16 Temmuz 2024 - 9 Muharrem 1446 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 78. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İhsan Aktaş Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satıraltı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

İnne rabbeke yakdî beynehum bihukmih(i)(c) vehuve-l’azîzu-l’alîm(u)

Şüphe yok ki Rabbin, hükmüyle, aralarında takdir ettiğini yerine getirecektir ve odur üstün olan ve bilen.

Şüphesiz Senin Rabbin, onların arasında Kendi hükmünü verecektir (ve kararı adildir). O, Güçlü ve Üstün olandır, (her şeyi hakkıyla) Bilendir (ve ona göre değerlendirendir).

Ey inanan kişi! Gerçek şu ki, senin Rabbin onların arasında, kendi yasalarıyla hükmedecektir. Çünkü herşeyin aslını bilen, güçlü hükümdar O'dur.

Rabbin, İsrâiloğulları arasında hak ve âdil olan hükmünü icra edecektir. O kudretli ve hükümrandır, her şeyi bilir.

Şüphesiz Rabbin onların aralarında hükmünü verecektir. O güçlüdür, bilendir.

Şüphesiz senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecektir. O, güçlü ve üstün olandır, bilendir.

Elbette senin Rabbin, (dinde ihtilâf eden kimselerin) aralarında hükmünü verecektir. Allah Azîz'dir= hükmünde gâlibdir, Alîm'dir= bütün hallerini bilir.

Şüphesiz Rabbin, özel hükmüyle (adaletiyle) onların arasında hükmünü verecektir. Onun her şeye gücü yeter. Ve O, her şeyi en iyi bilendir.

Rabbin elbette İsrâiloğulları arasında hükmünü verecektir. O, mutlak galiptir; her şeyi bilendir.

Senin Tanrın, onların arasında, adaletle hükmeder, o emredir, o bilgin

Şüphesiz senin Rabbin, onların arasında hükmünü verecektir. O, mutlak güç sahibidir, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

Senin rabbin beyninizdeki da’vâları (kıyâmetde) ’adl ile fasl ider ’azîz ve ’âlimdir.

Rabbin şüphesiz, aralarında, kendi hükmünü verecektir. O güçlüdür, bilendir.

Şüphesiz senin Rabbin, onların arasında hükmünü verecektir. O, mutlak güç sahibidir, hakkıyla bilendir.

Gerçek şu ki rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O çok güçlüdür, her şeyi bilmektedir.

Rabbin şüphesiz, onlar arasında hükmünü verecektir. O, mutlak galiptir, her şeyi bilendir.

Rabbin, onların arasında kararını verecektir. O Üstündür, Bilendir.

Rabbin şüphesiz, onlar arasında kendi hükmünü verecektir. O, mutlak galiptir, hikmet sahibidir.

Elbette rabbın hukmiyle beyinlerinde kazasını infaz buyuracaktır, ve azîzdir o alîmdir

Şüphesiz Rabbin, onların arasında (ehl-i kitabın, kendi aralarında ihtilaf ettikleri hususlarda) hükmünü verecektir. O, her işinde mutlak galip olandır, her şeyi hakkıyla bilendir.

Rabb'in, onların arasında hükmünü verecek. O, Mutlak Üstün Olan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

Muhakkak ki senin Rabbin onların arasındaki hükmünü yerine getirecek. O, mutlak gaalibdir, hakkıyle bilendir.

Muhakkak ki Rabbin, onların arasında (hak ile) hükmünü verecektir. Çünki O, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)dir, Alîm (herşeyi hakkıyla bilen)dir.

Şüphesiz, senin Rabbin onların arasında, kendi (adil) yasalarıyla hükmedecektir. Ve O, mutlak galip olandır, (her şeyi) bilendir.

Senin Rabbin, İsrail oğullarının arasındaki hükmünü muhakkak verir. O çok güçlü ve her şeyi bilendir.

Gerçekten senin çalabın onların arsındaki yargısını yerine getirecektir. O erklidir, bilicidir.

Rabbin, aralarındaki ihtilâfı hükmüyle bitirir. O, yegâne galiptir, hakimdir.

Muhakkak ki Rabbin aralarında hükmünü verecektir. Zira O, Azîz’dir, Alîm’dir.

Şüphesiz senin Rabbin, onların arasında kendi hükmünü verecektir. O üstün güç sahibidir, bilendir.

Elbette Rabb’in, yeri ve zamanı geldiğinde onlar arasında hükmünü verecektir. O, mutlak kudret ve otorite sahibidir, her şeyi bilmektedir.

Senin rabbin, onların arasında kendi hükmünü uyguluyor. O Alîm Azîz’dir.

Rabb'in İsrailoğulları ilgili kararını yakında verecektir. Çünkü Allah her şeye bilgi gücü ile hakimdir...

Şüphesiz Rabbin insanların ihtilaf ettiği her konuda hükmünü verecektir. Rabbin mutlak güç sahibidir. Rabbin her şeyi en iyi bilendir.

Şüphesiz ki Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. O güçlüdür, bilendir.

Şüphesiz Rabbin onların arasında kendi yasalarıyla¹ hükmedecektir. O çok şereflidir, her şeyi bilendir.

1 (بِحُكْمِهِ)’deki hüküm; isimdir ve “Allah’ın kanunları yani “Kur’an” anlamınadır. Buna göre; bu âyetten, insanlar arasında Allah’ın kitaplarıyla hü... Devamı..

Gerçek şu ki, [ey inanan kişi], senin Rabbin onların arasında kendi yasalarıyla hükmedecektir; çünkü her şeyin aslını bilen en yüce iktidar sahibi O’dur.

Hiç kuşkun olmasın ki senin Rabbin, onlara verdiği hükmü uygulayacaktır. Zira O, üstün kudret sahibi ve her şeyi bilendir. 2/272, 21/47, 39/70

Elbette senin Rabbin, onların arasında kendi verdiği hükmü uygulayacaktır: zira O en yüce olandır, her şeyi bilendir.

(Ey Muhammed) Şüphe yok ki Rabbin, (kıyamet günü) onların arasında hükmünü verecektir. O, her şeye gücü yetendir, her şeyi hakkıyle bilendir.

Şüphesiz, Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. O, azizdir, bilendir.

Muhakkak ki, Rabbin onların arasında adâletiyle hükmedecektir. Ve o, her şeye kâdirdir, her şeyi kemaliyle bilendir.

Senin Rabbin onların arasında hikmet ve adaletiyle hükmedecektir. Gerçekten O, aziz ve alîmdir (mutlak galiptir, her şeyi hakkıyla bilir).

Şüphesiz, Rabbin onlar arasında hükmünü verecektir. O, azizdir, hakkiyle bilendir.

Yani İsrail oğulları

Rabbin onların beynini hükmiyle fasl ider. O gâlib ve kâdir ve her şeyi 'âlimdir.

Senin Sahibin, aralarında hükmünü vermek için onları yargılayacaktır. O güçlüdür, her şeyi bilir.

Rabbin onların arasında hükmünü verecektir. Güçlü ve bilgili olan O'dur.

Rabbin onlar arasında kendi hükmünü verir. Onun kudreti herşeye üstün, ilmi herşeyi kuşatıcıdır.

Rabbin, o İsrailoğulları arasında hükmünü verip gereğini yapacaktır. Azîz'dir, Alîm'dir O.

bayıķ çalabuñ hükm eyleye aralarında adlı-y-ıla daħı ol beñdeşsüzdür bilicidür.

Daḫı Tañrı Ta‘ālā ḥükm ider aralarında ḥikmet‐ile. Daḫı ol ‘azīzdür, her nesneyi bilicidür.

Həqiqətən, sənin Rəbbin onların (dini məsələlərdə ixtilafda olanların) arasında Öz hökmünü (ədalətlə) verəcəkdir. O, (hər şeyə) qalib olandır, (hər şeyi) biləndir!

Lo! thy Lord will judge between them of His wisdom, and He is the Mighty, the Wise.

Verily thy Lord will decide between them by His Decree:(3310) and He is Exalted in Might, All- Knowing.

3310 'Decree': hukm: the disputes between rival sects can only be settled by the Decree of Allah-(l) in the form of a Revelation, as was done by the Q... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.