3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Kasas Suresi 33. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Kâle rabbi innî kateltu minhum nefsen feeḣâfu en yaktulûn(i)

Musa, Rabbim dedi, ben onlardan birisini öldürdüm, korkarım, beni öldürürler.

(Hz. Musa:) “Rabbim, doğrusu (ben hataen) onlardan bir nefsi (kişiyi) öldürdüm, (onların da) beni öldürmelerinden korkuyorum” diyerek (mazeret belirtmişti).

Musa: “Ey Rabbim!” dedi. “Ben onlardan birini öldürdüm ve bu yüzden onların da beni öldürmelerinden korkuyorum.

Mûsâ:
“Rabbim, ben onlardan birini öldürdüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum.” dedi.

Dedi ki: "Rabbim! Doğrusu ben onlardan bir can öldürdüm. Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum.

Dedi ki: 'Rabbim, gerçekten onlardan bir kişi öldürdüm, beni öldürmelerinden korkuyorum.'

Mûsa dedi ki: “- Rabbim, ben onlardan bir adam öldürdüm, korkarım hemen beni öldürürler.

Musa: “Ey Rabbim! Ben onlardan bir can öldürdüm. Onların beni öldürmelerinden korkarım.

Mûsâ dedi ki: “Ey Rabbim! Ben onlardan birini öldürmüştüm; beni öldürmelerinden korkuyorum.”

Musa dedi: «Tanrım! Ben onlardan birini öldürmüş idim, korkarım beni de öldürür onlar

(Musa) dedi ki: “Ey Rabbim! Şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum.

33, 34. Mûsâ "Yâ rabbî ben ânlardan birini öldürdüm. Korkarım beni katl iderler. Birâderim Hârûn’ın lisânı benimkinden fasîhdir. Sözlerimi te’kîd içün ânı da benimle berâber gönder, çünki korkarım beni tekzîb idecekler" didi.

33,34. Musa: "Rabbim! Doğrusu ben onlardan bir cana kıydım. Beni öldürmelerinden korkarım. Kardeşim Harun'un dili benimkinden daha düzgündür. Onu, beni destekleyen bir yardımcı olarak benimle gönder, çünkü beni yalanlamalarından korkarım" dedi.

Mûsâ, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Şüphesiz ben onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum.”

Mûsâ dedi ki: “Rabbim! Ben onlardan birini öldürmüştüm, beni öldürmelerinden korkuyorum!

Musa dedi ki: Rabbim! Ben onlardan birini öldürmüştüm, beni öldürmelerinden korkuyorum.

Dedi ki, "Rabbim, ben onlardan bir kişiyi öldürmüştüm. Beni öldüreceklerinden korkarım."

Musa dedi ki: "Rabbim! Ben onlardan birini öldürmüştüm, beni öldürmelerinden korkuyorum."

Dedi: ya rabbi! ben onlardan bir adam öldürdüm korkarım beni hemen öldürürler

(Mûsâ,) dedi ki: “Rabbim! Ben (kazaen) onlardan birini öldürmüştüm, (bu yüzden onların da) beni öldürmelerinden (ve bu sebeple peygamberlik vazifemi yapamamaktan) korkuyorum.”

“Rabb'im! Onlardan birisini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum.” dedi.

(Musa) dedi: «Rabbim, hakıykat ben onlardan bir cana (kıydım), öldürdüm. Onun için beni katledeceklerinden korkarım».

(Mûsâ) dedi ki: “Rabbim! Doğrusu ben, onlardan bir adam öldürmüştüm; bu yüzden beni öldürmelerinden korkarım!”(2)

(2)Bakınız; (sahîfe 386, hâşiye 2)

Musa “Rabbim! Ben onlardan bir kişiyi öldürdüm. Bundan dolayı beni öldürmelerinden korkuyorum.”

Musa dedi: "Çalabım! İşte ben onlardan birini öldürmüş olduğum için onların da beni öldüreceklerinden korkuyorum.

33, 34. Musa dedi ki «— Yâ Rab! Ben onlardan bir kişiyi öldürmüştüm. Korkarım ki ona bedel beni öldürürler. Kardeşim Harun lisanca benden fasihtir, onu benimle beraber arka olarak gönder ki beni tasdik etsin [²] korkarım ki beni yalancı sayarlar».

[2] Şüphelere cevap versin, delilleri açık söylesin.

Musa, “Rabbim! Muhakkak ki ben onlardan birini öldürdüm. Bundan dolayı onların da beni öldürmelerinden korkarım” dedi.

Dedi ki: “Rabbim! Gerçekten ben onlardan bir kişi öldürdüm, beni öldürmelerinden korkuyorum.”

Bunun üzerine Mûsâ, “Ey Rabb’im!” dedi, “Ben vaktiyle onlardan birini yanlışlıkla öldürmüştüm; korkarım Firavunun sarayına gidersembeni öldürürler de, görevimi yerine getiremem.

Dedi ki:
-“Rabbim! Ben, onlardan bir kişiyi öldürdüm.
Bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum”.

Musa: " Tanrım! Ben onlardan birini öldürdüm. Onların da beni öldürmelerinden korkuyorum.

Musa; "Rabbim ben onlardan bir kişiyi öldürmüştüm. Beni öldüreceklerinden korkuyorum!"

(Musa) “Rabbim! Ben (yanlışlıkla) onlardan birini öldürmüştüm, (bu yüzden) beni öldürmelerinden korkuyorum!” [*]

Benzer mesajlar: Tâhâ 20:27-31; Şu‘arâ 26:14.

(Mûsa): “Ey Rabbim! Ben onlardan birisini öldürdüğüm için onların da beni öldürmelerinden korkuyorum.” (dedi.)

[Musa:] “Ey Rabbim!” dedi, “Ben onlardan birini öldürdüm ve bu yüzden onların da beni öldürmelerinden korkuyorum...” ³¹

31 Hz. Musa bunu söylerken, kendi canından korktuğunu değil, fakat kendisine yöneltilen görevi yerine getiremeyeceğinden endişe ettiğini ifade etmek i... Devamı..

Musa: – Rabbim, ben vaktiyle onlardan birini öldürdüm. Bu yüzden onların da beni öldürmesinden korkuyorum, dedi. 26/14

(Musa) “Rabbim!” dedi, “Onlardan birini öldüren benim; buna karşılık onların da beni öldürmelerinden endişe ederim.[³⁴⁰⁴]

[3404] Bu endişenin kaynağı can korkusu değil, yüklenen sorumluluğu yerine getirememe kaygısıydı.

Bunun üzerine Musa: "Ey Rabbim!.. ben, gerçekten onlardan bir cana kıydım, beni öldürmelerinden korkarım.

(Musa:) "Ey Rabbim!" dedi, "Ben onlardan birini öldürdüm ve bu yüzden onların da beni öldürmelerinden korkuyorum..."

Dedi ki: «Yarabbi! Muhakkak ben, onlardan bir şahsı öldürdüm, artık korkarım ki, beni öldürürler.»

“Ya Rabbî! dedi, Ben yanlışlıkla onlardan bir adam öldürdüm, bu yüzden beni öldürmelerinden korkuyorum. ”

Rabbim, dedi, ben onlardan bir kişi öldürmüştüm, beni öldüreceklerinden korkuyorum.

Mûsâ: "Yâ Rabbî! Ben Fir'avn kavminden bir adam öldürdüm, korkarım ki beni katl iderler."

Musa dedi ki: “Rabbim! Ben onlardan bir kişiyi öldürdüm; korkarım onlar da beni öldürür.”

-Rabbim, dedi. Ben onlardan bir kişiyi öldürdüm. Bunun için beni öldürmelerinden korkuyorum.

Musa “Yâ Rabbi,” dedi. “Ben onlardan birisini öldürdüm; onların da beni öldürmesinden korkuyorum.

Mûsa dedi: "Rabbim, ben onlardan birini katlettim, bu yüzden beni öldürürler diye korkuyorum."

eyitti mūsā “iy çalabum! bayıķ ben depeledüm anlardan bir gişi pes ķorķarın kim depeleyeler beni.”

Mūsā eyitdi: Yā Rabb, ben anlardan bir kişi öldürdüm. Pes ḳorḳar‐men kibeni öldüreler.

(Musa) dedi: “Ey Rəbbim! Mən onlardan bir nəfəri öldürmüşəm, qorxuram ki, onlar da məni öldürərlər.

He said: My Lord! Lo! I killed a man among them and I fear that they will kill me.

He said: "O my Lord! I have slain a man among them, and I fear(3364) lest they slay me.

3364 It is not that Moses is not reassured from all fear on account of the apparent snake which his rod had become, or from the sacred and unfamiliar ... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.