10 Mayıs 2021 - 28 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve kâlû levlâ unzile ‘aleyhi âyâtun min rabbih(i)(s) kul innemâ-l-âyâtu ‘inda(A)llâhi ve-innemâ enâ neżîrun mubîn(un)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

“Ona Rabbinden (başkaca) ayetler (mucizeler) de indirilmeli değil miydi?” dediler. De ki: “O ayetler ancak Allah’ın nezdinde (ve takdirinde) dir. Ben sadece (inkârcıları ve isyancıları kötü neticelerden) apaçık bir sakındırıcıyım.”

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve derler ki ona Rabbinden deliller indirilseydi. De ki: Deliller, ancak Allah katında ve ben, ancak apaçık bir korkutucuyum.

Abdullah Parlıyan Meali

Onlar diyorlar ki: “O'na Rabbinden daha değişik mucizeler indirilmeli değil miydi?” De ki: “Mucizeler ancak Allah katındandır, ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.”

Ahmet Tekin Meali

“Ona, Rabbinden maddî mûcizeler gelmeli, değil miydi?” dediler.
“Mûcizeler, ancak Allah katındadır. Ben ise, sorumluluk hesap ve cezanın varlığını açıklayan, apaçık bir uyarıcıyım” de.
*

Ahmet Varol Meali

"Ona Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi?" dediler. De ki: "Mucizeler ancak Allah katındadır. Ben yalnızca apaçık bir uyarıcıyım."

Ali Bulaç Meali

Dediler ki: 'Ona Rabbinden ayetler (birtakım mucizeler) indirilmeli değil miydi?' De ki: 'Ayetler yalnızca Allah'ın katındadır. Ben ise, ancak apaçık bir uyarıcıyım.'

Ali Fikri Yavuz Meali

(Nitekim Mekke kâfirleri şöyle) dediler: “- O'na (Peygambere Mûsa'nın asası gibi) mucizeler indirilse ya.” (Ey Rasûlüm, onlara) de ki: O mucizeler ve ayetler, hep Allah'ın katındadır. Ben sadece açık ifade ile korkutucu bir peygamberim.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve: “Rabbinin katından ona mucizeler indirilmeli değil mi idi?” dediler. Sen de ki: “Mucizeler, ancak Allah’ın katındadırlar. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

Bayraktar Bayraklı Meali

Onlar, “Ona, Rabbinden ayetler/mucizeler indirilseydi ya!” dediler. De ki, “Mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım.”

Besim Atalay Meali (1962)

Diyorlar ki: «Tanrısından ona belgeler gelseydi!»; diyesin ki: «Ancak belgeler Allahın katındandır, ben yalnız açık bir kocunduranım»

Cemal Külünkoğlu Meali

(İnkârcılar) dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: “Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım!”*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

"Ona Rabbinden mucizeler indirilmesi gerekmez miydi?" derler. De ki: "Mucizeler ancak Rabbimin katındadır. Doğrusu ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım."

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: “Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

Diyanet Vakfı Meali

«Ona Rabbinden (başkaca) mucizeler indirilmeli değil miydi?» derler. De ki: Mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.

Edip Yüksel Meali

"Ona Rabbinden bir mucize inmeli değil miydi?" dediler. De ki, "Mucizeler ALLAH'ın katındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım."*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"Ona Rabbinden (başkaca) mucize indirilmeli değil miydi?" derler. Cevaben de ki: "Mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Netekim ona rabbından âyetler indirilse ya dediler, de ki: o âyetler, hep Allahın ındindedir, ben ancak açık bir nezîrim

Erhan Aktaş Meali

“Ona Rabb'inden ayetler¹ indirilmeli değil miydi?” dediler. De ki: “Ayetler ancak Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”²*

Hasan Basri Çantay Meali

«Ona Rabbinden (başkaca) âyetler de indirilmeli değil miydi?» dediler. De ki: O âyetler ancak Allahın nezdindedir. Ben sâde (eğri yolun başınıza getireceği fena sonuçları) apâşikâr haber verenim».

Hayrat Neşriyat Meali

Ve “Ona Rabbinden (bizim istediğimiz gibi) mu'cizeler indirilmeli değil miydi?” dediler. De ki: “Mu'cizeler ancak Allah katındadır. Ben ise sâdece (O'nun azâbından haber veren) apaçık bir korkutucuyum.”

İlyas Yorulmaz Meali

İnkâr edenler “O elçiye Rabbinden, onu destekleyici mucizeler indirilmesi gerekmez miydi?” derler. Onlara deki “Mucizeler yalnızca Allahın yanındadır. Bende, yalnızca apaçık bir uyarıcıyım.”

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Müşrikler dediler ki «— Ne olur! Ona Rabbi tarafından bir mûcize ineydi!» Onlara de ki mucizeler ancak Allah/ın elindedir. Onları dilediği gibi indirir. Ben yalnız aşikâr söyler, azap ile korkutur bir peygamberim.

Kadri Çelik Meali

Dediler ki: “Ona Rabbinden ayetler (birtakım mucizeler) indirilmeli değil miydi?” De ki: “Ayetler yalnızca Allah'ın katındadır. Ben ise, ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

Mahmut Kısa Meali

O zâlimler ki,Madem Muhammed Allah’ın elçisi olduğunu iddia ediyor, o hâlde, bunun ispatlanması için Rabb’inden ona mûcizeler gönderilmeli değil miydi?” dediler. Onlara de ki: “Mûcizeler, ancak Allah katındadır ve onu dilediği zaman gönderme kudret ve yetkisi, yalnızca O’nun elindedir! Ben ise, sadece açık ve net olarak gerçekleri dile getiren bir uyarıcıyım.”
Eğer mucize taleplerinde gerçekten samîmî iseler;

Mehmet Okuyan Meali

(O zalimler:) “Ona Rabbinden (başka) ayetler (mucizeler) indirilmeli değil miydi?” demişlerdi.* De ki: “Ayetler (mucizeler) ancak Allah katında(n)dır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.”*

Mehmet Türk Meali

(Kitap ehlinin hakkı kabul etmeyen kısmı): “Ona Rabbinden bir kısım mûcizeler1 indirilse olmaz mıydı?” dediler.2 (Sen de onlara): “Mûcizeler yalnızca Allah’ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim.” de.*

Muhammed Esed Meali

Onlar, hâlâ, “Neden o'na Rabbinden hiç mucizevî işaretler indirilmiyor?” diye sorarlar. De ki: “Mucize (göstermek) yalnız Allah'ın kudretindedir; 49 ben ise sadece bir uyarıcıyım”.

Mustafa Çavdar Meali

Bir de kalkıp; “Rabbinden sana mucizeler indirilmeli değil miydi” diyorlar, deki: – Mucizeler indirmek sadece Allah’ın elindedir, ben ise apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim. 20/133- 134, 28/47...50, 40/78

Mustafa İslamoğlu Meali

Bir de kalkıp, “Rabbinden ona mucizevî bir belge (âyet) indirilmesi gerekmez miydi?” dediler.[3537] De ki: “Tüm mucizevî belgeler (âyetler) Allah katındadır; ben ise yalnızca açık ve net bir uyarıcıyım.”[3538]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve dediler ki: «Onun üzerine Rabbinden âyetler indirilmiş olmalı değil mi idi?» De ki: «O âyetler ancak Allah'ın indindedir ve ben ancak bir apaçık nezirim.»

Suat Yıldırım Meali

Onlar diyorlar ki: “Ona Rabbinden âyetler (mûcizeler) indirilseydi ya! De ki: “Âyetler sadece Allah'ın nezdindedir. Sizin keyfinize göre değil, kendi hikmeti gerektirdiğinde Peygamberine verir. Ben ancak gerçek durumu bildiren, uyaran bir elçiyim. ” [17, 59]

Süleyman Ateş Meali

Dediler ki: "Ona Rabbinden ayetler indirilmeli değil miydi?" De ki: "Ayetler (mu'cizeler) Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."

Süleymaniye Vakfı Meali

“Ona Sahibinden mucizeler indirilseydi ya!” derler. De ki: “Mucizeler sadece Allah katındadır. Ben açıkça uyarıda bulunan bir kişiyim; o kadar.”

Şaban Piriş Meali

-O'na, Rabbimden bir mucize indirmeli değil miydi? dediler. De ki:-Mucizeler sadece Allah'ın yanındadır. Ben, yalnızca apaçık bir uyarıcıyım!

Ümit Şimşek Meali

“Ona Rabbinden âyetler(6) indirilseydi ya” dediler. Sen de ki: Âyetler Allah katındadır. Ben ise apaçık bir uyarıcıyım.*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Dediler ki: "Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!" De ki: "Mucizeler Allah katındadır. Bana gelince, ben açıkça uyaran biriyim. Hepsi bu."

Eski Anadolu Türkçesi

daħı eyittiler “nişe indürilmedi anuñ üzere nişānlar çalabı’sından?” eyit “bayıķ nişānlar Tañrı ķatındadur daħı bayıķ ben ķorķıdıcıvan bellü.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Müşriklər: ) “Bəs nə üçün Rəbbindən ona (başqa peyğəmbərlər kimi) mö’cüzə nazil olmadı?” – dedilər. (Ya Rəsulum!) De: “Mö’cüzələr ancaq Allahın əlindədir. Mən isə sadəcə olaraq (insanları Allahın əzabı ilə) açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm!”

M. Pickthall (English)

And they say: Why are not portents sent down upon him from his Lord? Say: Portents are with Allah only, and I am but a plain warner.

Yusuf Ali (English)

Ye they say: "Why are not Signs sent down to him from his Lord?" Say: "The signs are indeed with Allah. and I am indeed a clear Warner."(3481)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.