25 Eylül 2021 - 18 Safer 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 52. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżîne âteynâhumu-lkitâbe min kablihi hum bihi yu/minûn(e)

Bundan önce kendilerine kitap verdiklerimiz, inanıyorlar buna.

(Böylece) Bundan önce kendilerine kitap verdiklerimiz(den iyi niyetli ve istikametli kimseler) şimdi de buna (Kur’an’a) iman etmektedirler.

Bu Kur'ân'dan önce, kendilerine kitap verdiklerimiz de, yine bu Kur'ân'a inanmaktadırlar.

Kur'ânın Muhammed'e indirilmesinden önce, kendilerine verdiğimiz kitapların hükmünce amel edenler, indirilen kitaba, Kur'ân'a, Muhammed'e iman ederler.*

Bundan önce kendilerine kitap vermiş olduklarımız buna inanırlar.*

Bu (Kur'an)dan önce, kitap verdiklerimiz buna inanmaktadırlar.

Kur'an'dan evvel kendilerine kitab verdiklerimiz (Abdullah ibni Selâm ve arkadaşları gibi kimseler), Kur'an'a iman ediyorlar.

Bu Kur’andan önce kitap verilenler, ona gerçekten inanırlar.

Kendilerine daha önceden kitap verdiklerimiz, Kur'ân'a inanırlar.[401]*

Bundan önce, kendilerine kitap vermiş olduğumuz kimseler, buna inanmışlardı

Kendilerine bu (Kur'an)dan önce kitap verdiğimiz kimselere gelince, onlardan samimi ve insaflı olanlar, bu Kur'an'a da derhal inanırlar.

Kendilerine daha önceden kitap verdiklerimiz buna da inanırlar.

Bu Kur’an’dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz var ya, işte onlar ona da inanırlar.

Ondan (Kur'an'dan) önce kendilerine kitap verdiklerimiz, ona da iman ederler.  *

Kendilerine daha önceki kitapları verdiklerimiz buna inanırlar.

Ondan (Kur'ân'dan) önce kendilerine kitap verdiklerimiz, ona da iman ederler.

Bundan evvel kendilerine kitab verdiklerimiz ona iyman ediyorlar

Ondan¹ önce kendilerine kitap verdiklerimiz, O'na² inanırlar.*

Bundan evvel kendilerine kitâb verdiğimiz (nice kimseler vardır ki) onlar buna (Kur'ana) inanıyorlar.

Bundan önce kendilerine kitab verdiğimiz o kimseler ki, onlar buna (Kur'ân'a da)îmân ederler.(1)*

Önceden kendilerine kitap verdiklerimiz, kendilerine ulaşan sözlere inanırlar.

kimseler ki Kur’an’dan önce kendilerine Kitap verilmiştir, onlar Kur’an’a inanıyorlar.

Kendilerini Kur/an/dan evvel Kitaba nâil ettiğimiz kimseler Kur/an/a inanıyorlar.

Bundan (Kur'an'dan) önce, kendilerine kitap verdiklerimiz buna (Kur'an'a) da inanmaktadırlar.

Kendilerine daha önce kitap verdiğimiz kimselere gelince, onlardan samîmî ve insaflı olanlar, bu Kur’ana da derhal inanırlar.

Öncesinden Kitap verdiğimiz kimselere gelince; onlar ona inanıyor.

Ondan (Kur’an’dan) önce kendilerine kitap verdiklerimiz, ona (Kur’an’a) inanırlar.

(Fakat onlar duruyor da) Kur’an’dan önce kendilerine kitap verdiklerimiz ona inanıyorlar.¹*

Kendilerine bundan önce de kitap vermiş bulunduğumuz kimseler buna [da] inan[mak zorundad]ırlar. 52

Nitekim daha önce kendilerine vahiy verdiğimiz kimseler bu vahye de inanırlar. 13/36

Kendilerine daha önce kitap vermiş olduğumuz kimseler de ona inanmak durumundadırlar.[3426]*

Bundan evvel kendilerine kitap vermiş olduğumuz kimseler ki, onlar buna imân ederler.

Daha önce kendilerine kitap verdiğimiz ilim sahipleri buna da, Kur'âna da inanırlar. [2, 121; 3, 199; 17, 107-108; 5, 82-83]

Bundan önce kendilerine Kitap verdiklerimiz, bu(Kur'a)n'a inanırlar.

Kendilerine daha önce kitap verdiklerimiz bu kitaba da inanacaklardır. (Kendi kitabına gerçek anlamda inanmayan bu kitaba da inanmaz.)

Daha önce kendilerine kitap verdiklerimiz buna da inanırlar.

Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz, buna da inanırlar.

Ondan önce kendilerine kitap verdiklerimiz, ona da iman ederler.

anlar kim virdük kitāb’ı andan ilerü ya'nį ķur’ān’dan anlar aña inanurlar.

Ol kişilere ki kitāb virdük anlara andan burun. Anlar aña inanurlar.

(Qur’andan) əvvəl kitab vermiş olduğumuz kəslər (mö’min yəhudi və xaçpərəstlər) ona inanırlar.

Those unto whom We gave the Scripture before it, they believe in it,

Those to whom We sent the Book before this,- they do believe in this (revelation):


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.