16 Ağustos 2022 - 18 Muharrem 1444 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 25. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vekâle innemâ-tteḣażtum min dûni(A)llâhi evśânen meveddete beynikum fî-lhayâti-ddunyâ(s) śümme yevme-lkiyâmeti yekfuru ba’dukum biba’din veyel’anu ba’dukum ba’dan veme/vâkumu-nnâru vemâ lekum min nâsirîn(e)

Ve siz dedi, dünya yaşayışında birbirinize dost olduğunuzdan bu dostluk yüzünden Allah'ı bırakıp da putları mabud edindiniz, sonra da kıyamet günü, bir kısmınız, bir kısmınızı inkar edecek, bir kısmınız, bir kısmınıza lanet okuyacak ve yurdunuz ateştir ve size hiçbir yardımcı yoktur.

(İbrahim) Dedi ki: “Siz gerçekten, Allah’ı bırakıp; dünya hayatında aranızda (geçici ve değersiz) bir sevgi-bağı(na ve çıkar ittifakına vesile) olarak putları (ve tabulaştırdığınız şahısları ilahlar) edindiniz. Sonra kıyamet günü, sizler kiminiz kiminizi inkâr edip-tanımayacak ve birbirinize lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiçbir yardımcınız bulunmayacaktır.”

Ve İbrahim onlara dedi ki: “Siz Allah'ı bırakıp, dünya hayatında aranızda bir sevgi bağı olsun diye, putları ilahlar edindiniz. Daha sonra kıyamet gününde, birbirinizi tanımaz hale gelerek ve her biriniz diğerine lanet okuyarak, varıp barınacağınız cehenneme düşeceksiniz ve sizin için orada yardımcılardan bir kimse de bulunmayacaktır.”

İbrâhim onlara:
“Siz, sırf aranızdaki, dünya hayatına has muhabbet uğruna, Allah'ı bırakıp, yarattıkları içinden taştan yontularak yapılan heykelleri put edindiniz. Sonra Kıyamet günü gelip çattığında ise, birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lânet okuyacaksınız. Mekânınınz, ateştir, Cehennem'dir. Yardım edeniniz de olmayacaktır.” dedi.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 7/38; 43/67.

(İbrahim) dedi ki: "Siz dünya hayatında aranızda sevgi vesilesi olsun diye, Allah'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü bazılarınız bazılarınızı inkar edecek ve bazılarınız bazılarınızı lanetleyecektir. Barınacağınız yer ise ateştir ve yardımcılarınız da olmayacaktır.

(İbrahim) Dedi ki: 'Siz gerçekten, Allah'ı bırakıp dünya hayatında aranızda bir sevgi-bağı olarak putları (ilahlar) edindiniz. Sonra kıyamet günü, kiminiz kiminizi inkar edip-tanımayacak ve kiminiz kiminize lanet edeceksiniz. Barınma yeriniz ateştir ve hiç bir yardımcınız yoktur.'

(İbrahîm, kavmine) dedi ki: “- Siz, dünya hayatında, aranızda sevgi olsun diye, Allah'ı bırakıb bir takım putlara tapındınız. Sonra kıyamet gününde ise, bir kısmınız bir kısmınıza küfür isnad edecek ve bir kısmınız bir kısmınızı lânetliyecektir. Barınacağınız da ateşdir. Sizin için (Allah'ın azabını kaldıracak) hiç bir yardımcı yoktur.”

Ve İbrahim: “Siz ancak dünya hayatında bir sevgi bağı olmak üzere, Allah’ın dışında bazı putlar edinmişsiniz. Sonra kıyamet günü birbirinizi inkâr edeceksiniz ve birbirinize lanet yağdıracaksınız. Son sığınağınız Cehennem olacaktır. Ve size yardım eden de olmayacaktır” dedi.

İbrâhim şöyle demişti: “Dünya hayatında, aranızdaki sevgiden dolayı, Allah'ı bırakıp putlar edindiniz; sonra kıyamet günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lanet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur.”

İbrahim dedi ki: «Dünya dirliğinde aranızdaki dostluk yönünden —Allahtan ayrı — putları tutmuştunuz, sonra, kıyamet günü bezginlik gösterip birbirinize küfreder, biriniz de öbürüne lânet de eder, durağınız ateştir, yardımcınız da yoktur!

(İbrahim onlara) dedi ki: “Sizler dünya hayatında birbirinizin hatırı için Allah'tan başka putları da ilah edindiniz. Ama ilerde kıyamet günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek, birbirinize lânet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennem olacak ve orada size yardım edecek kimseler bulamayacaksınız.”

Bkz. 3/28, 4/139, 144, 5/51, 57, 9/23, 19/81, 58/22, 60/1

İbrâhîm didi ki: "Allâh’ın yerine tapmak içün putları ikāme itdiniz tâ ki dünyâ hayâtına muhabbet beyninizde caygîr olsun lâkin kıyâmet gününde ba’zılarınız, ba’zılarınızı tekfîr ve ba’zılarınız ba’zılarınızıa la’net idecekdir. Mekânınız ateş olacak ve kimse zahîriniz olmayacakdır."

İbrahim şöyle demişti: "Dünya hayatında, Allah'ı bırakıp aranızda putları muhabbet vesilesi kıldınız. Sonra kıyamet günü, birbirinize küfreder ve karşılıklı lanet okursunuz. Varacağınız yer ateştir; yardımcılarınız da yoktur."

İbrahim, onlara dedi ki: “Sırf aranızda dünya hayatına mahsus bir sevgi (ve çıkar) uğruna Allah’ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkâr edip tanımayacak; kiminiz kiminize lânet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Yardımcılarınız da olmayacaktır.”

(İbrahim onlara) dedi ki: Siz, sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü (gelip çattığında ise) birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lânet okuyacaksınız. Varacağınız yer cehennemdir ve hiç yardımcınız da yoktur.

Dedi ki, "Sizin ALLAH'ın yanında putlara tapmanız, sadece dünya hayatında aranızdaki dostluğu korumak amacıyladır. Fakat sonra, diriliş gününde birbirinizi inkar edersiniz, birbirinizi lanetlersiniz. Varacağınız yer ateştir ve orada yardımcı bulamazsınız."

Çevre baskısının, özellikle din ve kültür gibi konularda gerçeğin araştırılması, değerlendirilmesi, görülmesi ve kabul edilmesi önünde aşılması güç ps... Devamı..

(İbrahim onlara) dedi ki: "Siz, sırf aranızdaki dünya hayatına has muhabbet uğruna Allah'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü (geldiğinde) ise, kiminiz kiminizi tanımayacak, kiminiz kiminizi lanetleyecektir. Varacağınız yer cehennemdir. Ve hiç yardımcınız da yoktur."

Ve dedi ki: siz sâde Dünya hayatta aranızda sevişmek için Allahı bırakıp bir takım evsâna tutulmuşsunuz amma sonra Kıyamet günü ba'zınız ba'zınıza küfredecek ve ba'zınız ba'zınızı lâ'netliyecek varacağınız yer ateştir, sizin için yardımcılardan eser de yoktur

İbrahim: “Siz, dünya hayatında Allah'ın yanı sıra putları aranızda dostluk vesilesi edindiniz. Sonra Kıyamet Günü, bir kısmınız bir kısmınızı yalanlayacak ve bir kısmınız bir kısmınızı lanetleyeceksiniz. Varacağınız yer ateştir. Ve sizin için bir yardımcı yoktur.” dedi.

Dedi ki: «Siz dünyâ hayaatında birbirinizle (müşrikler hususunda) dost olduğunuz için Allâhı bırakıb ancak putlara tutundunuz. (Fakat) bil'âhare kıyamet gününde kiminiz kiminize küfür, kiminiz kiminize lâ'net edecekdir. Barınacağınız yer ise ateşdir. Sizin (o vakit) hiçbir yardımcınız da yokdur».

Ve (İbrâhîm onlara) dedi ki: “(Siz) ancak dünya hayâtında aranızdaki muhabbet(e vesîle olmasın)dan dolayı, Allah'dan başka birtakım putları (ilâh) edindiniz. Sonra kıyâmet günü bazılarınız bazınızı inkâr edecek ve birbirinizi lâ'netleyeceksiniz. Varacağınız yer ise ateştir; (o gün artık) sizin için hiçbir yardımcı da yoktur!”

İbrahim “Dünya hayatında aranızdaki sevgiyi, Allah’dan başka putlar edindiniz. Sonra Kıyamet gününde bir kısmınız, bir kısmını (kendisini put edinmesinden dolayı) inkâr edip tanımamazlıktan gelir ve bir kısmınız da, diğer bir kısmına lanetler yağdırır. Sizin varacağınız yer ateş olup, orada sizin için yardımcı da bulunmaz” dedi.

İbrahim dedi: "Siz Allah’ı bırakıp da putları tanrı edinmişsiniz. Dünyada yaşarken böyle biribirinizle kaynaşıyorsunuz. Oysaki kalkış günü biribirinizi tanımıyacaksınız, biribirinize lanet edeceksiniz. Durağınız da ateş olacaktır. Size yardım edende bulunmıyacaktır.

İbrahim dedi ki siz Allah/ı bırakarak dünya diriliğinde ancak aranızda muhabbet vesilesi olmak üzere birtakım putları mâbut edindiniz, sonra kıyamet günü biriniz diğerini tanımayacak, öbürünüz de diğerine lânet edecek [¹], barınacak yeriniz de ateş olacak, hiçbirinizi kurtaracak bir fert bulunmayacak.

[1] Tâbi metbu'a lânet edecek, metbu' tâbi'den ilişiği kesecek.

(İbrahim) onlara dedi ki: “Sırf dünya hayatında aranızdaki muhabbet [meveddete] sebebiyle, Allah’ı bırakıp birtakım putlar [evsânen] edindiniz. Sonra kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkâr edip tanımayacak, kiminiz de kiminize lanet okuyacaktır. Çünkü varacağınız yer ateş olacaktır.¹⁶ Sizin için yardımcılar da olmayacaktır.”

16 Krş. Bakara, 2/166-167; A’râf, 7/38-39; Sebe’, 34/42; Zuhruf, 43/67

(İbrahim) Dedi ki: “Siz dünya hayatında, aranızdaki (atalarınıza karşı duyduğunuz) sevgi sebebiyle Allah'tan gayri bir takım putlar (ilahlar) edindiniz. Sonra kıyamet günü, bir kısmınız bir kısmınızı inkâr edip tanımayacak ve bir kısmınız bir kısmınıza lanet edeceksiniz. Sizin barınma yeriniz ateştir ve hiç bir yardımcınız da yoktur.”

Ve daha sonra İbrahim, tüm engellemelere rağmen tebliğine devam ederek dedi ki: “Ey kavmim! Sizin Allah’tan başka tanrılar edinmenizin tek sebebi, bu dünyada birbirinize duyduğunuz sevgi bağları ve aranızda oluşturduğunuz kirli çıkar ilişkileridir. Fakat Hesap Günü gelip çattığı zaman birbirinizi inkâr edecek, hattâ birbirinize lânet okuyacaksınız; işte o zaman varacağınız yer cehennem olacak ve hiç kimse size yardım edemeyecek!”

Dedi ki:
-“Siz, Allah’ı bırakıp Dünya Hayatı’nda aranızda karşılıklı sevgi olsun diye putlar edindiniz.
Sonra Kıyamet günü birbirinizi inkâr edersiniz ve birbirinize lanet edersiniz.
Sizin barınağınız Ateş’tir.
Sizin için hiçbir yardım eden de yoktur”.

İbrahim demişti ki: " Sizin, Allah’ı bırakıp putlara sarılmanız, dünya hayatına yönelik çıkar ilişkilerinden kaynaklanıyor. Halbuki kıyamet gününde biribirinizi inkar edecek, hatta birbirinize lanetler savuracaksınız. Sonunda hepiniz cehennemde yanacaksınız. O zaman yardım edeniniz de olmayacak. "

İbrahim onlara dedi ki: "Sırf aranızda dünya hayatına mal mülk sevgisi için Allah’ı bırakıp bir takım putlar edindiniz. Hâlbuki kıyamet gününde kiminiz kiminizi inkâr edip tanımayacak! Kiminiz kiminize lanet edecektir. Barınağınız cehennem olacaktır. Sizi cehennemden kurtaracak yardımcılarınız da olmayacaktır."

(İbrahim) şöyle demişti: “Siz sadece aranızdaki dünya hayatına özel bir sevgi uğruna Allah’ın peşi sıra birtakım putlar edindiniz. Sonra kıyamet günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek [*] ve bir kısmınız bir kısmına lanet edecektir. [*]Barınağınız ateştir; sizin için asla yardımcılar da yoktur!”

Burada geçen [yekfuru] fiili “örtmek”, “inkâr etmek” anlamlarından hareketle “tanımazlıktan gelmek” şeklinde anlaşılmalıdır.,Benzer mesajlar: Yûnus 10... Devamı..

(İbrahim de): “Siz, dünya hayatında sadece aranızdaki karşılıklı menfaatten dolayı, Allah’ın dışındaki (bir takım) şeyleri (kendinize) ilâhlar edindiniz.¹ Sonra kıyamet günü ise birbirinizi inkâr edecek ve birbirinize lânet yağdıracaksınız.² Sizin varacağınız yer, ateştir ve hiç kimse size yardım da etmeyecektir.” dedi.

1 Âyetin bu bölümü: “Siz, sırf aranızdaki dünya hayatına has sevgi uğruna Allah’ı bırakıp birtakım putlar edindiniz...” şeklinde de tercüme edilebilir... Devamı..

Ve [İbrahim] onlara dedi ki: “Siz Allah’ı bırakıp putlara taptınız. Tek sebep, bu dünyada kendinize [ve atalarınıza] karşı duyduğunuz sevgiye ¹⁹ esir olmanızdı: ²⁰ Ama sonra, Kıyamet Günü birbirinizi tanımazlıktan gelecek ve birbirinize lânet yağdıracaksınız; hepinizin varacağı yer ateştir ve (orada) size yardım edecek bir kimse bulamayacaksınız”.

19 Lafzen, “yalnızca sevginin ürünü olarak”.20 Râzî, puta tapmayı, böylece, önceki kuşaklardan devralınan tavırların körce taklîd’inin bir sonucu olar... Devamı..

İbrahim onlara dedi ki: – Sizin Allah ile aranıza koyup putlaştırdıklarınız bu dünya hayatında birbirinizle kaynaşmanıza vesile olduğu içindir. Ama daha sonra kıyamet gününde birbirinizi tanımayacak ve birbirinize lanet edeceksiniz ve varacağınız yer cehennem olacak. Ve sizin hiçbir yardımcınız da olmayacak. 7/35...40

Ve (İbrahim) dedi ki: “Allah’ı bırakıp da birtakım heykeller peydahlamanızın[³⁴⁹⁹] tek nedeni, şu dünya hayatında (onlarla)[³⁵⁰⁰] aranızdaki (çarpık) sevgi bağıdır;[³⁵⁰¹] daha sonra, Kıyamet Günü’nde birbirinizi reddedecek ve birbirinizi lânetleyeceksiniz; en sonunda hepinizin varıp duracağı yer ateştir: size yardım eden biri de asla çıkmayacaktır.”

[3499] Benzer bir ifade ve çeviri gerekçesi için bkz: 2:51, not 92. [3500] Bu açıklama âyetin devamı göz önüne alındığında, “tapınılan cansız nesne... Devamı..

Ve dedi ki: «Siz dünya hayatınızda aranızda bir sevişme (sebebi) olmak için Allah'ın gayrı putları iltizam etmiş oldunuz. Sonra Kıyamet gününde bâzınız bazınıza küfredecek ve bazınız bazınıza lânet eyleyecektir, varacağınız yer de ateştir, ve sizin için yardımcılardan (bir kimse) de yoktur.»

İbrâhim onlara şöyle dedi: “Siz dünya hayatında Allah'tan başka birtakım sevgili putlar edindiniz. Ama sonra kıyamet günü gelince birbirinizi red ve inkâr edecek, birbirinize lânet edeceksiniz. Barınacağınız yer ateş olacak ve kendinize hiçbir yardımcı bulamayacaksınız. [7, 38; 43, 67]

(İbrahim kavmine) dedi ki: "Siz dünya hayatında birbirinizi sevmek için Allah'ı bırakıp birtakım putlar edindiniz. (O putlara tapmanız, dünyada aranızda bir sevgi meydana gelmesine sebep olsa bile) daha sonra kıyamet gününde birbirinizi inkar eder ve birbirinizi la'netlersiniz. Varacağınız yer de ateştir ve hiçbir yardımcınız da yoktur.

Bâtıl üzerine kurulan sevgi devam etmez. Burada batıla bağlılık yüzünden birbirini sevenler, yarın işin iç yüzü ortaya çıkınca birbirini tanımaz olurl... Devamı..

Ve İbrâhîm: "Allâh'dan gayrı ilâh ittihâz iylediğiniz putlar hayât-ı dünyâda aranızda vesîle-i meveddet olur sonra kıyâmetde ba'zınız ba'zınıza küfür ve la'net idersiniz. Gideceğiniz yer cehennemdir ve size yardım idecek de yokdur." didi.

İbrahim dedi ki: “Sizin bu putlara tutunmanız sadece aranızda kaynaşmaya vesile olsun diyedir. Kıyamet günü biriniz diğerini görmek istemeyecek herbiriniz diğerini dışlayacaktır. Sığınacağınız yer o ateştir. Size yardım eden de olmayacaktır.

İbrahim şöyle demişti:-Dünya hayatında siz Allah'ı bırakıp, aranızdaki sevgi ve dostluk yüzünden putlara taptınız. Sonra kıyamet günü birbirinizi tanımayacak ve birbirinize lanet edeceksiniz. Barınağınız ateştir. Sizin için hiç bir yardımcı da yoktur.

İbrahim şunu da söyledi: “Siz bu dünya hayatında aranızda muhabbet olsun diye, Allah'ı bırakıp da kendinize putlar edindiniz. Kıyamet gününde ise birbirinizi inkâr edecek, birbirinize lânet okuyacaksınız. Barınacağınız yer ateş olacak; hiçbir yardımcınız da bulunmayacak.”

İbrahim dedi: "Şu bir gerçek ki, siz dünya hayatında aranızda sevgi oluşturmak için Allah'ın berisinden putlar edindiniz. Sonra, kıyamet gününde birbirinizi tanımaz olacaksınız, bazınız bazınıza lanet edecek. Hepinizin varacağı yer cehennemdir; hiçbir yardımcınız da olmayacaktır."

daħı eyitti “bayıķ duttuñuz Tañrı’dan ayruķ butlar dostlıķ içün arañuzda yaķın dirlik içinde. andan ķıyāmet güni bįzār ola bir niceñüz bir niceden daħı la'net eyleye bir nicemiz bir niceye. daħı ŧuraķ yirüñüz oddur. daħı yoķdur sizüñ hįç yardım idici.”

İbrāhīm eyitdi: Siz idinmedüñüz Tañrı Ta‘ālādan özge illā ṣanemler biribirüñüze sevgü göstermeg‐içün dünyā dirliginde. Andan ṣoñra ḳıyāmet güninde biri birüñüze olursız, biri birüñüze la‘net idersiz. Daḫı yirüñüz cehennem odıdur. Daḫı size ol gün yardım idiciler yoḳdur.

(İbrahim onlara) dedi: “Sizin Allahı qoyub bütləri tanrı qəbul etməyiniz yalnız dünyada (dolanıb keçinmək xatirinə) aranızda olan dostluğa (məhəbbətə) görədir. Sonra da qiyamət günü bir-birinizi inkar edəcək, bir-birinizə lə’nət oxuyacaqsınız. Məskəniniz cəhənnəm odu olacaq, özünüzə də (Allahın əzabından qurtarmağa) kömək edən kimsələr tapılmayacaqdır!”

He said: Ye have chosen idols instead of Allah. The love between you is only in the life of the world. Then on the Day of Resurrection ye will deny each other and curse each other, and your abode will be the Fire, and ye will have no helpers.

And he said: "For you, ye have taken (for worship) idols besides Allah, out of mutual love and regard(3445) between yourselves in this life; but on the Day of Judgment ye shall disown each other and curse each other: and your abode will be the Fire, and ye shall have none to help."

3445 In sin and wickedness there is as much log-rolling as in politics. Evil men humour each other and support each other; they call each other's vice... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.