3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 88. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veterâ-lcibâle tahsebuhâ câmideten vehiye temurru merra-ssehâb(i)(c) sun’a(A)llâhi-lleżî etkane kulle şey-/(in)(c) innehu ḣabîrun bimâ tef’alûn(e)

Ve görürsün dağları da yerlerinde duruyor sanırsın, halbuki onlar, kıyamette bulut gibi geçip gider, dağılır. Her şeyi, adamakıllı ve yerli yerinde halkeden Allah'ın işidir bu; şüphe yok ki o, ne yapıyorsanız hepsinden de haberdardır.

 Sen (yeryüzündeki) dağları görürsün de, onları donmuş (yerinde sabit durur) sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi yürümektedir ve hareket halindedir. (Süratle geçmekte, yani Dünya sürekli dönmektedirBu) Her şeyi “sapasağlam ve yerli yerinde yapan” Allah’ın sanatı (yapısı)dır. Şüphesiz O, işlediklerinizden Haberdardır.

Sen dağları görür, onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar, bulutlar gibi geçip gitmektedir. Bu iş, herşeyi sağlam ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır. İşin doğrusu O, işlemekte olduğunuz herbir şeyden haberdardır.

Dağları görürsün, onlar bulutların akışına benzer bir süratle akıp giderken, yerlerinde duruyor zannedersin. Bu, her şeyi hesaplı, planlı sağlam yapan Allah'ın ortaya koyduğu tekniktir. O gizli-açık yaptıklarınızın tamamından haberdardır.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 18/47; 20/105-107; 52/9-10; 81/3.

Dağları görür onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. Bu, her şeyi özenle yapan Allah'ın yapısıdır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan haberdardır.

Dağları görürsün de, donmuş sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi 'sapasağlam ve yerli yerinde yapan' Allah'ın sanatı (yapısı)dır (bu). Şüphesiz O, işlediklerinizden haberdârdır.

Bir de dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Halbuki onlar, bulut geçer gibi geçer (hareket ederler. Müfessirlerin çoğuna göre, bu hareket kıyamette olacaksa da, bazılarına göre, arzın dönmekte olduğuna işarettir.) Bu, her şeyi muhkem yapan Allah'ın işidir. Şüphesiz ki, O bütün yaptıklarınızdan tamamiyle haberdardır.

Ve dağları durgun, donuk sanırsın. Hâlbuki onlar, her şeyi sağlamca yaratan Allah’ın sanatı olarak, bulutların yürüdüğü gibi yürürler. Şüphesiz O, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.

Dağları, yerinde cansız gibi durur görürsün. Oysa onlar bulutların geçişi gibi geçerler. Bu, her şeyi sağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Doğrusu O, yaptıklarınızdan haberdardır.

O gün sen dağları görüp, donmuş sanırsın, bulut geçişiyle geçmektedirler, her şeyi, yerince yapan Allahın bir işidir bu, Allah haberlidir ne ederseniz

Sen dağları görünce onların yerlerinden hiç kımıldamadığını sanırsın. Oysa onlar bulutlar gibi hareket ederler (dünya ile beraber dönerler). Bu her şeyi özenerek yaratan Allah'ın ustalığıdır. Hiç kuşkusuz O, yaptığınız her şeyden haberdardır.

“Dağların bulutlar gibi hareket ettiği” ifadesi, dünyanın kendi ekseni etrafında döndüğünü anlatmaktadır. Kur’an’da, Nahl suresi 15. ayette “Sizi sars... Devamı..

O gün muhkem ve sâbit oldığını zan itdiğin dağların bulutlar gibi yüridiğini göreceksin. Bu her şeye muktedir olan Allâh’ın sun’ıdır, o her şeyden haberdârdır.

Dağları yerinde donmuş gibi durur görürsün, oysa onlar bulutlar gibi geçerler. Bu her şeyi sağlam tutan Allah'ın işidir. Doğrusu O, yaptıklarınızdan haberdardır.

Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Hâlbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bunu, her şeyi sağlam ve yerli yerince yapan Allah yapmıştır. Şüphesiz O, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Dağları görür, onların durduğunu sanırsın; oysa bulutlar gibi hareket ederler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.

Sen dağları görürsün de, onları yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutların yürümesi gibi yürümektedirler. (Bu,) her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.  

 Bu âyet, dünyanın sabit olmayıp, hareket halinde olduğuna işaret etmektedir. Dağların hareket etmesi demek, onların da üzerinde bulunduğu arzın harek... Devamı..

Dağları durgun sanırsın, halbuki bulutlar hareket ettiği gibi hareket etmektedir. Her şeyi sapasağlam yaratan ALLAH'ın sanatıdır. O, yaptıklarınızı bilendir.

Ahiret ile ilgili ayetlerin arasına 86. ve 88. ayetleri sokularak Tanrı'nın gücüne örnekler verilmiş ve herkesin dünyanın sabit olduğuna inandığı 7. y... Devamı..

Sen dağları görürsün de, yerinde durur sanırsın. Oysa onlar bulutun yürümesi gibi yürümektedirler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın sanatıdır. Şüphesiz ki O, yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.

Bir de o dağları görür câmid sanırsın, halbuki onlar bulut geçer gibi geçer, her şey'i itkan eden Allahın sun'u, o şübhesiz habîrdir ne yapıyorsanız

Dağları görürsün, onları hareketsiz sanırsın. Hâlbuki onlar bulutların geçişi gibi hareket ederler. Bu her işini (bir hikmet ile), sapasağlam ve yerli yerince yapan Allah’ın işidir. Şüphesiz ki, O bütün yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.

Dağı görürsün, onu hareketsiz sanırsın. Oysaki o bulut gibi hareket eder. Her şeyi mükemmel yapan Allah'ın işidir bu. Kuşkusuz O, yaptığınız her şeyden haberdardır.

Sen dağları görür, onları yerinde durur sanırsın. Halbuki onlar bulut geçer gibi geçer gider. (Bu) her şey'i sapasağlam yapan Allahın san'atıdır. Şübhesiz ki O, ne yaparsanız hakkıyle haberdârdır.

Hem dağları görürsün de, onları (yerlerinde) sâbit sanırsın; hâlbuki onlar, bulutların yürümesi gibi geçer gider. (Bu,) herşeyi sağlam yapan Allah'ın işidir. Muhakkak ki O, ne yaparsanız hakkıyla haberdârdır.

O gün yerinden oynamaz sandığın dağların, bulutların havada gezdikleri gibi, havalarda gezdiklerini görürsün. Bu, her şeyi düzenleyen Allah’ın yaptığıdır. O, yaptıklarınız her şeyden haberdar olandır.

Sen dağları görürsün de yerlerinde duruyorlar sanırsın. Oysa ki nasıl bulutlar geçip gidiyorlarsa, onlar da öyle geçip giderler. Bu, her işi sağlam yapan Allah’ın işidir. Çünkü O bütün yaptıklarınızdan bilgilidir.

O gün sen dağlara baksan onları yerinde durur sanırsın, halbuki onlar bulutun geçişi gibi geçip gider. Bu, her şeyi muhkem ve yerli yerinde yapan Tanrı/nın yaptığı iştir. O, işlediklerinizden haberdardır.

Sen dağları görüp onları hareketsiz sanırsın. Hâlbuki onlar bulutlar gibi hareket ederler.²¹ Bu her şeyi mükemmel/yerli yerince [etkane] yapan Allah’ın sanatıdır. Muhakkak ki O, yaptıklarınızdan en iyi haberdar olandır.

21 Yer kabuğunun “magma” tabakası üzerinde hareket hâlinde bulunduğunu anlıyoruz.

Dağları görürsün de onları donmuş sanırsın; oysa onlar bulutların sürüklenmesi gibi sürüklenirler. Her şeyi sağlam kılan Allah'ın sanatıdır (bu). Hiç şüphe yok O, işlemekte olduklarınızdan haberi olandır.

Ey insan! Dağları görürsün de, onları öylece yerlerinde duruyor sanırsın; oysa onlar, yerküreyle birlikte, tıpkı bulutların gökyüzünde yürüyüp gittiği gibi yürümektedirler. Her şeyi güzel ve yerli yerinde yapan Allah’ın sanatıdır bu! Hiç kuşkusuz O, yaptığınız her şeyden haberdardır. Şu hâlde:

Dağlar’ı görürsün ki; onları donmuş sabit sayarsın.
Oysa her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın san’atı olarak Bulutlar’ın geçişi gibi onlar da geçer.
O, ne yapıyorsanız haberlidir.

Vaktiyle Allah'ın özene bezene yarattığı ve sapasağlam sandığınız dağlar, o gün bulutlar gibi kıvrıla savrula yürüyecekler. Allah'ın, tüm yaptıklarınızdan haberi vardı.

Sen etrafında gördüğün dağları yerinde duruyor zannedersin. Oysa onlar yasamız doğrultusunda bulutların yürümesi gibi yürürler. Bu her şeyi sapasağlam yapan Allah’ın sanatıdır. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan tamamıyla haberdardır.

Görüp sabit sandığın dağlar, her şeyi en güçlü biçimde şekillendiren Allah’ın bir sanatı olarak, bulutların gidişi (gibi) gidiyor (olacaktır). [*] Şüphesiz ki Allah yapmakta olduklarınızdan haberdardır.

Bu ayette bağlam gereği Son Saat esnasında dağların sürükleneceği ifade edilmektedir. Ancak mesaj, dağların mevcut hâllerindeki hareketlerini de içere... Devamı..

Sen, (aslında) bulutların yürüdüğü gibi yürümekte olan dağları görürsün de onları yerinde duruyor sanırsın. İşte bu, her şeyi yerli yerince yapan Allah’ın bir sanatıdır. O (Allah) sizin yaptıklarınızdan kesinlikle haberdardır.

Ve o kadar yerinden oynatılmaz sandığın dağların, [o Gün] bulutlar gibi geçip gittiğini görürsün: her şeyi şaşmaz bir düzene bağlayan ⁷⁸ Allah’ın işidir bu! İşin doğrusu, O edip-eylediğiniz her şeyden haberdardır!

78 Yani, onlara yarattığı amaçla tam bir uyum içinde tasarruf eden; etkane fiilinin yaklaşık anlamı budur. Burada ifadedeki vurgu, öte dünyanın kalıcı... Devamı..

Şu gördüğün ve yerinden hiç oynamaz zannettiğin dağlar var ya o gün bulutların akıp gittiği gibi akacak. İşte bu, her şeyi mükemmel bir nizama bağlayan Allah’ın sanatıdır. Zira O, yaptığınız her şeyden haberdardır. 20/105, 39/67

İmdi,[³³⁶⁰] hareketsiz ve sabit sandığın dağların kayıp giden bulutlar (gibi) gittiğini görürsün: her şeyi mükemmel bir nizama bağlayan Allah’ın sanatıdır bu: Şüphe yok ki, yaptığınız her şeyden haberdar olan da yine O’dur.[³³⁶¹]

[3360] Veya: “işte (o gün)..” [3361] Yeryüzünü oluşturan tabakaların hareket halinde olduğu günümüzde artık bilinmektedir. Buna “kıtasal sürüklenme... Devamı..

(Ey Muhammed, o gün cansız varlıklar da Rablerine boyun eğerler ki) Sen, dağları görür ve yerinde durur sanırsın, oysa onlar bulut gibi geçip giderler. (Ufalanıp savrulurlar, nitekim Taha suresinin 105-107. ayetlerinde; "Sana (Kıyamet günü) dağları (onların ne hale geleceğini) sorarlar, de ki: “Rabbim onları ufalayıp savuracak, yerlerini düz, kuru bir toprak parçası haline getirecek, orada ne çukur, ne de bir tümsek göreceksin" buyurulmuştur)

Görüp de hareketsiz sandığın dağlar, bulutun yürümesi gibi yürümektedir. (Bu, ) Her şeyi gâyet iyi yapıp koruyan Allâh’ın yapısıdır. Doğrusu O, yaptıklarınızı haber almaktadır.

Ve dağları görürsün, onları yerlerinde sabit sanırsın, halbuki onlar bulutların geçişi gibi geçer gider. Her şeyi muhkem kılmış olan, Allah'ın sun'udur. Şüphe yok ki o, yapar olduklarınız şeyden haberdardır.

Bir de o dağları görür, donuk ve hareketsiz sanırsın;Oysa onlar bulutların yürüdüğü gibi yürümektedirler. İşte bu, her şeyi muhkem ve mükemmel yapan Allah'ın sanatıdır. Muhakkak ki O, sizin yaptığınız her şeyden haberdardır. [52, 9-10; 20, 105-107; 18, 47; 81, 3] {KM, Vahiy 6, 14}

Görüp de donuk sandığın dağlar, bulutun yürümesi gibi yürümektedir. (Bu,) Her şeyi gayet iyi yapan Allah'ın yapısıdır. Doğrusu O, yaptıklarınızı haber almaktadır.

Gerçi âyet kıyâmet ahvâlini, donuk, hareketsiz sanılan dağların, o gün bulutlar gibi yürütlüp dağıtılacağını anlatmaktadır ama bu ifâdede dâimâ sabit ... Devamı..

(Yâ Muhammed) Sen dağları yerlerinde donmuş gibi görürsün, halbuki onlar bulutların yürüdükleri gibi yürürler. Her şeyi lâyıkı vechile itkân iden Allâh'ın sun'ı ne mükemmeldir. Allâh Te'âlâ ef'âlinizden haberdârdır. [¹]

[1] Muhyiddîn 'Arabî kaddesallâhu sirruh tefsîrinde bu âyet-i kerîmenin arzın küreviyetine ve kendi üzerinde hareket-i devriyesine delâlet itdiğini be... Devamı..

Dağları görürsün de hareketsiz olduklarını sanırsın. Aslında onlar, bulutlar gibi yürümektedirler. Bu, her şeyi sağlam yapan Allah’ın işidir. O, yaptığınız her şeyin iç yüzünü bilir.

Dağları görürsün de yerlerinde durduğunu sanırsın. Oysa onlar bulutlar gibi geçip giderler. Bu, her şeyi sapasağlam yapan Allah'ın yapısıdır. O, yaptıklarınızdan haberdardır.

Dağları görür, onları hareketsiz sanırsın. Oysa onlar bulutların geçişi gibi geçip gitmektedirler.(12) İşte bu Allah'ın sanatıdır ki herşeyi sapasağlam yaratmıştır. Hiç şüphesiz, O, sizin işlediklerinizden de haberdardır.

(12) 13:4 ve 16:15 ile ilgili açıklamalarda da geçtiği gibi, üzerinde barındığımız yerkabuğu levhalar halinde yaratılmıştır ve bu levhalar sürekli ola... Devamı..

Sen dağlara bakar da onları donuk-durgun görürsün. Oysaki onlar, bulutların dolaştığı gibi dolaşmaktadır. Her şeyi güzel ve yerli yerinde yapan Allah'ın sanatıdır bu! Yaptıklarınızdan gereğince haberdardır O!

daħı göresin ŧaġları sanasın anları ŧurmış yirinde daħı ol geçer bulıd geçmegi gibi. Tañrı işi ol kim muḥkem eyledi her neseneyi bayıķ ol bilicidür anı kim işlersiz.

Daḫı görürsin ṭaġları, bir yerde ṭurur ṣanursın. Anlar yürüyüp geçer, bulıt‐lar yürügen gibi. Tañrı Ta‘ālā ṣun‘ıdur ki her nesneyi bilüp yaratdı. Taḥḳīḳ olbilicidür anı kim siz işlersiz.

(O gün) dağlara baxıb onları donmuş (hərəkətsiz durmuş) zənn edərsən, halbuki onlar bulud keçdiyi kimi keçib gedərlər. Bu, hər şeyi bacarıqla (yerli-yerində) edən Allahın gördüyü işdir. Həqiqətən, O, etdiyiniz (bütün) əməllərdən xəbərdardır!

And thou seest the hills thou deemest solid flying with the flight of clouds: the doing of Allah Who perfecteth all things. Lo! He is Informed of what ye do.

Thou seest the mountains and thinkest them firmly fixed:(3318) but they shall pass away as the clouds pass away: (such is) the artistry of Allah, who disposes of all things(3319) in perfect order: for he is well acquainted with all that ye do.

3318 This is so in the present phase of phenomenal things, both literally and figuratively. There seems nothing more firm or fixed or permanent than t... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.