26 Şubat 2021 - 14 Receb 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Ankebût Suresi 15. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Feenceynâhu veashâbe-ssefîneti vece’alnâhâ âyeten lil’âlemîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Böylece Biz onu ve gemi halkını kurtardık ve bunu âlemlere bir ayet (kendisinden ders çıkarılacak bir ibret) kılmış olduk (ki bu bir uyarı ve hatırlatmadır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu, alemlere ibret olarak yaptık.

Abdullah Parlıyan Meali

Biz Nuh'u ve O'nunla birlikte gemide bulunanların hepsini kurtardık ve bunu hatırlayıp ders almaları için, bütün insanlığa bir ibret kıldık.

Ahmet Tekin Meali

Fakat biz Nûh'u ve gemilerdekileri kurtardık. Bunu âlemlere, insanlara ibret ve uyarı haline getirdik.*

Ahmet Varol Meali

Onu ve gemi halkını ise kurtardık ve bunu alemler için bir ibret kıldık.

Ali Bulaç Meali

Böylece onu ve gemi halkını kurtardık ve bunu alemlere bir ayet (kendisinden ders çıkarılacak bir olay) kılmış olduk.

Ali Fikri Yavuz Meali

Biz de onu (Nûh'u) ve gemi arkadaşlarını kurtardık; ve gemiyi alemlere bir ibret yaptık.

Bahaeddin Sağlam Meali

Biz, onu ve geminin içindekileri kurtardık. O gemiyi de insanlar için bir belge ve delil yaptık.

Bayraktar Bayraklı Meali

Fakat Nûh'u ve onunla birlikte gemide bulunanların hepsini kurtardık ve bunu, bütün insanlara bir ders kıldık.

Besim Atalay Meali

Biz, Nuh'u da kurtardık, gemide bulunanları da, bunu âlemlere ibret ettik

Cemal Külünkoğlu Meali

Biz de onu (Nuh'u) ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Ama Biz, Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu dünyalara bir ibret kıldık.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Biz de onu (Nûh’u) ve gemide bulunanları kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret kıldık.

Diyanet Vakfı Meali

Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.

Edip Yüksel Meali

Onu ve gemi halkını kurtarıp herkese ibret yaptık.*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Fakat biz onu ve gemidekileri kurtardık ve bunu âlemlere bir ibret yaptık.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Binnetice onu ve gemi arkadaşlarını netâca çıkardık ve o gemiyi âlemlere bir âyet kıldık

Erhan Aktaş Meali

Böylece onu ve gemilerdeki arkadaşlarını kurtardık. Onu¹ cümle âleme bir ayet² yaptık.*

Hasan Basri Çantay Meali

Fakat biz onu da, gemi arkadaşlarını da selâmete erdirmiş ve bunu aalemlere bir ibret yapmışızdır.

Hayrat Neşriyat Meali

Fakat onu ve gemi halkını kurtardık ve onu (o gemiyi ve o tûfânı) âlemlere bir ibret kıldık.

İlyas Yorulmaz Meali

Nuhu ve gemide olanları kurtardık ve bu olayı bütün zamanlara (âlemlere) bir ibret yaptık.

İsmail Hakkı İzmirli

Biz de, onu ve gemide bulunanları kurtardık, bu hâdiseyi cihana ibret kıldık.

Kadri Çelik Meali

Böylece biz onu da gemi halkını da kurtardık ve bunu âlemlere bir ayet kılmış olduk.*

Mahmut Kısa Meali

Onu ve onunla birlikte gemiye binen tüm müminleri tufandan kurtardık ve bu olayı, kıyâmete kadar gelecek tüm insanlık için bir ibret belgesi kıldık.

Mehmet Türk Meali

Sonunda Biz onu da gemidekileri de kurtardık ve bu (olayı)1 akıllılar âlemine ibret (alınacak bir olay) kıldık.*

Muhammed Esed Meali

fakat Nûh'u ve o'nunla birlikte gemide bulunanların tümünü kurtardık ve bunu, [hatırlayıp ders almaları için] bütün insanların önüne [rahmetimizin] bir işareti olarak koyduk.

Mustafa Çavdar Meali

Biz de Nuh’u ve gemide bulunanların tümünü kurtardık ve bunu insanlığa bir ibret vesilesi kıldık. 11/25...49

Mustafa İslamoğlu Meali

Fakat onu ve gemi yârânının tümünü kurtardık; ve bunu[3488] bütün bir insanlığa (ibretlik) bir delil kıldık.*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Fakat Biz onu ve gemi arkadaşlarını necâta erdirdik ve onu (O hadiseyi) âlemler için bir ibret kıldık.

Suat Yıldırım Meali

Onu ve gemide bulunanları kurtarıp o gemiyi ve o hadiseyi bütün insanlara ibret vesilesi yaptık. [54, 15; 69, 11-12; 36, 41-44]

Süleyman Ateş Meali

Onu ve gemi halkını kurtardık ve o gemiyi alemlere bir ibret yaptık.

Süleymaniye Vakfı Meali

Nuh’u ve gemide olanları kurtardık; onu herkes için bir belge yaptık.

Şaban Piriş Meali

Nuh'u ve gemide bulunanları kurtardık; bunu insanlığa bir ibret kıldık.

Ümit Şimşek Meali

Nuh'u ve gemi ahalisini ise kurtardık; o gemiyi de âlemlere bir âyet yaptık.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Biz, Nûh'u ve gemi halkını kurtardık ve o gemiyi âlemlere ibret yaptık.

Eski Anadolu Türkçesi

pes ķurtarduķ anı. daħı gemi islerini daħı eyledük anı nişān 'ālemlere.

Bunyadov-Memmedeliyev

Biz onu (Nuhu) və onunla birlikdə gəmidə olanları (tufan bəlasından) qurtardıq və bunu (bu hadisəni) aləmlərə (insanlara, sonrakı nəsillərə) bir ibrət etdik.

M. Pickthall (English)

And We rescued him and those with him in the ship, and made of it a portent for the peoples.

Yusuf Ali (English)

But We saved him and the companions of the Ark, and We made the (Ark) a Sign for all peoples!


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.