6 Mart 2021 - 22 Receb 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 69. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velleżîne câhedû fînâ lenehdiyennehum subulenâ(c) ve-inna(A)llâhe leme’a-lmuhsinîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Bizim uğrumuzda cihad edenlere (ve Hakk davada sabır ve gayret gösterenlere gelince), şüphesiz (onlara hidayet ve zafer) yollarımızı açarız. (Fikri ve fiili yöntem ve teknolojiler öğretip bunları başarılı kılarız.) Gerçekten Allah, Muhsinlerle (iyilik ve istikamet sahibi kimselerle, cihad görevinde titizlik ve ciddiyet gösterenlerle) beraberdir. (Bu İlahi destek sayesinde mücahit mü’minler muvaffak ve muzaffer olacaktır.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bizim için savaşanları yollarımıza sevk ederiz biz ve şüphe yok ki Allah, elbette beraberdir iyilik edenlerle.

Abdullah Parlıyan Meali

Ama davamız uğrunda, üstün gayret gösterenleri, bize varan yollara mutlaka yöneltiriz. Şüphesiz Allah, iyilik ve güzelliği huy edinenlerle beraberdir.

Ahmet Tekin Meali

Hayatlarını ortaya koyarak, konuşarak, yazarak, hesapsız servet harcayarak, uğrumuzda cihad edenleri, gayret gösterenleri, bizim ortaya koyduğumuz hayatı yaşarlarken elbette önlerini aydınlatacağız, başarıya ulaştıracağız. Emin olun ki, Allah, iyiliği, iyi niyetleri, dinin, ahlâkın ve kamu vicdanının emirlerini, devamlı davranışlarına, ilişkilerine, görevlerine, hayatlarına yansıtan, samimiyetle ibadet eden, aktif olarak iyiliğe, iyi uygulamaya, iyileştirmeye örnek olan, işlerinde mükemmellik, dürüstlük ve başarı için dikkat harcayan, hayırlı icraatlar, kalıcı hizmetler yapan müslüman önderlerle, askerî erkânla, idarecilerle, müslümanlarla beraberdir.

Ahmet Varol Meali

Bizim uğrumuzda cihad edenleri biz elbette yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allah iyilik edenlerle beraberdir.

Ali Bulaç Meali

Bizim uğrumuzda cihad edenlere, şüphesiz yollarımızı gösteririz. Gerçekten Allah ihsan edenlerle beraberdir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Bize itaat uğrunda mücahede edenlere, (iç ve dış düşmanlarla savaşanlara) gelince, elbette biz onlara (bize götürecek) yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyilik yapanlarla beraberdir (daima onlara yardımcıdır).

Bahaeddin Sağlam Meali

Bizim yolumuzda cihad edip çalışanlar ise, Biz, onlara yollarımızı göstereceğiz. Ve şüphesiz Allah, iyilik ve güzellik yapanlarla beraberdir. (Onları destekler.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Bizim davamız uğrunda Kur'an ile mücadele edenlere, elbette onlara yollarımızı göstereceğiz. Şüphesiz, Allah güzeli hayata geçirenlerle beraberdir.[417]*

Besim Atalay Meali (1962)

Bizim uğrumuzda çalışanları yolumuza yederiz, Allah iyilik edenlerle biledir

Cemal Külünkoğlu Meali

Ama bizim uğrumuzda üstün gayret gösterenleri, elbette bize varan yollara eriştireceğiz. Allah, kuşkusuz, iyi ve güzel davrananlarla beraberdir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ama Bizim uğrumuzda cihat edenleri elbette yollarımıza eriştireceğiz. Allah şüphesiz, iyi davrananlarla beraberdir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Bizim uğrumuzda cihad edenler var ya, biz onları mutlaka yollarımıza ileteceğiz. Şüphesiz Allah, mutlaka iyilik yapanlarla beraberdir.

Diyanet Vakfı Meali

Ama bizim uğrumuzda cihad edenleri elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.

Edip Yüksel Meali

Uğrumuzda çaba gösterenleri yollarımıza ileteceğiz. ALLAH hiç kuşkusuz iyilik edenlerle beraberdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ama bizim yolumuzda cihad edenleri, elbette kendi yollarımıza eriştireceğiz. Hiç şüphe yok ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Bizim uğurumuzda mücahede edenlere gelince elbette biz onlara yollarımızı gösteririz ve şübhesiz ki Allah her halde muhsinlerle beraberdir

Erhan Aktaş Meali

Biz, Bizim yolumuzda cihad edenleri¹ elbette yollarımıza iletiriz. Kuşkusuz Allah, muhsinlerle² beraberdir.*

Hasan Basri Çantay Meali

Bizim uğrumuzda mücâhede edenler (e gelince:) Biz onlara elbette yollarımızı gösteririz. Şübhesiz ki Allah her halde ihsan erbâbiyle beraberdir.

Hayrat Neşriyat Meali

Bizim uğrumuzda cihâd edenlere gelince, onları mutlaka yollarımıza eriştireceğiz. Şübhesiz ki Allah, elbette iyilik edenlerle berâberdir.

İlyas Yorulmaz Meali

Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücadele edenleri, mutlaka yollarımıza eriştiririz. Elbetteki Allah iyilik yapanlarla birliktedir.

İsmail Hakkı İzmirli

Uğrumuzda mücahede edenleri elbette yolumuza götürürüz, Allah iyi iş işleyenlerle beraberdir.

Kadri Çelik Meali

Bizim uğrumuzda cihad edenler (var ya), biz mutlaka onları yollarımıza hidayet ederiz. Şüphesiz Allah, ihsan edenlerle beraberdir.

Mahmut Kısa Meali

Öte yandan, mallarını ve canlarını Benim yolumda fedâ ederek, Kur’an’ın ortaya koyduğu hayat tarzını yeryüzünde egemen kılmak için cihâd edenlere gelince; onları da, her biri dosdoğru cennete ulaştıran yollarımıza ileteceğiz.
Unutmayın; Allah, iyilik yapanlarla dâimâ beraberdir!

Mehmet Türk Meali

Bizim yolumuzda (ihlâsla) çalışanlara1 Biz kesinlikle yollarımızı göstereceğiz.2 Çünkü Allah mutlaka Kendisine, Onu görüyormuşçasına kulluk edenlerle beraberdir. *

Muhammed Esed Meali

Ama dâvâmız uğrunda üstün gayret gösterenleri, Bize varan yollara 61 mutlaka yöneltiriz: Allah, kuşkusuz, iyilik yapanlarla beraberdir.

Mustafa Çavdar Meali

Bizim davamız uğrunda çalışıp didinenler var ya biz onlara başarının yollarını açarız. Şüphesiz Allah, davasında samimi olan kimselerle beraberdir. 2/218, 7/56, 13/11, 57/4

Mustafa İslamoğlu Meali

Ama dâvâmız uğrunda var gücünü harcayanları, elbette kendi yollarımıza[3555] yönelteceğiz:[3556] ve şüphesiz Allah iyi ve erdemli olanların yanındadır.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve o kimseler ki Bizim uğrumuzda mücâhedede bulundular, elbette onları Bizim yollarımıza hidâyet ederiz ve şüphe yok ki, Allah Teâlâ elbette muhsin olanlar ile beraberdir.

Suat Yıldırım Meali

Bizim uğrumuzda gayret gösterip mücahede edenlere elbette muvaffakiyet yollarımızı gösteririz. Muhakkak ki Allah iyi davrananlarla beraberdir.

Süleyman Ateş Meali

Ama biz(im uğrumuz)da cihad edenleri biz, elbette yollarımıza iletiriz. Muhakkak ki Allah, iyilik edenlerle beraberdir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bizim uğrumuzda mücadele edenlere elbette yollarımızı gösteririz. Allah güzel davrananlarla beraberdir.

Şaban Piriş Meali

Bizim için cihad edenlere yollarımızı açarız. Şüphesiz Allah, iyi kimselerle beraberdir.

Ümit Şimşek Meali

Uğrumuzda çaba harcayanlara Biz yollarımızı göstereceğiz. Zira Allah iyilik yapan ve iyi kulluk edenlerle beraberdir.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bizim uğrumuzda didinenleri biz, yollarımıza elbette ulaştıracağız. Allah, güzel düşünüp güzel davrananlarla mutlaka beraberdir.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı anlar kim dürişdiler bizüm ḥaķķumuzda bayıķ ŧoġru yol gösterevüz yollarumuzı. daħı bayıķ Tañrı eylük eyleyiciler iledür.

Bunyadov-Memmedeliyev

Bizim uğrumuzda cihad edənləri öz yollarımıza (Bizə tərəf gətirib çıxardan behişt yollarına) qovuşduracağıq. Şübhəsiz ki, Allah yaxşı əməllər edənlərlədir! (Allah həmişə savab işlər görüb cihad edən mö’minlərin tərəfində durar!)

M. Pickthall (English)

As for those who strive in Us, We surely guide them to Our paths, and lo! Allah is with the good.

Yusuf Ali (English)

And those who strive(3502) in Our (cause),- We will certainly guide them to Our Paths:(3503) For verily Allah is with those who do right.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.