28 Ocak 2022 - 25 Cemaziye'l-Ahir 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 49. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kul fe/tû bikitâbin min ‘indi(A)llâhi huve ehdâ minhumâ ettebi’hu in kuntum sâdikîn(e)

De ki: Şu iki kitaptan daha fazla doğru yola sevkeden bir kitap getirin doğru söylüyorsanız, getirin de uyayım ona.

(Ey Resulüm!) De ki: "(Ey insanlar!) Eğer (iddianızda) sadık ve samimi iseniz, bu durumda Allah katından bu ikisinden (Musa’ya indirilen Tevrat ve Bana indirilen Kur’an’dan) daha doğru (ve daha uygun) olan bir kitap getirin de, (gerçekten haklı ve hayırlı ise) ona tâbi olup gidelim (ki bu mümkün değildir)."

Rasûlüm de ki: “Eğer doğru sözlüler iseniz, Allah tarafından bu ikisinden, daha doğru yola iletici bir kitap getirin de, ben ona uyayım!”

Rasulüm:
“Eğer siz iddianızda doğru iseniz, Allah katından, bu ikisinden, Kur'ân ve Tevrat'tan daha doğru bir kitap getirin de, ben ona uyayım” de.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 5/44; 6/91-92, 155; 28/51; 46/30; el-Müfredât.

De ki: "Eğer doğru söyleyenlerdenseniz Allah katından bu ikisinden (Tevrat'tan ve Kur'an'dan) daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım."

De ki: 'Eğer doğruysanız, bu durumda Allah katından bu ikisinden (Musa'ya indirilen Tevrat ve bana indirilen Kur'an'dan) daha doğru olan bir kitap getirin de, ona uymuş olayım.'

(Ey Rasûlüm onlara) de ki: “-Eğer doğru söyliyen kimselerseniz, bu ikisinden (Mûsa'ya indirilen Tevrat'dan ve bana indirilen Kur'an'dan) daha doğru bir kitab getirin Allah tarafından da, ben ona uyayım!...

De ki: “Öyle ise, eğer doğru iseniz, Allah katından bu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirin de ben ona tabi olayım.”

De ki: “Eğer doğru sözlü iseniz, Allah katından bu ikisinden daha doğru bir kitap getirin de ona uyayım.”

Diyesin ki: «Gerçekseniz Allah katından —bu iki kitaptan daha doğru bir yol gösteren— bir kitap getirin de, ben de uyayım»

(Sen de onlara) de ki: “(Demek Kur'an'ı da diğer ilahi kitapları da inkâr ediyorsunuz) Eğer iddianızda samimi iseniz, Allah katından, bu ikisinden (Tevrat ve Kur'an'dan) hidayete götürecek daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım!”

Ânlara di ki: "Allâh’dan Tevrat ve Kur’ân’dan daha iyi rehberlik idecek bir kitâb getüriniz, eğer sözünüzde sâdık iseniz ben de ittibâ’ iderim"

De ki "Eğer doğru sözlü iseniz, Allah katından, bu ikisinden daha doğru bir Kitap getirin de ona uyayım."

De ki: “Eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah katından, doğruya bu ikisinden (Tevrat ve Kur’an’dan) daha çok ulaştıran bir kitap getirin de, ben ona uyayım.”

(Resûlüm!) De ki: Eğer doğru sözlüler iseniz, Allah katından bu ikisinden (bana ve Musa'ya inen kitaplardan) daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım!

De ki, "Doğru sözlü iseniz, ALLAH katından bu ikisinden daha iyi yol gösteren bir kitap getirin, ben ona uyayım."

(Resulüm!) De ki: "Eğer doğru sözlüler iseniz, Allah katından bu ikisinden (bana ve Musa'ya inen kitaplardan) daha doğru bir kitap getirin de ben ona uyayım!"

De ki: o halde bu ikisinden daha doğru bir kitab getirin Allah tarafından da ben ona tabi' olayım eğer sadıksanız

De ki: “Eğer doğru söyleyenlerdenseniz, Allah'ın katından, o ikisinden¹ daha doğru yola ileten bir kitap getirin de ben de ona uyayım.”

1- Tevrat ve Kur\an\dan.

De ki: «Eğer (sözünüzde) saadık (adam) larsanız Allah tarafından bu ikisinden daha doğru bir kâtib getirin de ben ona uyayım!»

De ki: “Eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, o hâlde Allah katından, bu ikisinden (Kur'ândan ve Tevrât'tan) daha doğru bir kitab getirin de, (ben) ona uyayım!”

Onlara deki “Eğer siz doğruyu söyleyenlerden iseniz, o zaman Allah’ın katından bir kitap getirin de, o kitap Tevrat ve Kur’an’dan daha doğru bir yol belirlesin ve bende ona uyayım.”

De ki: Eğer sizler doğru sözlü kimselerseniz Allah katından bu ikisinden daha doğru yol gösteren bir Kitap getirin de Ben ona uyayım."

Onlara de ki: Eğer gerçek diyorsanız Allah yanından, Kur/an/la Tevrat/tan daha iyi yol gösterir [¹⁰] bir kitap getirin de ona tâbi olayım.

[10] Veya hidayette daha açık.

De ki: “Eğer doğruysanız, bu durumda Allah katından bu ikisinden (Musa'ya indirilen Tevrat ve bana indirilen Kur'an'dan) daha doğru olan bir kitap getirin de böylece ben de ona uymuş olayım.”

Sen de onlara de ki: “Demek Kur’an’ı da, diğer mukaddes kitapları da inkâr ediyorsunuz. Madem öyle, o zaman Allah katından, bu iki kitaptan daha doğru bilgiler içeren, insanlığa dünya ve ahiret mutluluğu sağlayan bir kitap getirin de ona uyayım; tabii eğer bu iddianızda samîmî iseniz!”

De ki:
-“Doğru söyleyen / sadık idiyseniz, hadi, bu ikisinden daha iyi yol gösteren, Allah katından bir kitap getirin; ben ona tâbi’ olayım!”.

Resulüm de ki: " Allah katından bu ikisinden daha ileri, bir kitap getirin de, ben de ona uyayım, samimi iseniz tabi. "

Onlara de ki; "Eğer doğru söyleyenlerdenseniz; Allah’ın katından bana ve benden öncekilere gönderilen şu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirirseniz ben ona uyarım!”

De ki: “Doğruysanız Allah katından bu ikisinden (Musa’ya ve bana indirilenden) daha doğru bir kitap getirin, ben de ona uyayım!” [*]

Bir peygamberin tâbi olabileceği prensip sadece ve sadece Yüce Allah’tan gelen kitapla sınırlıdır. Öyleyse günümüzde de insanlar din adına peşine gide... Devamı..

(Onlara): “Eğer doğru sözlü kimselerseniz, Allah katından bu ikisinden¹ daha doğru bir kitap getirin, ben de ona uyayım!” de.

1 Tevrât ve Kur’an-ı Kerim’den…

De ki: “Eğer doğru sözlü kimselerseniz, haydi, Allah katından, doğru olana bu ikisinden ⁴⁹ daha yakın bir yol gösteren bir başka kitap getirin, ona ben de uyayım!”

49 Yani, Tevrat ve Kur’an’dan. Bu anlam örgüsü içinde İncil’den bahsedilmemiştir; çünkü, Hz. İsa’nın kendisinin de belirttiği gibi, o’nun mesajı Hz. M... Devamı..

De ki onlara: – Eğer iddianızda doğru ve samimi iseniz, Allah katından gelmiş Tevrat ve Kuran’dan daha doğru yolu gösteren başka bir kitap getirin de, ben de ona tabi olayım. 41/43

De ki: “Eğer doğru sözlü kimselerseniz, haydi Allah katından doğru yola bu ikisinden daha iyi yönelten başka bir kitap getirin de, ben de ona uyayım.”

De ki: «Allah tarafından bir kitap getiriniz ki, o, ikisinden daha doğru olsun da ona tâbi olayım. Eğer (zû'munuzca) doğru sözlü kimseler iseniz.»

De ki: Bu iddianızda tutarlı iseniz, bu iki kitaptan daha doğru, daha mûteber olup, Allah tarafından gelmiş olan başka bir kitap gösterin ona tâbi olayım! ” [6, 91-92; 6, 155; 5, 44; 46, 30]

De ki: "Eğer doğru iseniz, Allah katından bu ikisinden (yani Musa'ya ve bana inen Kitaplardan) daha doğru bir Kitap getirin de ben ona uyayım."

De ki, eğer samimiyseniz doğru yolu, bu ikisinden (Tevrat ve Kur’an’dan) daha iyi gösteren bir kitabı Allah katından getirin de ona uyayım.

De ki:-Eğer doğru ve samimi iseniz, Allah katından bu iki kitaptan daha doğru bir kitap getirin de, ben de ona tabi olayım.

De ki: Doğru söylüyorsanız, bu ikisinden daha doğru bir kitabı Allah katından getirin de ona uyayım.

De ki: "Eğer doğru sözlü iseniz, Allah katından, bu ikisinden daha aydınlık bir kitap getirin, ben ona uyayım."

eyit “pes getürüñ bir kitāb Tañrı ķatından ol ŧoġru yolluraķdur ol ikiden uyam aña eger olduñuz-ise girçekler.”

Eyit yā Muḥammed: Pes getürüñ bir kitāb Tañrı ḳatından, ol hidāyet üstine ola ikisinden. Daḫı ben uyayım, eger siz girçekler‐iseñüz.

(Ya Rəsulum!) De: “Əgər doğru deyirsinizsə, Allahın dərgahından bu ikisindən (Qur’andan və Tövratdan) daha doğru yol göstərən bir kitab gətirin, mən də ona tabe olum!”

Say (unto them, O Muhammad): Then bring a Scripture from the presence of Allah that giveth clearer guidance than these two (that) I may follow it, if ye are truthful.

Say: "Then bring ye a Book from Allah, which is a better guide than either of them, that I may follow it! (do), if ye are truthful!"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.