8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 35. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Velekad teraknâ minhâ âyeten beyyineten likavmin ya’kilûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Andolsun, Biz akledebilecek bir kavim için orada apaçık bir ayet bırakmışızdır. *

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve andolsun ki biz, akıl eden topluluk için, onlara ait apaçık bir delil bıraktık.

Abdullah Parlıyan Meali

Gerçekten de biz o toplumun şehirlerinden geriye, aklını kullananlar için, apaçık işaretler ve alametler bıraktık.

Ahmet Tekin Meali

Andolsun biz, ilimle ve tecrübeyle gelişmeye devam eden aklını faydalı kullanabilen toplumlar için ikazlar, birçok sosyal konunun çözümü için işaretler bıraktık.*

Ahmet Varol Meali

Andolsun ki, akıl eden bir topluluk için ondan bir ayet (işaret) bıraktık.

Ali Bulaç Meali

Andolsun, biz akledebilecek bir kavim için orada apaçık bir ayet bırakmışızdır.

Ali Fikri Yavuz Meali

Muhakkak ki, aklını kullanacak bir kavim için, o memleketden açık bir alâmet (iz ve harabe) bıraktık.

Bahaeddin Sağlam Meali

Andolsun! Biz, idrak eden bir toplum için, o şehirden apaçık bir belge bıraktık.

Bayraktar Bayraklı Meali

Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için orada apaçık bir ders bırakmışızdır.

Besim Atalay Meali (1962)

Aklı olan ulusçün o yerlerde, açık ibret bıraktık !»

Cemal Külünkoğlu Meali

Andolsun ki Biz, aklını işletecek bir toplum için o (helak ettiğimiz) memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık.*

Diyanet İşleri Meali (Eski)

And olsun ki, Biz, düşünen kimseler için oradan apaçık bir belgeyi geride bırakmışızdır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Andolsun biz, aklını kullanacak bir kavm için o memleketten ibret alınacak apaçık bir delil bıraktık.

Diyanet Vakfı Meali

Andolsun ki, biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişânesi bırakmışızdır.  *

Edip Yüksel Meali

Aklını kullanan bir toplum için apaçık bir ders olarak oradan bazı kalıntılar bıraktık.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Andolsun ki biz, aklını kullanacak bir kavim için oradan apaçık bir ibret nişanesi bırakmışızdır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve celâlim hakkı için ondan bir âyet (bir nişane) bırakmışızdır ki teakkul edecek bir kavm için beyyine olsun

Erhan Aktaş Meali

Ant olsun ki Biz, aklını kullanan bir halk için ondan¹ apaçık bir ayet² bıraktık.*

Hasan Basri Çantay Meali

Andolsun, aklını kullanacak bir kavm için biz oradan apaçık bir nişane (bir ibret) bırakmışızdır.

Hayrat Neşriyat Meali

And olsun ki (biz), akıl erdirecek bir kavim için, oradan açık bir alâmet (harâbe hâlindeki evlerini) bırakmışızdır.

İlyas Yorulmaz Meali

Aklını kullanan bir toplum için onları, açık bir ibret sahnesi olması için (o yok olmuş halleriyle) bıraktık.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

* Biz oralardan aklı ereceklere ibret olmak üzere apaçık bir nişan [²] bıraktık.*

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz biz aklını kullanacak bir kavim için oradan (geriye) apaçık bir ayet bırakmışızdır.

Mahmut Kısa Meali

İşte böylece Biz, azgın Sodom ve Gomore halkını yok ettik ve aklını kullanıp ibret alan insanlar için onlardan geriye, uğradıkları korkunç felâketi anlatan apaçık işâretler bıraktık.

Mehmet Okuyan Meali

Yemin olsun ki biz aklını kullanacak bir toplum için oradan apaçık bir delil bırakmışızdır.**

Mehmet Türk Meali

Yemin olsun ki Biz gerçekleri görebilecek bir topluluk için orada (dillere destan) açık bir işaret1 (de) bıraktık.*

Muhammed Esed Meali

[Sonunda dediğimiz oldu;] ve ondan geriye, aklını kullananlar için açık işaretler bıraktık. 29

Mustafa Çavdar Meali

Ve biz orada aklını kullanabilen bir toplum için apaçık belge olan işaretler bıraktık. 37/133...138

Mustafa İslamoğlu Meali

Doğrusu Biz ondan geriye, akleden bir topluluk için hakikatin apaçık belgeleri olan işaretler bırakmışızdır.[3510]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Andolsun ki, âkilâne düşünür bir kavim için oradan bir apaçık alâmet bırakmı- şızdır.

Suat Yıldırım Meali

Biz aklını kullanıp düşünen kimseler için, o memleketten âşikâr bir ibret vesilesi (harabe) bıraktık. [37, 137 - 138]

Süleyman Ateş Meali

Andolsun biz, aklını kullanan bir toplum için ondan, (harab ettiğimiz o ülkeden) açık bir işaret bırakmışızdır.*

Süleymaniye Vakfı Meali

O şehirden geriye, düşünen bir topluluk için açık bir belge bıraktık.

Şaban Piriş Meali

Aklını kullanabilen bir toplum için, onlardan apaçık belgeler bırakmışızdır.

Ümit Şimşek Meali

Akıl sahibi bir topluluk için, Biz o beldeden geriye apaçık bir âyet bırakmışızdır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yemin olsun, biz o kentten, aklını işleten bir topluluk için geriye apaçık bir işaret bıraktık.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bayıķ ķoduķ ol köyden nişān bellü ķavma kim anlarlar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Həqiqətən, Biz dərindən düşünən bir qövm üçün (baxıb ibrət aslsınlar deyə) o məmləkətdən açıq-aydın bir nişanə (xarabalıq) qoyduq.

M. Pickthall (English)

And verily of that We have left a clear sign for people who have sense.

Yusuf Ali (English)

And We have left thereof an evident Sign,(3457) for any people who (care to) understand.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.