3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 35. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâle seneşuddu ‘adudeke bi-eḣîke venec’alu lekumâ sultânen felâ yasilûne ileykumâ(c) bi-âyâtinâ entumâ vemeni-ttebe’akumâ-lġâlibûn(e)

Kardeşinle dedi, kolunu kuvvetlendireceğiz ve size öylesine bir kuvvet vereceğiz ki delillerimiz sayesinde size hiçbir fenalıkta bulunamayacaklar; siz ve size uyanlar, üstünsünüz.

(Cenab-ı Allah ise:) “Senin (omuzlarını, arkanı ve) pazularını kardeşinle pekiştirip güçlendireceğiz (ağır sorumluluğunu onunla destekleyip hafifleteceğiz); sizin ikinize de öyle üstün (manevi sultanlık) bir ‘güç ve yetki’ vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler. Siz ve size uyanlar mutlaka galip geleceksiniz” buyurup (teskin ve teselli etmişti).

Allah: “Seni kardeşinle destekleyip, kuvvetlendireceğiz ve size öyle bir yetki vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde ikinize asla dokunamayacaklar. Siz ve size uyanlar daima üstün geleceksiniz.”

Allah:
“Senin pazunu, gücünü kardeşinle destekleyeceğiz. Size öyle bir kudret, öyle bir hükümranlık gücü vereceğiz ki, âyetlerimiz, mûcizelerimiz sayesinde size ilişemeyecekler. İkiniz ve size tâbi olanlar, üstün geleceksiniz.” buyurdu.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 5/67; 19/51; 20/36; 33/69;40/51-52; 58/21.

(Allah) dedi ki: "Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir üstünlük vereceğiz ki onlar size erişemeyecekler. Ayetlerimizle (gidin). Siz ve size uyanlar üstün geleceksiniz.

(Allah) Dedi ki: 'Pazunu kardeşinle pekiştirip güçlendireceğiz; sizin ikinize de öyle bir 'güç ve yetki' vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler. Siz ve size uyanlar galip olanlarsınız.'

(Allah şöyle) buyurdu: “-Seni, kardeşinle takviye edeceğiz ve size bir üstünlük vereceğiz ki, onlar size erişemiyecekler (sizi öldüremiyecekler). Mucizelerimizle gidin, siz ve size bağlı olanlar gâlib geleceksiniz.”

Allah: “Senin pazunu kardeşinle destekleyeceğiz. Size güçlü bir delil vereceğiz. Mucizelerimiz sayesinde(*) onlar size dokunmayacaklardır. Siz ve size tabi olanlar, gerçekten üstün ve galip olacaksınız.” dedi.

(*) Veya: “Onlara ayetlerimiz açıklandığından dolayı, onlar size el uzatamayacaklardır.” Şeklinde de meal verilebilir.

Allah, “Seni kardeşinle destekleyeceğiz; mucizelerimizle ikinize bir kudret vereceğiz ki, onlar size el uzatamayacaklar. Siz ve size uyanlar üstün geleceksiniz” dedi.

Tanrı buyurdu ki: «Kardeşinle biz senin kolunu berkitiriz, size hüccet de veririz, belgelerimiz yardımiyle, size dokunamazlar, siz de, size uyanlar da üstün olacaksınız»

(Allah) şöyle buyurdu: “Seni kardeşinle destekleyeceğiz, size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size el uzatamayacaklar. Siz de size tâbi olanlar da mutlaka galip geleceksiniz!”

Bkz. 5/67, 40/51, 58/21

Allâh te’âlâ: "Senin bâzunı kardeşin ile kuvvetlendiririz, size öyle bir kuvvet viririz ki mu’cizelerimize aslâ tefevvuk idemezler siz ve size tâbi’ olanlar galebe ideceksiniz" dinildi.

Allah: "Seni kardeşinle destekleyeceğiz; ikinize bir kudret vereceğiz ki, onlar size el uzatamayacaklardır. Ayetlerimizle ikiniz ve ikinize uyanlar üstün geleceklerdir" dedi.

Allah, “Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size bir iktidar vereceğiz de âyetlerimiz sayesinde size (kötü bir amaçla) ulaşamayacaklar. Siz ve size uyanlar, galip gelecek olanlardır” dedi.

Allah buyurdu: “Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki, bu sayede size erişemeyecekler, mûcizelerimizle siz ve size tâbi olanlar üstün geleceksiniz.”

Allah buyurdu: Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, âyetlerimiz (mucize yardımlarımız) sayesinde onlar size erişemiyecekler. Siz ve size tâbi olanlar üstün geleceksiniz.

Dedi ki, "Senin pazunu kardeşinle güçlendireceğiz ve ikinize öyle bir yetki vereceğiz ki size dokunamıyacaklar. Siz ikiniz ve sizi izleyenler mucizelerimizle zafer kazanacaksınız."

Allah buyurdu: "Seni kardeşinle destekliyeceğiz ve size öyle bir kudret vereceğiz ki, âyetlerimiz sayesinde onlar size erişemeyecekler. Siz ve size tabi olanlar üstün geleceksiniz."

Buyurdu ki biraderinle bâzûna kuvvet vereceğiz ve sizin için bir saltanat kuracağız da size irişemiyecekler âyetlerimizin hakkı için siz ve size tabi' olanlar galip geleceksiniz

(Allah) buyurdu ki: “Seni kardeşinle destekleyeceğiz, size (düşmanınıza karşı) öyle bir üstünlük vereceğiz ki, mu‘cizelerimiz sayesinde onlar size el uzatamayacaklar. Siz ve size tâbi olanlar mutlaka galip geleceksiniz.”

“Senin gücünü kardeşinle arttıracağız. İkinizi de sultan¹ kılacağız. Onlar, ayetlerimizden² dolayı size karşı koyamayacaklar. Siz ikiniz ve sizi izleyenler kazanacaksınız.” dedi.

1- Yetkili, yetki sahibi, güç sahibi. 2- Göstergelerimizden, kanıtlarımızdan.

Buyurdu: «Senin bâzunu biraderinle kuvvetlendireceğiz ve size öyle bir satvet (ve galebe) vereceğiz ki onlar size erişemeyecekler. Gidin âyetlerimizle. Siz de, size tabî, olanlar da gaalib (gelecek) siniz».

(Allah) buyurdu ki: “Senin pazunu, kardeşinle kuvvetlendireceğiz ve ikinize öylebir kuvvet vereceğiz ki, artık mu'cizelerimiz sâyesinde size (zarar vermeye)erişemeyecekler. Siz ve size tâbi' olanlar, üstün gelen kimseler (olacak)sınız.”

Allah “Kardeşini senin yanına vererek ve sağlam bir kanıtla ikinizi destekleyerek gücünüzü artırdık. Bundan sonra ayetlerimiz ile size zarar veremezler, ikiniz ve ikinize tabi olanlar galip gelecekler” dedi.

Allah buyurdu: "Seni kardeşinle berkiteceğiz. Hem size öyle bir egelik vereceğiz ki onlar size karşı duramıyacaklar. Belgelerimiz, size, size uyanlara da üstünlük sağlıyacaktır."

Allah şöyle buyurdu: «— Bazunu kardeşinle takviye edeceğiz. Size düşmanınıza karşı öyle bir galebe vereceğiz ki bizim âyetlerimiz sayesinde onlar size fenalık yapamayacaklar [³], siz de, size tâbi olanlar da galip olacaksınız.

[3] Veya âyetlerimiz ile galip olasınız diye size öyle bir satvet ve kudret vereceğiz ki size yaklaşamayacaklar.

(Allah) buyurdu: “Seni kardeşinle destekleyeceğiz⁷ ve ikinize öyle bir yetki [sultân] vereceğiz ki, mucizelerimiz [âyâtinâ] sayesinde onlar size asla yetişemeyecekler. Siz ikiniz ve size tabi olanlar galip geleceksiniz.”

7 Metinde “Senin pazunu kardeşinle güçlendireceğiz” denilmektedir. Bu ifade, bir deyim olup, “Seni kardeşinle destekleyeceğiz” anlamındadır.... Devamı..

(Allah) Dedi ki: “Pazını kardeşinle pekiştirip güçlendireceğiz ve ikinize bir güç vereceğiz de böylece ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler. Siz de size uyanlar da galip olanlarsınız.”

Allah, “Dileğin kabul edildi!” dedi, kardeşinle senin bileğini güçlendireceğiz ve ikinizi öyle muhteşem bir güç ve yetkiyle donatacağız ki, bu mûcizelerim sayesinde size asla dokunamayacaklar! Korkmayın; sizler ve size uyanlar, mutlaka kâfirlere üstün geleceksiniz!”

Dedi ki:
-“Senin gücünü kardeşinle pekiştireceğiz.
İkinize de sültan / güç / etkileme gücü vereceğiz; bizim âyetlerimiz sayesinde size ulaşamayacaklardır.
Siz ikiniz ve size uyan kimseler Galip Gelecek’siniz”.

Ses: " Tamam, kardeşin Harûn ile senin gücüne güç katacağız. Ayrıca ikinize öyle bir güç vereceğiz ki, sizin yanınıza bile yanaşamayacaklar. Mucizelerimiz sayesinde siz ve beraberinizde olanlar mutlaka galip geleceksiniz. "

O’na; "Seni kardeşinle kuvvetlendireceğiz. Size öyle bir yetki vereceğiz ki; onlar size asla üstün olamayacaklar. Bilgi, güç, inanç ve dayandığınız esaslarla (asayla) onlardan daima üstün olacaksınız. Üstelik Rabbiniz daima sizinle beraber olacaktır. Haydi! Ayetlerimizle gidin. Siz ve size uyanlar üstün geleceksiniz."

(Allah) şöyle demişti: “Seni kardeşinle destekleyeceğiz ve size öyle bir güç vereceğiz ki delillerimiz sayesinde onlar size ulaşamayacaklar. Siz ikiniz ve size uyanlar üstün geleceksiniz.” [*]

Benzer mesajlar: Âl-i İmrân 3:139; Mâide 5:56; Sâffât 37:173; Mücâdele 58:21.

Allah: “Kardeşini de (Peygamber yaparak) senin gücüne güç katacağız ve mûcizelerimizle, onların size asla erişemeyecekleri bir kudret vereceğiz. Böylece siz ve size uyanlar, daima üstün geleceksiniz.” dedi.

[Allah:] “Senin pazunu kardeşinle güçlendireceğiz ve ikinize öyle bir güç ve nüfûz vereceğiz ki size dokunamayacaklar ³³ ve mesajlarımız sayesinde siz ikiniz ve sizi izleyenler üstün gelecekler!” dedi.

33 Lafzen, “ki size ulaşamayacaklar”.

Allah: – Seni kardeşinle güçlendireceğiz ve her ikinize de ayetlerimizle öyle bir güç vereceğiz ki onlar asla size ilişemeyecekler, siz ve size uyanlar kesinlikle galip geleceksiniz. 26/13

(Allah); “Senin pazunu kardeşinle güçlendireceğiz ve size öyle ikna edici bir güç ve belge vereceğiz ki, ikinize de asla ilişemeyecekler; ve âyetlerimiz sayesinde sizler ve sizi izleyenler galip gelecekler.”

O zaman Rabbi: "Senin gücünü, kardeşinle artıracağız, size öyle bir kudret vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde, onlar size yenik düşeceklerdir. İkiniz de, ikinize tabi olanlar da üstün geleceklerdir" buyurarak onun kuşkusunu giderdi.

(Allâh) dedi: "Senin pazunu kardeşinle kuvvetlendireceğiz ve size öyle bir yetki vereceğiz ki, âyetlerimiz sayesinde onlar size asla erişemeycekler. ikiniz ve size uyanlar üstün geleceksiniz!"

Buyurdu ki: «Senin pazunu kardeşin ile kuvvetlendireceğiz ve sizin için âyetlerimizle bir satvet vereceğiz ki, artık size erişemiyeceklerdir. İkiniz de ve size tâbi olanlar da elbette galip olanlardır.»

Allah Teâlâ şöyle buyurdu: “Seni kardeşinle destekleyeceğiz, size öyle bir kudret vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde onlar size el uzatamayacaklardır. Siz de size tâbi olanlar da, mutlaka galip geleceksiniz. ” [20, 36; 19, 51; 5, 67; 33, 69; 58, 21; 40, 51-52]

(Allah) dedi: "Senin pazunu kardeşinle kuvvetlendireceğiz ve size öyle bir yetki vereceğiz ki, ayetlerimiz sayesinde onlar size asla erişemeycekler. İkiniz ve size uyanlar üstün geleceksiniz!"

Allâh Te'âlâ senin bâzûnı kardaşın ile kuvvetlendirir. Ve size kuvvet ve galebe viririz, onlar size fenâlık idemezler. Bu mu'cizelerimizle siz ve size tâbi' olanlar gâliblersiniz" buyurdı.

“Elini kardeşinle daha da güçlendireceğiz. İkinize öyle bir makam vereceğiz ki ayetlerimiz karşısında onlar size ilişemeyecekler. Siz ikiniz ve size uyanlar üstün geleceksiniz.”

-Seni kardeşinle güçlendireceğiz, dedi. Ve size mucizelerimizle, onların ulaşamayacağı bir üstünlük vereceğiz. Siz ve size tabi olanlar galip geleceksiniz.

Allah buyurdu ki: “Seni kardeşinle güçlendireceğiz. Âyetlerimizle size öyle bir kuvvet vereceğiz ki, size asla erişemeyecekler. Siz ve size uyanlar üstün geleceksiniz.”

Allah buyurdu: "Pazunu kardeşinle kuvvetlendireceğiz; size öyle bir güç/kanıt vereceğiz ki size ulaşamayacaklar. Ayetlerimize yemin olsun ki, siz ve size uyanlar, galip gelenler olacaksınız."

eyitti “tįz berkidü baġlayavuz bāzuñı ķarındaşuñ-ıla daħı eyleyevüz siz ikiye ḥüccet ya'nį peyġamberlıġı. pes iremeyeler siz ikiye nişānlarumuz-ıla siz iki daħı anlar kim uydı siz ikiye yiñicilerdür.”

Tañrı Ta‘ālā eyitdi: Ḳuvvetlendürür‐biz seni ḳarındaşuñla. Daḫı biz iküñü‐ze ġalebe ve burhān virür‐biz. Pes size ziyān degüremezler. Bizüm āyetle‐rümüz berkitile. Siz daḫı size uyanlar daḫı ġāliblersiz.

(Allah) buyurdu: “Sənin arxanı qardaşınla möhkəmləndirəcək, ikinizə də dəlil (mö’cüzə və qüdrət) verəcəyik. Onlar ayələrimiz sayəsində sizə heç bir pislik edə bilməyəcəklər. Siz də, sizə (iman gətirib) tabe olanlar da (Fir’ona və ə’yanlarına) mütləq qalib gələcəksiniz!”

He said: We will strengthen thine arm with thy brother, and We will give unto you both power so that they cannot reach you for Our portents. Ye twain, and those who follow you, will be the winners.

He said: "We will certainly strengthen thy arm through thy brother, and invest you both with authority, so they shall not be able to(3365) touch you: with Our Sign shall ye triumph,- you two as well as those who follow you."(3366)

3365 To touch you: to approach you anywhere near, in the wonders and Signs that you will show them under the divine authority with which you are inves... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.