26 Ekim 2021 - 20 Rebiü'l-Evvel 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve kâlû levlâ unzile ‘aleyhi âyâtun min rabbih(i)(s) kul innemâ-l-âyâtu ‘inda(A)llâhi ve-innemâ enâ neżîrun mubîn(un)

Ve derler ki ona Rabbinden deliller indirilseydi. De ki: Deliller, ancak Allah katında ve ben, ancak apaçık bir korkutucuyum.

“Ona Rabbinden (başkaca) ayetler (mucizeler) de indirilmeli değil miydi?” dediler. De ki: “O ayetler ancak Allah’ın nezdinde (ve takdirinde)dir. Ben sadece (inkârcıları ve isyancıları uğrayacakları kötü neticelerden) apaçık bir (uyarıcı ve) sakındırıcıyım.”

Onlar diyorlar ki: “O'na Rabbinden daha değişik mucizeler indirilmeli değil miydi?” De ki: “Mucizeler ancak Allah katındandır, ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.”

“Ona, Rabbinden maddî mûcizeler gelmeli, değil miydi?” dediler.
“Mûcizeler, ancak Allah katındadır. Ben ise, sorumluluk hesap ve cezanın varlığını açıklayan, apaçık bir uyarıcıyım” de.
*

"Ona Rabbinden mucizeler indirilmeli değil miydi?" dediler. De ki: "Mucizeler ancak Allah katındadır. Ben yalnızca apaçık bir uyarıcıyım."

Dediler ki: 'Ona Rabbinden ayetler (birtakım mucizeler) indirilmeli değil miydi?' De ki: 'Ayetler yalnızca Allah'ın katındadır. Ben ise, ancak apaçık bir uyarıcıyım.'

(Nitekim Mekke kâfirleri şöyle) dediler: “- O'na (Peygambere Mûsa'nın asası gibi) mucizeler indirilse ya.” (Ey Rasûlüm, onlara) de ki: O mucizeler ve ayetler, hep Allah'ın katındadır. Ben sadece açık ifade ile korkutucu bir peygamberim.

Ve: “Rabbinin katından ona mucizeler indirilmeli değil mi idi?” dediler. Sen de ki: “Mucizeler, ancak Allah’ın katındadırlar. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

Onlar, “Ona, Rabbinden ayetler/mucizeler indirilseydi ya!” dediler. De ki, “Mucizeler yalnız Allah'ın katındadır. Ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım.”

Diyorlar ki: «Tanrısından ona belgeler gelseydi!»; diyesin ki: «Ancak belgeler Allahın katındandır, ben yalnız açık bir kocunduranım»

(İnkârcılar) dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: “Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım!”*

Kâfirler "Hiç olmaz ise rabbi tarafından Muhammed’e mu’cizeler gönderile idi inanırdık" diyorlar. Ânlara "Mu’cize yapmak kudreti Allâh’a mahsûsdur ben vâzıhan Allâh’ın ’azâbını teblîğa ve tahvîfe me’mûrum" cevâbını vir.

"Ona Rabbinden mucizeler indirilmesi gerekmez miydi?" derler. De ki: "Mucizeler ancak Rabbimin katındadır. Doğrusu ben, sadece apaçık bir uyarıcıyım."

Dediler ki: “Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!” De ki: “Mucizeler ancak Allah katındadır ve ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

«Ona Rabbinden (başkaca) mucizeler indirilmeli değil miydi?» derler. De ki: Mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.

"Ona Rabbinden bir mucize inmeli değil miydi?" dediler. De ki, "Mucizeler ALLAH'ın katındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım."*

"Ona Rabbinden (başkaca) mucize indirilmeli değil miydi?" derler. Cevaben de ki: "Mucizeler ancak Allah'ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım."

Netekim ona rabbından âyetler indirilse ya dediler, de ki: o âyetler, hep Allahın ındindedir, ben ancak açık bir nezîrim

“Ona Rabb'inden ayetler¹ indirilmeli değil miydi?” dediler. De ki: “Ayetler ancak Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım.”²*

«Ona Rabbinden (başkaca) âyetler de indirilmeli değil miydi?» dediler. De ki: O âyetler ancak Allahın nezdindedir. Ben sâde (eğri yolun başınıza getireceği fena sonuçları) apâşikâr haber verenim».

Ve “Ona Rabbinden (bizim istediğimiz gibi) mu'cizeler indirilmeli değil miydi?” dediler. De ki: “Mu'cizeler ancak Allah katındadır. Ben ise sâdece (O'nun azâbından haber veren) apaçık bir korkutucuyum.”

İnkâr edenler “O elçiye Rabbinden, onu destekleyici mucizeler indirilmesi gerekmez miydi?” derler. Onlara deki “Mucizeler yalnızca Allah’ın yanındadır. Bende, yalnızca apaçık bir uyarıcıyım.”

Derler: "Ona çalabından belgeler gönderilmeli değil miydi? Onlara de ki: "Belgeleri ancak Allah gönderebilir. Bana gelince ben yalnız açıktan açığa uyarıcıyım, o kadar."

Müşrikler dediler ki «— Ne olur! Ona Rabbi tarafından bir mûcize ineydi!» Onlara de ki mucizeler ancak Allah/ın elindedir. Onları dilediği gibi indirir. Ben yalnız aşikâr söyler, azap ile korkutur bir peygamberim.

Dediler ki: “Ona Rabbinden ayetler (birtakım mucizeler) indirilmeli değil miydi?” De ki: “Ayetler yalnızca Allah'ın katındadır. Ben ise, ancak apaçık bir uyarıcıyım.”

O zâlimler ki,Madem Muhammed Allah’ın elçisi olduğunu iddia ediyor, o hâlde, bunun ispatlanması için Rabb’inden ona mûcizeler gönderilmeli değil miydi?” dediler. Onlara de ki: “Mûcizeler, ancak Allah katındadır ve onu dilediği zaman gönderme kudret ve yetkisi, yalnızca O’nun elindedir! Ben ise, sadece açık ve net olarak gerçekleri dile getiren bir uyarıcıyım.”
Eğer mucize taleplerinde gerçekten samîmî iseler;

-“Ona rabbinden âyetler indirilseydi ya!” dediler.
De ki:
-“Âyetler, Allah’ın katındadır; ben, açıkça bir uyarıcıyım”.

(O zalimler:) “Ona Rabbinden (başka) ayetler (mucizeler) indirilmeli değil miydi?” demişlerdi. [*] De ki: “Ayetler (mucizeler) ancak Allah katında(n)dır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıyım.”*

(Kitap ehlinin hakkı kabul etmeyen kısmı): “Ona Rabbinden bir kısım mûcizeler¹ indirilse olmaz mıydı?” dediler.² (Sen de onlara): “Mûcizeler yalnızca Allah’ın katındadır. Ben ise sadece apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim.” de.*

Onlar, hâlâ, “Neden o'na Rabbinden hiç mucizevî işaretler indirilmiyor?” diye sorarlar. De ki: “Mucize (göstermek) yalnız Allah'ın kudretindedir; 49 ben ise sadece bir uyarıcıyım”.

Bir de kalkıp; “Rabbinden sana mucizeler indirilmeli değil miydi” diyorlar, deki: – Mucizeler indirmek sadece Allah’ın elindedir, ben ise apaçık bir uyarıcıdan başka bir şey değilim. 20/133- 134, 28/47...50, 40/78

Bir de kalkıp, “Rabbinden ona mucizevî bir belge (âyet) indirilmesi gerekmez miydi?” dediler.[3537] De ki: “Tüm mucizevî belgeler (âyetler) Allah katındadır; ben ise yalnızca açık ve net bir uyarıcıyım.”[3538]*

Ve dediler ki: «Onun üzerine Rabbinden âyetler indirilmiş olmalı değil mi idi?» De ki: «O âyetler ancak Allah'ın indindedir ve ben ancak bir apaçık nezirim.»

Onlar diyorlar ki: “Ona Rabbinden âyetler (mûcizeler) indirilseydi ya! De ki: “Âyetler sadece Allah'ın nezdindedir. Sizin keyfinize göre değil, kendi hikmeti gerektirdiğinde Peygamberine verir. Ben ancak gerçek durumu bildiren, uyaran bir elçiyim. ” [17, 59]

Dediler ki: "Ona Rabbinden ayetler indirilmeli değil miydi?" De ki: "Ayetler (mu'cizeler) Allah'ın yanındadır. Ben ancak apaçık bir uyarıcıyım."

“Ona Sahibinden mucizeler indirilseydi ya!” derler. De ki: “Mucizeler sadece Allah katındadır. Ben açıkça uyarıda bulunan bir kişiyim; o kadar.”

-O'na, Rabbimden bir mucize indirmeli değil miydi? dediler. De ki:-Mucizeler sadece Allah'ın yanındadır. Ben, yalnızca apaçık bir uyarıcıyım!

“Ona Rabbinden âyetler(6) indirilseydi ya” dediler. Sen de ki: Âyetler Allah katındadır. Ben ise apaçık bir uyarıcıyım.*

Dediler ki: "Ona Rabbinden mucizeler indirilseydi ya!" De ki: "Mucizeler Allah katındadır. Bana gelince, ben açıkça uyaran biriyim. Hepsi bu."

daħı eyittiler “nişe indürilmedi anuñ üzere nişānlar çalabı’sından?” eyit “bayıķ nişānlar Tañrı ķatındadur daħı bayıķ ben ķorķıdıcıvan bellü.”

Daḫı eyitdiler: Niçün inmedi anuñ üstine āyetler Tañrı Ta‘ālādan? Eyit yāMuḥammed: Āyetler degüldür, illā Tañrı Ta‘ālā ḳatında. Daḫı ben degülin,illā bellü ḳorḳudıcı.

(Müşriklər: ) “Bəs nə üçün Rəbbindən ona (başqa peyğəmbərlər kimi) mö’cüzə nazil olmadı?” – dedilər. (Ya Rəsulum!) De: “Mö’cüzələr ancaq Allahın əlindədir. Mən isə sadəcə olaraq (insanları Allahın əzabı ilə) açıq-aşkar qorxudan bir peyğəmbərəm!”

And they say: Why are not portents sent down upon him from his Lord? Say: Portents are with Allah only, and I am but a plain warner.

Ye they say: "Why are not Signs sent down to him from his Lord?" Say: "The signs are indeed with Allah. and I am indeed a clear Warner."(3481)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.