16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 67. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Eve lem yerav ennâ ce’alnâ haramen âminen veyuteḣattafu-nnâsu min havlihim(c) efebilbâtili yu/minûne vebini’meti(A)llâhi yekfurûn(e)

Görmezler mi ki etraflarındaki insanlar, birbirlerini öldürüp dururken biz Harem'i, emin ettik; hala mı batıla inanırlar da Allah'ın nimetine nankörlük ederler?

(Müşrikler) Görmediler mi ki, onların çevrelerinde (civar kabilelerde ve ülkelerde yaşayan) insanlar (yakalanıp götürülerek) kapılıp-yağma edilirken, Biz Harem’i (Mekke’yi) güvenilir (ve dokunulmaz) kıldık? (Kureyş Suresi’nde de bu anlatılmaktadır.) Yine de onlar, bâtıla inanıp Allah’ın nimetlerine nankörlüğe mi kalkışmaktadırlar?

Görmediler mi, çevrelerindeki insanlar kapılıp, öldürülüp, malları yağma edilirken, biz yaşadıkları Mekke'yi, emniyet içinde yüzdürüyoruz? Hâlâ geçersiz ve anlamsız şeylere inanmaya devam edip, Allah'ın nimetini inkâr mı edecekler?

Çevrelerinde insanlar, saldırıya uğrarken, kaçırılırken, kapıp götürülürken bizim Mekke'yi kutsal, güvenli bir yer haline getirdiğimizi görmüyorlar mı? Hâlâ bâtıla inanıp Allah'ın nimetlerine ilâhî düzene, şeriatın getirdiklerine karşı çıkarak nankörlük mü ediyorlar?

Görmediler mi ki çevrelerinde insanlar kapılıp alınırken (kendi beldelerini) güvenli, dokunulmaz bir bölge kıldık. Hala batıla inanıp da Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

67.Cuveybir`in Abdullah bin Abbas (r.a.)`tan rivayet ettiğine göre müşrikler Resulullah (a.s.)`a gelerek: "Ey Muhammed! Bizi senin dinine girmekten al... Devamı..

Görmediler mi ki, çevrelerinde insanlar kapılıp-yağma edilirken, biz Harem (Mekke'y)i güvenilir (ve dokunulmaz) kıldık? Yine de onlar, batıla inanıp Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar?

Mekke halkı görmediler mi ki, biz (şehirlerini her türlü yağma, tecavüz, esaret ve adam öldürme hâdiselerinden) emniyet içinde bir koru yaptık, halbuki çevresinde insanlar çarpılıb yağma ediliyor. Artık bâtıla inanıb da Allah'ın nimetini inkâr mı edecekler?

Görmediler mi? Biz onlara saygın, güvenli bir bölge yaratmışız. Etraftan insanlar oraya kapılıp geliyorlar. Artık boş şeylere inanıp da Allah’ın verdiği nimete karşı mı nankörlük ediyorlar!...

Onlar, ülkelerini kutsal ve güvenli bir yer haline getirdiğimizi görmezler mi? Oysa onların çevresindeki insanlar sürekli saldırılara uğramaktadırlar. Onlar, bâtıla inanıp Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar?

Onlar görmüyorlar mı? Biz Mekke'yi emin kıldık; halbukiyse, yürelerinde insanlar birbirine giriyor; bâtıla inanarak, nimetlerini tanımazlar mı?

Görmüyorlar mı ki, çevrelerindeki insanlar her tür saldırıya açık olmanın tedirginliğini yaşarken, Biz onların yurtlarını (Mekke'yi) güvenilir kıldık! Yine de onlar, batıla inanıp Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar?

Görmüyorlar mı ki etrâfında katl ve garet icrâ olunur iken (Mekke’de) emn ve âsâyişi nasıl tekarrür itdirdik. Bâtıla i’tikâd idüb de Allâh’ın ni’metlerine karşu küfür mi idecekler?

Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken Bizim Mekke'yi güven içinde ve kutsal bir yer kıldığımızı görmediler mi? Batıla inanıp Allah'ın nimetini inkar mı ediyorlar?

Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, bizim, onların yurtlarını saygın ve güvenlikli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hâlâ batıla inanıyorlar da Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar?

Görmezler mi ki, çevrelerindeki insanlar durmadan yerinden koparılıp götürülürken biz (Mekke’yi) güvenli, dokunulmaz belde yapmışızdır! Hâlâ asılsız şeylere inanıp Allah’ın nimetine karşı nankörlük mü edecekler?

Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken, bizim (Mekke'yi) güven içinde kudsî bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hâla bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?  

 Âyette geçen «kapılıp götürülme», öldürülme, esir edilme ve soyulup yağmalanma gibi manalarla açıklanmıştır.

Çevrelerindeki insanlar kapılıp götürülürken, kutsal bölgeyi güvenli kıldık. Batıla inanıp ALLAH'ın nimetini mi reddediyorlar?

Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken (öldürülürken, ya da esir edilirken), bizim (Mekke'yi) güven içinde kudsî bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hâlâ batıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

Ya görmedilerde mi biz bir Harem yapmışız, emniyyet içinde, halbuki etraflarında nas çarpılıp kapılıyor, artık bâtıla inanıyorlar da Allahın nı'metine küfran mı ediyorlar?

(Müşrikler,) çevrelerindeki (civar kabilelerde ve ülkelerde yaşayan) insanlar (saldırılara uğrayıp) kaçırılırken (ya da öldürülüp, malları yağma edilirken) bizim onların yurtlarını (Mekke’yi) güvenli ve dokunulmaz bir yer kıldığımızı görmediler mi? (Bunca hakikatlere rağmen) hâlâ bâtıla inanıp da Allah’ın nimetini inkâr mı ediyorlar?

Çevresindeki insanlar can güvenliği içinde değilken, orayı¹ güvenli harem² ve emin bir yer kıldığımızı görmediler mi? Hâlâ bâtıla mı inanıyorlar ve Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

1- Mekke\yi. 2- Saygı duyulan, dokunulmaz, kutsal.

Çevrelerinde insanların zorla (yakalanıb) kapılmakda olmasına rağmen (Mekkeyi) korkusuz (ve emîn bir yer) yapdığımızı onlar görmediler mi? Haalâ baatıla inanıyorlar da Allahın ni'metine nankörlük mü ediyorlar?

Etraflarından insanlar kapılıp götürülürken (kimisi öldürülüp, kimisi esîr edilirken)şübhesiz bizim (Mekke'yi) emniyet içinde, dokunulmaz bir yer yaptığımızı görmediler mi? Hâlâ bâtıla inanıp, Allah'ın ni'metini inkâr mı ediyorlar?

(O putperestler,) çevrelerindeki insanlar kapılıp götürürlerken, (can güvenlikleri yokken ve malları yağmalanırken), biz onların yurtlarını (Mekke’yi, her türlü yağma, tecavüz, esaret ve adam öldürme gibi hadiselerden) güvenilir bir yer kıldığımızı bilmiyorlar mı! Yine de onlar, batıla inanıp Allah’ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar? *

(*) İslâm hâkimiyetinden önce Arap yarımadasında can ve mal emniyeti yoktu; insanlar öldürülür veya yurtlarından yuvalarından koparılıp sürülür, malla... Devamı..

Onlar, çevresinden insanlar kapıp götürülürken, o yaşadıkları yeri güvenli bir yer haline getirdiğimizi görmüyorlar mı? Artık boş ve anlamsız şeylere mi inanıp, Allah’ın nimetlerini mi inkâr ediyorlar?

Görmüyorlarmı ki dolaylarında insanlar birbirlerini çalıp çırpmakta iken Biz orayı saygı, güven yeri yaptık. Yine de eğri olana mı inanacaklar? Yine de Allah’ın iyiliğine karşı tanımazlık mı edecekler?

Onlar görmüyorlar mı ki etrafındaki insanlar birbirlerinin canlarını, mallarını kapışırlarken biz memleketlerini muhterem, emniyetli kıldık, daha bâtıl mâbuda mı inanacaklar? Allah/ın nimetine mi nankörlük edecekler?

Çevrelerinden insanlar kapılıp götürülürken, Biz’im onların yurtlarını/Mekke’yi güvenilir bir yer kıldığımızı görmediler mi? Yoksa onlar batıla inanıp Allah’ın nimetlerine³⁶ nankörlük mü ediyorlar?

36 Arapçada kural gereği tekil bir mastar cümlede muzaf/tamlanan olarak gelirse çoğul anlam ifade eder. Yani buradaki, “Allah’ın nimeti”nden kasıt “Al... Devamı..

Çevrelerinde insanlar kapılıp kaçırılırken, bizim dokunulmaz ve güvenilir bir yer kıldığımızı görmüyorlar mı ki? Yine de onlar, batıla inanıp Allah'ın nimetlerine nankörlük mü ediyorlar?

Mekke’de huzur ve güven içinde yaşayan kâfirler görmüyorlar mı ki, çevrelerinde kabîleler hâlinde yaşayan insanlar bireysel ve toplumsal sıkıntılar, ekonomik ve siyasal çalkantılarla inim inim inlerken, Biz bu kutsal şehri nasıl saygıdeğer ve güvenli bir hâle getirdik? Şimdi onlar, hâlâ saçma ve asılsız inançlar peşinde koşarak, Allah’ın bunca nîmetlerine karşı nankörlük mü edecekler?

Bizim “güvenli bir harem” kıldığımızı da görmediler mi? İnsanlar cıvarlarından yaka-paça tutuklanıyorlar. Bâtıl’a mı inanıyorlar; Allah’ın nimetini mi inkâr ediyorlar?

Acaba bunlar, az ilerde insanlar birbirlerini yer iken, Kabe harîmini, nasıl güvenli bir yer yaptığımızı göremiyor mu? Hâlâ mı batıla inanıp Allah'ın nimetlerini göz ardı ediyorlar?

Çevrelerindeki insanlar ölüp giderken, onların yurtlarını saygın ve güvenli bir yer kıldığımızı görmediler mi? Onlar hâlâ batıla mı inanıyorlar? Hala Allah’ın nimetlerini inkâr mı ediyorlar?

Çevrelerinde insanlar kapılıp götürülürken, (Mekke’yi) güven içinde saygın bir yer yaptığımızı görmediler mi? Onlar Allah’ın nimet(ler)ine nankörlük edip [batıl]a mı inanıyorlar! [*]

Bu ayet Kasas 28:57. ayetle birlikte okunmalıdır.

(O Mekkeli müşrikler,) çevrelerindeki insanlar birbirini kırıp-geçirirken, Bizim Harem’i (Mekke’yi) güvenilir bir yer kıldığımızı bilmiyorlar mı? Onlar (bunu bildikleri halde,) bâtıla inanıp Allah’ın nîmetlerine hâlâ nankörlük mü ediyorlar?

Görmezler mi ki çevrelerindeki insanlar [korku ve ümitsizlik içinde] paniğe kapılmışken [Bize inananlar için] güvenli bir sığınak oluşturmuşuz? ⁵⁹ Yoksa hâlâ geçersiz ve anlamsız şeylere inan[maya devam ed]ip Allah’ın nimetini inkar mı edecekler?

59 Bkz. 28:57’nin ikinci paragrafı, not 58. Allah’ın gerçek müminlere bahşettiği iç huzurunu ve manevî tatmin duygusunu gösteren “güvenli sığınak”ın t... Devamı..

Hâlbuki çevrelerindeki insanlar her türlü saldırıya açık olmanın korkusunu yaşarken bizim onlara güvenli bir dokunulmazlık sağladığımızı görmüyorlar mı? Onlar hala, asılsız şeylere inanmaya ve Allah’ın nimetlerine nankörlük etmeye devam mı edecekler? 31/30, 13/17, 34/17

Peki, görmezler mi ki kendilerinin etrafındaki insanlar her tür saldırıya açık olmanın tedirginliğini yaşarken,[³⁵⁵³] Biz onlara güvenli bir dokunulmazlık sağladık: hâlâ mı bâtıl inançlara saplanıp Allah’ın (din ve vahiy) nimetine nankörlük edecekler?[³⁵⁵⁴]

[3553] Lafzen: “enselenip atılıyorlarken..” [3554] Lafzen: “..nimetine..” Kural gereği mastar muzaf olarak gelirse tekil çoğul mânasına da alınabil... Devamı..

Onlar; çevrelerinde bulunan insanlar (haydutlar tarafından) zorla (esir alınıp) götürüldüğü halde, orayı (beldelerini) emin bir harem yaptığımızı görmediler mi? Hâlâ batıla inanıp da, Allah’ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

Görmediler mi çevrelerinde insanlar kaçırılırken biz (kendi şehirleri Mekke’yi), güvenli, dokunulmaz bir bölge yaptık? Hâlâ bâtıla inanıp Allâh’ın ni’metine nankörlük mü ediyorlar?

Ya görmediler mi ki, Biz emniyete nâil bir harem yapmışızdır, halbuki, nâs onların çevresinden zorla kapılmaktadır. Artık bâtıla mı imân ediyorlar ve Allah'ın nîmetine mi nankörlükte bulunuyorlar?

Görmüyorlar mı ki etraflarında bulunan insanlara saldırılırken, can güvenlikleri yokken, Biz Mekke'yi güvenli, emin bir belde yaptık. Hâlâ mı batıla inanıp Allah'ın nimetlerini inkâr edecekler? [106, 1-4; 28, 57; 14, 35; 90, 1; 14, 28]

Görmediler mi çevrelerinde insanlar kaçırılırken biz (kendi şehirleri Mekke'yi), güvenli, dokunulmaz bir bölge yaptık? Hala batıla inanıp Allah'ın ni'metine nankörlük mü ediyorlar?

Müşrikler görmezler mi ki: Biz Mekke'yi katl ve gârâtdan emîn harem kıldık. Halbuki etrâf ve havâlîde olan insânlar katl olunur ve esîr idilürler. 'Acabâ onlar bâtıla îmân ider ve Allâh'ın ni'metlerine küfür mi iylerler?

Çevrelerinde insanlar kaçırılırken kendileri için saygın ve güvenli bir yer oluşturduğumuzu görmüyorlar mı? Batıla inanacaklar da Allah’ın iyilik ve ikramını görmezlikten mi gelecekler?

Görmüyorlar mı ki, etraflarındaki insanlar, birbirini boğazlarken, biz Harem'e emniyet verdik. Hala, batıla inanıp, Allah'ın nimetlerine nankörlük mü edecekler?

Çevrelerindeki insanlar birbirini kapıp götürürken Mekke'yi hürmetli ve güvenli bir belde yaptığımızı onlar görmedi mi? Yoksa onlar Allah'ın nimetlerine nankörlük edip de bâtıla mı inanıyorlar?

Görmediler mi ki, çevrelerinde insanlar çarpılıp götürülürken Harem'i güven içinde tuttuk. Hâlâ bâtıla inanıp Allah'ın nimetine nankörlük mü ediyorlar?

ay daħı görmediler mi bayıķ biz eyledük ḥarem yiri imin daħı ķapınılur ādemįler yörelerinden? ay bāŧıla inanurlar daħı Tañrı ni'met ine kāfir olurlar?

Görmezler mi ki biz yaratduḳ imin ḥaremi ki Mekkedür, yesīr olunur ḫalḳçevre yanlarından. Bāṭıla mı inanurlar, daḫı Allāh ni‘metlerine kāfir miolurlar?

Məgər (müşriklər) ətraflarındakı (başqa şəhərlərdəki) adamlar qamarlanıb götürüldüyü (əsir alındığı, öldürüldüyü, qarət edildiyi) halda, (içərisində yaşadıqları Məkkəni) onlar üçün müqəddəs, qorxusuz-xətərsiz bir yer etdiyimizi görmürlərmi? İndi batiləmi inanırlar? Allahın ne’mətinimi danırlar?

Have they not seen that We have appointed a sanctuary immune (from violence), while mankind are ravaged all around them? Do they then believe in falsehood and disbelieve in the bounty of Allah?

Do they not then see that We have made a sanctuary secure, and that men are being snatched away from all around them?(3500) Then, do they believe in that which is vain, and reject the Grace of Allah.

3500 If they want evidences of their folly in the phenomenal world itself, they will see sacred Sanctuaries where Allah's Truth abides safely in the m... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.