20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 69. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velleżîne câhedû fînâ lenehdiyennehum subulenâ(c) ve-inna(A)llâhe leme’a-lmuhsinîn(e)

Bizim için savaşanları yollarımıza sevk ederiz biz ve şüphe yok ki Allah, elbette beraberdir iyilik edenlerle.

Bizim uğrumuzda cihad edenlere (ve Hakk yolunda sabır ve gayret gösterenlere gelince), şüphesiz (onlara hidayet ve zafer) yollarımızı açarız. (Fikri ve fiili yöntem ve teknolojiler öğretip bunları başarılı kılarız.) Gerçekten Allah, muhsinlerle (iyilik ve istikamet sahibi kimselerle, cihad görevinde titizlik ve ciddiyet gösterenlerle) beraberdir. (Bu İlahi destek sayesinde mücahit mü’minler muvaffak ve muzaffer olacaklardır.)

Ama davamız uğrunda, üstün gayret gösterenleri, bize varan yollara mutlaka yöneltiriz. Şüphesiz Allah, iyilik ve güzelliği huy edinenlerle beraberdir.

Hayatlarını ortaya koyarak, konuşarak, yazarak, hesapsız servet harcayarak, uğrumuzda cihad edenleri, gayret gösterenleri, bizim ortaya koyduğumuz hayatı yaşarlarken elbette önlerini aydınlatacağız, başarıya ulaştıracağız. Emin olun ki, Allah, iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan müslüman önderlerle, askerî erkânla, idarecilerle, müslümanlarla beraberdir.

Bizim uğrumuzda cihad edenleri biz elbette yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allah iyilik edenlerle beraberdir.

Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz. Gerçekten Allah ihsan edenlerle beraberdir.

Bize itaat uğrunda mücahede edenlere, (iç ve dış düşmanlarla savaşanlara) gelince, elbette biz onlara (bize götürecek) yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir (daima onlara yardımcıdır).

Bizim yolumuzda cihad edip çalışanlar ise, Biz, onlara yollarımızı göstereceğiz. Ve şüphesiz Allah, iyilik ve güzellik yapanlarla beraberdir. (Onları destekler.)

Bizim davamız uğrunda Kur'an ile mücadele edenlere, elbette onlara yollarımızı göstereceğiz. Şüphesiz, Allah güzeli hayata geçirenlerle beraberdir.[417]

[417] Allah yolunda cihâd ve muhsin kavramı hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIV, 524-527. ‘Ankebût sûresinden çıkarılacak gene... Devamı..

Bizim uğrumuzda çalışanları yolumuza yederiz, Allah iyilik edenlerle biledir

Ama bizim uğrumuzda üstün gayret gösterenleri, elbette bize varan yollara eriştireceğiz. Allah, kuşkusuz, iyi ve güzel davrananlarla beraberdir.

Bizim içün cihâd idenleri tarîk-i hidâyetimize sevk ideriz, Allâh muhsinler ile berâberdir.

Ama Bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette yollarımıza eriştireceğiz. Allah şüphesiz, iyi davrananlarla beraberdir.*

Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah, mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.

Bizim uğrumuzda elinden gelen çabayı sarfedenlere gelince, onları bize ulaşan yollara mutlaka yöneltiriz. Kuşkusuz Allah iyilik yapanların yanındadır.

Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.

Uğrumuzda çaba gösterenleri yollarımıza ileteceğiz. ALLAH hiç kuşkusuz iyilik edenlerle beraberdir.

Ama bizim yolumuzda cihad edenleri, elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.

Bizim uğurumuzda mücahede edenlere gelince elbette biz onlara yollarımızı gösteririz ve şübhesiz ki Allah her halde muhsinlerle beraberdir

Bizim uğrumuzda (nefisleriyle ve kâfirlerle) cihat edenler var ya, biz onları mutlaka (rızamıza ulaştıran) yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz ki Allah, (yardım ve desteğiyle) muhsinlerle beraberdir.

Biz, Bizim yolumuzda cihad edenleri¹ elbette yollarımıza iletiriz. Kuşkusuz Allah, muhsinlerle² beraberdir.

1- Öz veri ile gayret gösterenleri, çalışıp çabalayanları, imkânlarını seferber edenleri, kararlılıkla mücadele edenleri. 2- İyi kimseler, iyi işler... Devamı..

Bizim uğrumuzda mücâhede edenler (e gelince:) Biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. Şübhesiz ki Allah her halde ihsan erbâbiyle beraberdir.

Bizim uğrumuzda cihâd edenlere gelince, onları mutlaka yollarımıza eriştireceğiz. Şübhesiz ki Allah, elbette iyilik edenlerle berâberdir.

Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücadele edenleri, mutlaka yollarımıza eriştiririz. Elbetteki Allah iyilik yapanlarla beraberdir.

kimseler ki Bizim için savaştılar, Biz onları kesenkes doğru yollarımıza iletiriz. Çünkü Allah iyilik edenlerle birliktedir.

Uğrumuzda mücahede edenleri elbette yolumuza götürürüz, Allah iyi iş işleyenlerle beraberdir.

Biz’im uğrumuzda mücâhede edenleri, Biz mutlaka yollarımıza³⁷ iletiriz. Muhakkak ki Allah, elbette iyilik edenlerle beraberdir.

37 Burada “yollarımız” ifadesi çoğul gelmiştir. Buradan anlaşılan, Allah’a giden pek çok yol olduğu gibi, Allah’ı bilmeye veya tanımaya yani marifetul... Devamı..

Bizim uğrumuzda cihad edenler (var ya), biz mutlaka onları yollarımıza hidayet ederiz. Şüphesiz Allah, ihsan edenlerle beraberdir.

Öte yandan, mallarını ve canlarını Benim yolumda fedâ ederek, Kur’an’ın ortaya koyduğu hayat tarzını yeryüzünde egemen kılmak için cihâd edenlere gelince; onları da, her biri dosdoğru cennete ulaştıran yollarımıza ileteceğiz.
Unutmayın; Allah, iyilik yapanlarla dâimâ beraberdir!

Bizim uğrumuzda (çalışıp) cihad edenlere gelince; onları yollarımıza iletiriz.
Allah, elbette Muhsinler’le birliktedir.

Biz, bizim için yırtınanlara, tüm nimetlerimizi tattıracağız. Allah, kesinlikle iyilik sevdalılarının yanında olacaktır.

Allah’ın yolunda mücadele edenler var ya; biz onları mutlaka doğruya ileteceğiz. Şüphesiz Allah mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.

Bizim uğrumuzda [cihad] edenleri (fedakârlık yapanları) elbette kendi yollarımıza ulaştıracağız. Şüphesiz ki Allah güzel davrananlarla beraberdir.

Bizim yolumuzda (ihlâsla) çalışanlara¹ Biz kesinlikle yollarımızı göstereceğiz.² Çünkü Allah mutlaka Kendisine, Onu görüyormuşçasına kulluk edenlerle beraberdir.

1 Bu âyet; fiili savaşla yapılacak cihad farz kılınmadan önce, nâzil olmuştur. Onun için de buradaki cihad; Allah’ın dinini öğrenmek ve Onun rızasını ... Devamı..

Ama dâvâmız uğrunda üstün gayret gösterenleri, Bize varan yollara ⁶¹ mutlaka yöneltiriz: Allah, kuşkusuz, iyilik yapanlarla beraberdir.

61 Lafzen, “Bizim yollarımıza”. Burada çoğul halin kullanılması, -Kur’an’da sıkça ifade edildiği gibi- Allah’ı bilmeye/tanımaya (ma‘rifet) götüren bir... Devamı..

Bizim davamız uğrunda çalışıp didinenler var ya biz onlara başarının yollarını açarız. Şüphesiz Allah, davasında samimi olan kimselerle beraberdir. 2/218, 7/56, 13/11, 57/4

Ama dâvâmız uğrunda var gücünü harcayanları, elbette kendi yollarımıza[³⁵⁵⁵] yönelteceğiz:[³⁵⁵⁶] ve şüphesiz Allah iyi ve erdemli olanların yanındadır.

[3555] Yani: “sonu Bize ulaşan yollara..” Vahiy, hakikate ulaşan yollar konusunda totaliter bir dil kullanmaz. Usul farklı, asıl tektir. Tek asıldan f... Devamı..

O kimseler ki, bizim uğrumuzda çabalayıp durdular! (Din düşmanlarına karşı savaşa atıldılar. İslam dinini müdafaaya çalıştılar) Biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. (Rızamıza ermeleri ve bize kavuşmaları için gereken yolları onlara gösteririz ve onları muvaffak kılarız) Şüphe yok ki Allah, iyi davrananlarla beraberdir!..

Ama biz(im uğrumuzda cihâd/ gayret edenleri biz, elbette yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allâh, iyilik edenlerle beraberdir.

Ve o kimseler ki Bizim uğrumuzda mücâhedede bulundular, elbette onları Bizim yollarımıza hidâyet ederiz ve şüphe yok ki, Allah Teâlâ elbette muhsin olanlar ile beraberdir.

Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücahede edenlere elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.

Ama biz(im uğrumuz)da cihad edenleri biz, elbette yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allah, iyilik edenlerle beraberdir.

Bizim rızâmız içün cihâd idenleri yollarımıza hidâyet ideriz. Ve Allâh Te'âlâ muhsinlerle berâberdir.

Bizim uğrumuzda mücadele edenlere elbette yollarımızı gösteririz. Allah güzel davrananlarla beraberdir.

Bizim için cihad edenlere yollarımızı açarız. Şüphesiz Allah, iyi kimselerle beraberdir.

Uğrumuzda çaba harcayanlara Biz yollarımızı göstereceğiz. Zira Allah iyilik yapan ve iyi kulluk edenlerle beraberdir.

Bizim uğrumuzda didinenleri biz, yollarımıza elbette ulaştıracağız. Allah, güzel düşünüp güzel davrananlarla mutlaka beraberdir.

daħı anlar kim dürişdiler bizüm ḥaķķumuzda bayıķ ŧoġru yol gösterevüz yollarumuzı. daħı bayıķ Tañrı eylük eyleyiciler iledür.

Ol kişiler ki çalışdılar bizüm ḥaḳḳumuzda, hidāyet virürüz anlara bizümyollarumuza. Daḫı Tañrı Ta‘ālā muḥsinler biledür, anlara meded eyler.

Bizim uğrumuzda cihad edənləri öz yollarımıza (Bizə tərəf gətirib çıxardan behişt yollarına) qovuşduracağıq. Şübhəsiz ki, Allah yaxşı əməllər edənlərlədir! (Allah həmişə savab işlər görüb cihad edən mö’minlərin tərəfində durar!)

As for those who strive in Us, We surely guide them to Our paths, and lo! Allah is with the good.

And those who strive(3502) in Our (cause),- We will certainly guide them to Our Paths:(3503) For verily Allah is with those who do right.

3502 Strive in Our Cause. All that man can do is to strive in Allah's Cause. As soon as he strives with might and main, with constancy and determinati... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.