3 Aralık 2023 - 20 Cemaziye'l-Evvel 1445 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 83. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Veyevme nahşuru min kulli ummetin fevcen mimmen yukeżżibu bi-âyâtinâ fehum yûze’ûn(e)

Ve o gün, her ümmetten, delillerimizi yalanlayan bir topluluğu toplayacağız ve onlar, takımtakım duracaklar.

Ve (ahirette) her ümmetten ayetlerimizi yalanlayan kimseleri bölük bölük toplayacağımız gün, artık onlar (tutuklanıpazap yerine) sevk edileceklerdir.

Ve o gün, her ümmetin içinden mesajlarımızı yalanlayanları ayrı bir bölük olarak toplayacağız ve böylece hepsi, Allah'ın huzuruna hesap görülmek üzere sevkedilirler.

Her millet içinden, âyetlerimizi, Kur'ân'ımızı yalanlayanlardan liderleri, güç ve iktidar sahiplerini, sorumlu organize gurupları toplayacağımız gün, onlar ihzarlı olarak bir arada hesap yerine sevkedilecekler.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 37/21-22; 81/7.

O gün her ümmetten, ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grubu toplarız. Artık onlar (arkalarındakiler de kendilerine katılıncaya kadar) tutuklanırlar.

Her ümmetten ayetlerimizi yalanlayan bir grubu toplayacağımız gün, artık onlar 'tutuklanıp (azab yerine) dağıtılırlar.'

Kıyamet gününde her din ehlinden, âyetlerimizi tekzip edenlerden bir topluluk toplıyacağız. Artık bunlar, diğer kafileler arka arkaya gelip toplanıncaya kadar tutuklanacaklardır.

Hatırla o günü ki, her ümmetten (toplumdan) ayetlerimizi yalanlayan grupları toplarız. Onlar mahşere sevk edilirler.

O gün, her ümmet içinden âyetlerimizi yalan sayanlardan bir grup toplarız da onlar toplu olarak hesap yerine sevk edilirler.

O gün bizim âyetlerimizi yalanlamış bulunan, her bir ümmetten bir bölüğü toplayacağız, imdi onlar durdurulur

O büyük (buluşma ve duruşma) günü, her ümmetten ayetlerimizi yalanlayan birer zümre toplarız, onlar bir araya getirilip (hesap yerine) sevk edilirler.

Bir gün bizim âyâtımızı tekzîb idenleri cem’ ideceğiz, ayrıca dizeceğiz.

O gün her ümmetin ayetlerimizi yalanlayanlarını toplarız. Onlar bir arada tutulup, hesap yerine sevkedilirler.

Her ümmetten âyetlerimizi yalanlayanlarından bir grubu toplayacağımız ve bunların (topluca hesap yerine) sevk edilecekleri günü hatırla.[411]

Bu âyet şu şekilde de tercüme edilmektedir: “O gün her ümmetten âyetlerimizi yalanlayanları bir grup hâlinde toplayacağız. Bunlar (topluca hesap yerin... Devamı..

O gün her ümmet içinden, âyetlerimizi yalan sayan grupları bir araya getiririz. Onlar düzenli bir şekilde (hesap yerine) sevkedilirler.

O gün, her ümmet içinden âyetlerimizi yalan sayanlardan bir cemaat toplarız da onlar toplu olarak (hesap yerine) sevkedilirler.  

 Tefsirlerde, burada anılan cemaattan maksadın, kendilerine uyulan öncüler olduğu belirtilmektedir.

Gün gelecek, her toplum içinde, ayetlerimizi ve mucizelerimizi yalanlayan kimseleri toplayıp süreceğiz.

Ve her ümmetin âyetlerimizi yalan sayanlarından bir cemaati toplayacağımız gün, artık onlar bir arada tutulup (hesap yerine) sevkedilirler.

Ve her ümmetten âyetlerimizi tekzib eden kimselerden bir fevc yaparak mahşere sevkedebileceğimiz gün artık onlar hep inzıbat altında tevkıf olunurlar

O (hesap) gün (ü), her ümmetten âyetlerimizi yalanlayan kimseleri gruplar halinde toplarız ve onlar (hesap yerine) sevk edilirler.

O gün bütün toplumlardan, ayetlerimizi yalanlayanları gruplar halinde toplayacağız. Artık onlar sımsıkı tutuklanıp sevk edilirler.

(Hatırla) o gün (ü ki) her ümmetin âyetlerimizi yalan sayanlarından bir cemâati toplayacağız. Artık onlar (kaafilelerin ardı alınıncaya kadar) tevkıyf olunacaklardır.

Hem o gün her ümmet içinden, âyetlerimizi yalanlayanları bir bölük hâlinde toplarız; artık onlar toplu olarak (hesab yerine) sevk edilirler.

O (hesap) günü, her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanları, gruplar halinde bir araya toplarız. Düzenli bir şekilde bekletilirler.

gün her topluluktan belgelerimizi yalan sayanları bir araya toplayacağız. Artık onlar alıkonulacaklardır.

O gün âyetlerimizi tekzip eden bütün ümmetin başlarını bölük bölük toplayacağız. Bunlar erazil ve esafili gelinceye kadar durdurulacaklar.

Her ümmetin içinden ayetlerimizi yalanlayanlardan bir grubu topladığımız gün, artık onlar hesap yerine topluca sevk edilirler.

Ve her ümmetten ayetlerimizi yalan sayanlardan bir grup toplayacağımız gün, artık onlar dağılmaktan alıkonurlar.

Ve diriliş günü, her toplumdan ayetlerimizi yalanlayan birer grubumahşer meydanında topladığımız gün, insan seli halinde, büyük mahkemeye doğru sürülecekler.

Bizim âyetlerimizi yalanlayan kimselerden gruplar halinde her ümmetten bir araya toplayacağımız gün onlar birlikte tutulur / tutuklanır.

o gün her milletten sözlerimizi inkar edenleri ayrı ayrı toplayacağız sonra topluca yürüyüşe geçecekler.

O gün her toplum içinden ayetlerimizi yalanlayanları toplarız. İnkârcılar tutuklanarak huzurumuza getirilir.

O gün, her ümmet içinden ayetlerimizi yalanlayanlardan (çeşitli) grup(ları) toplayacağız; onlar, (hesap yerine) sevk edilecektir. [*]

Benzer mesaj: Meryem 19:68-69.

O (kıyamet) günü âyetlerimizi yalanlayan ümmetleri bölük bölük toplarız ve onlar hemen, (hesap yerine) düzenli bir şekilde sevk edilir.

Ve o Gün her ümmetin içinden mesajlarımızı yalanlayanları ayrı bir bölük olarak toplayacağız; ve böylece, onlar [günahlarının derecesine göre] sınıflandırılacaklar;

Ve işte o mahşer günü, her ümmetten, ayetlerimiz karşısında yalana sarılanları birer grup halinde toplayıp, bir araya getiririz. Ve hesap yerine sevk edilirler. 6/35, 28/56

İşte o gün, her bir ümmetten âyetlerimizi yalanlayanlara özgü birer bölük oluşturacağız; ve onları (öylece) sevk edeceğiz.

Ve o gün; her ümmetten ayetlerimizi yalanlayanları toplarız. Onlar sürüler halinde tutuklu olarak (hesap yerine) sevk edilirler.

Ve o Gün her topluluğun içinden ayetleimizi yalanlayanları ayrı bir bölük olarak toplayacağız; ve böylece, onlar (günahlarının derecesine göre) sınıflandırılacaklar...

Ve o gün ki, her ümmetten Bizim âyetlerimizi tekzîp eder olan kimselerden bir tâifeyi haşrederiz. Artık onlar tevkif edileceklerdir.

O büyük duruşma günü, her ümmetten ayetlerimizi yalan sayan birer cemaat toplarız, onlar bir araya getirilip Allah'ın huzuruna sevkolunurlar. [37, 21-22; 81, 7]

O gün her ümmet içinde ayetlerimizi yalanlayanlardan bir cemaat toplarız. Onlar hep bir araya getirilip tutuklanarak (ilahi huzura) sevk edilirler.

Kıyâmet gününde her ümmetin âyetlerimizi tekzîb idenlerinden takım takım haşr idüb toplar ve sevk iyleriz.

Her toplumdan ayetlerimiz karşısında yalan söyleyenleri bölük bölük toplayacağımız mahşer gününde;

Ve o gün, her ümmetten, ayetlerimizi yalanlayanları birer grup halinde toplayıp, biraraya getiririz. Onlar da toplanırlar.

O gün her ümmetten âyetlerimizi yalanlamış olanları gruplar halinde toplarız; böylece hepsi inzibat altında sevk olunurlar.

O gün her ümmetin içinden ayetlerimizi yalanlayanlardan bir zümre derleriz de onlar, toplu halde ortaya sürülürler.

daħı ol gün kim direvüz her bir ümmetden bir cema'at andan kim yalan dutardı āyetlerümüzi pes anlar dirilüp śorınılar.

Daḫı ol günde ḥaşr idevüz bir bölük her ümmetden, bizüm āyetlerümüzyalanlayanlardan. Pes anlar ḥabs olurlar evveli āḫirine yitişince.

O gün hər ümmətdən ayələrimizi təkzib edənləri dəstə-dəstə yığarıq. Sonra onlar (bir yerə cəm edilib məhşərə) sürüklənərlər.

And (remind them of) the Day when We shall gather out of every nation a host of those who denied Our revelations, and they will be set in array;

One day We shall gather together from every people a troop of those who reject our Signs, and they shall be kept in ranks,-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.