3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 68. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemen azlemu mimmeni-fterâ ‘ala(A)llâhi keżiben ev keżżebe bilhakki lemmâ câeh(u)(c) eleyse fî cehenneme meśven lilkâfirîn(e)

Ve kimdir Allah'a yalan yere iftira edenden, yahut Kur'an, kendisine geldikten sonra onu yalanlayandan daha zalim? Kafirlere, cehennemde konaklayacak yer mi yok?

 Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerden (ayet ve hadisleri keyfine göre eğip bükenlerden) veya kendisine Hakk geldiği zaman onu yalan sayıp (Kur’ani hükümlerden yüz çevirenden) daha zalim kim (vardır? Yoksa) Kâfirler için cehennemde, oraya varıp-atılıp kalacakları yer mi yok? (Elbette yakında kâfirler belasını bulacaklardır.)

Allah'a karşı yalan uyduran, yahut kendisine gerçekleri içeren Kur'ân gelince, onu yalanlayandan daha zalim, yani yaratılış gayesi dışında yaşayan kim olabilir? Cehennemde Allah'tan gelen gerçekleri örtbas edenlere yer mi yok?

Allah adına yalan uydurandan veya kendisine gerekçeli, hikmete dayalı toplumda hakça düzeni gerçekleştirecek hak kitap Kur'ân, Allah'ın Rasulü, Rasulünün sünneti geldiğinde, hakkı, doğruları getiren Kur'ân ve sünneti yalanlayandan daha zâlim kimdir? Kulluk sözleşmesindeki ortak taahhütlerini, Allah'a iman, kulluk ve sorumluluk bilincini şuur altına iterek ört-bas edip inkârda ısrar eden kâfirlere Cehennem'de devamlı ikamet yeri mi yok?

Allah'a karşı yalan uydurandan yahut kendine hak geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? İnkar edenler için cehennemde barınacak yer mi yok?

Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerden veya kendisine hak geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kimdir? İnkâr edenlere cehennem içinde bir konaklama yeri mi yok?

Allah'a (ortak koşarak) yalan uyduran, yahud kendine hak (peygamber ve kitab) gelince onu yalanlıyan kimseden daha zalim kimdir? Kâfirlerin barınağı cehennemde değilmidir (bunu bilmiyorlar mı)?

Allah’a yalan yere iftira eden ve hakk ona geldiğinde (göründüğünde,) hakkı yalanlayandan daha zalim kim olabilir?... Kafirlere (nankörlere) Cehennemde yer mi yok?!

Kendi uydurduğu yalanları Allah'a isnat eden veya ona gelen hakikati yalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Cehennem, inkârcıların barınağı değil mi?

Yalan yere Allaha iftira edenden, ya da kendisine hak geldiği halde, yalanlayandan daha zalim kim olur? Cehennem kâfirlere durak değil mi?

Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine Hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalim kim olabilir? (Bu şekilde) hakikati inkâr edenler için cehennem (en uygun) yer değil mi?

Allâh’a iftirâ iden ile hakka yalan diyenden hangisi daha zâlimdir? Cehennem kâfirlerin mekânı değil midir?

Allah'a karşı yalan uydurandan veya hak kendisine gelmişken onu yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde inkarcılar için durak yok mudur?

Allah’a karşı yalan uyduran, yahut kendisine geldiğinde, gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok?

Allah hakkında yalan yanlış şeyler uyduran yahut kendisine hakikat geldiğinde onu yalan sayandan daha zalimi kimdir! Cehennemde inkârcılar için kalacak yer mi yok!

Allah'a karşı yalan uyduran yahut kendisine hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalimi kimdir? Cehennemde kâfirlere yer mi yok!

Yalan uydurup ALLAH'a yakıştırandan ve kendisine gelen gerçeği yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde bir yer yok mu?

Allah'a karşı yalan uyduran, yahut kendisine hak gelmişken onu yalan sayandan daha zalim kimdir? Cehennemde kâfirlere yer mi yok?

Allaha karşı bir yalanı iftira eden yâhud hak kendine gelince yalan diyen kimseden daha zalim kim olabilir? Cehennemde değil midir ancak kâfirlerin yeri?

*Kendi uydurduğu yalanları Allah’a isnat eden iftiracıdan yahut kendisine hak geldiği zaman onu yalanlayandan daha zâlim kim vardır? *Kâfirlere cehennemde yer mi yok?

* “Kendi uydurduğu yalanları Allah’a isnat eden iftiracıdan yahut kendisine hak geldiği zaman onu yalanlayandan daha zâlim kim vardır?”; Yalan ve ifti... Devamı..

Uydurduğu yalanı Allah'a isnat eden iftiracıdan veya kendisine gelen hakikati yalanlayandan daha zalim kim vardır? Gerçeği yalanlayan nankörler için Cehennem'de yer mi yok?

Allaha karşı yalan düzen kişiden, yahud kendisine hak gelince onu yalan sayandan daha zaalim kimdir? Kâfirlere cehennemde barınacak yer mi yok?!

Hâlbuki Allah'a bir yalanı iftirâ edenden veya kendisine geldiğinde hakkıyalanlayandan daha zâlim kim olabilir? Cehennemde kâfirlere bir yer mi yok?

Allah adına bir yalan uyduran ve kendisine geldikten sonra Hakkı (Kur’an’ı) yalanlayandan daha zalim kim vardır. Cehennem, gerçekleri inkâr edenler için kalınacak yer değil midir?

Allah’a karşı yalan uyduran, ya da doğru kendisine gelince onu yalan sayan kimseden daha kıyıcı kim olabilir? Tanımazlar için Cehennem’de duracak yer mi yok?

Allah/a karşı kendiliğinden yalan uyduran veya hak peygamber gelince onu yalancı sayan şahıstan daha zalim kim olabilir? Kâfirler için Cehennemde konak yok mudur ki böyle cür/et ederler?

Allah’a karşı yalan uydurandan veya kendisine geldiğinde gerçeği/hakkı yalanlayandan daha zalim kim vardır? Cehennemde kâfirler için bir yer mi yok?

Allah hakkında yalan uydurup iftira edenlerden veya kendisine hak geldiği zaman onu yalan sayandan daha zalim kimdir? Küfre sapanlara cehennem içinde bir konaklama yeri mi yok?

Allah’a karşı yalan uyduran, yahut kendisine hak ve hakîkatin ta kendisi olan bu Kur’an gelince onu yalanlayandan daha zâlim kim vardır? Kafirlerin varacağı yer, cehennem değil midir?

Allah’a karşı yalan uydurmuş veya kendisine geldiğinde Hakk’ı yalanlamış kimseden daha zâlim kimdir?
Kâfirler için Cehennem’de kalacak yer yok mu (sanki)?

Yalan uydurup, Allah'ın üstüne atan, ayağına kadar gelen iman nimetini tependen daha zalim kim olabilir? Cehennemde bu gibi nankörler için yer yok mu sanki?

Allah’a karşı yalan uyduran yahut ayetlerimizle anlatılan gerçekleri yalanlayandan daha zalim kimdir? Cehennemde inkâr edenler için yer mi yok?

Allah’a yalan uyduran veya kendisine gelmişken gerçeği yalanlayandan daha zalim kim olabilir ki! [*] Cehennemde kâfirlere yer mi yok!

Benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:94; En‘âm 6:21, 93, 144, 157; A‘râf 7:37; Yûnus 10:17; Hûd 11:18; Kehf 18:15; Zümer 39:32; Saff 61:7.

Yalanlarını Allah’a yakıştıran¹ veya kendisine hak geldiği halde onu yalanlayandan daha zâlim, kim olabilir? Kâfirlere cehennemde yer mi yok?

1 Bir kötülük yaptıkları zaman; “biz anamızdan babamızdan böyle gördük, bunu bize Allah emrediyor, Peygamberimiz yaşasaydı o da böyle yapardı, Kur’an ... Devamı..

Kendi uydurduğu yalanları Allah’a isnad edenden ⁶⁰ yahut o’na [vahiyle] gelen hakikati yalanlayandan daha zalim kim olabilir? [Bu şekilde] hakikati inkar edenler için cehennem [en uygun] yer değil mi?

60 Yani, Allah’ın yanısıra veya O’ndan bağımsız olarak insanların kaderine yön veren başka “güç”lerin bulunduğuna kendini inandıranlardan.... Devamı..

Kendi uydurduğu yalanları Allah’a yakıştıran yahut ayağına kadar gelmiş olan hakka/Kuran’a karşı yalana sarılandan daha büyük kâfir kim vardır? Bu kâfirler için cehennemde yer mi yok? 10/17, 11/18- 19, 50/30

Kendi uydurduğu yalanları Allah’a yakıştıran ya da önüne gelen hakikati yalanlayandan daha zalim biri olabilir mi? Hiç kâfirler için cehennemde yer bulunmaz mı?

Allah'a karşı yalan düzenden, kendisine hak (İslam’a davet) gelmişken onu, yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kafirlere cehennemde barınacak yer mi yok!

Uydurduğu yalanı Allâh’ın üzerine atan veya kendisine gelen gerçeği yalanlayandan daha zâlim kimdir? Kâfirlerin durağı cehennemde değil midir?

Ve daha zalim kim vardır, o kimseden ki, Allah'a karşı yalan yere iftirada bulunmuştur. Veya kendisine geldiği zaman hak şeyi tekzîp etmiştir. Cehennemde kâfirler için bir duracak yer yok mudur?

Uydurduğu yalanı Allah'a isnad edenden veya kendisine gelen hakikati yalan sayandan daha zalim kim olabilir? Kâfirler için cehennemde yer mi yok!

Uydurduğu yalanı Allah'ın üzerine atan veya kendisine gelen gerçeği yalanlayandan daha zalim kimdir? Kafirlerin durağı cehennemde değil midir?

Allâh Te'âlâ'ya kizb ile iftirâ idenden veyâhud kendine gelen rasûl ve kitâbı tekzîb iyleyenden daha zâlim kim vardır? Cehennemde kâfirlere yer yok mıdır?

Allah’a karşı yalan uyduran, ya da gerçekler kendine gelince yalana sarılandan daha yanlış davranan kim olabilir? O nankörler için Cehennem’de yer mi yok?

Allah hakkında yalan uydurandan veya hak geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kim olabilir? Kafirler için cehennemde kalacak yer mi yok?!

Allah adına yalan uyduran yahut hak kendisine geldiğinde onu yalanlayandan daha zalim kimse olur mu? Kâfirler için Cehennemde yer mi yok?

Yalan düzüp Allah'a iftira eden, yahut kendisine geldiği zaman hakkı yalanlayan kişiden daha zalim kim vardır? Cehennemde değil midir kâfirlerin barınağı?

daħı kim žālimıraķdur andan kim yalan baġladı Tañrı üzere yalan yā yalan duttı ḥaķķı ol vaķt kim geldi aña? ay yoķ mıdur ŧamuda ŧuraķ yiri kāfirlere?

Kim ẓālimraḳdur ol kimseden Tañrı Ta‘ālā ḥaḳḳına yalan bühtānide, yā yalanlaya Ḳur’ānı özine geldügi vaḳt? Cehennemde yoḳ mıdur duraḳkāfirlere?

Allaha qarşı yalan uydurub düzəldən (Allaha şərik qoşan), özünə haqq (Qur’an və peyğəmbər) gəldikdə onu təkzib edən kəsdən daha zalım kim ola bilər?! Məgər kafirlər üçün Cəhənnəmdə yer yoxdur? (Əlbəttə, vardır! Niyə bunu dərk etmirlər?)

Who doeth greater wrong than he who inventeth a lie concerning Allah, or denieth the truth when it cometh unto him? Is not there a home in hell for disbelievers?

And who does more wrong(3501) than he who invents a lie against Allah or rejects the Truth when it reaches him? Is there not a home in Hell for those who reject Faith?

3501 Cf. 6:21 . Even from a worldly point of view those who reject Allah's Truth are at a disadvantage. But those who deliberately invent lies and set... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.