7 Mayıs 2021 - 25 Ramazan 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 76. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne hâżâ-lkur-âne yakussu ‘alâ benî isrâ-île ekśera-lleżî hum fîhi yaḣtelifûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Gerçek şu ki bu Kur'an; İsrailoğullarına, (onların) hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin birçoğunu aktarıp anlatmaktadır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Şüphe yok ki bu Kur'an, İsrailoğullarına, ihtilafa düştükleri birçok şeyleri anlatmadadır.

Abdullah Parlıyan Meali

Şüphesiz bu Kur'ân; İsrailoğullarına, üzerinde anlaşmazlığa düştükleri pek çok meseleyi, açıklığa kavuşturup anlatmaktadır.

Ahmet Tekin Meali

Bu Kur'ân, İsrâiloğulları'na, kasıtlı ihtilâf çıkarmaya, çarpıtmaya devam ede geldikleri dini konuların pek çoğunu kıssalarıyla anlatıyor.*

Ahmet Varol Meali

Doğrusu bu Kur'an İsrailoğullarına hakkında ayrılığa düştüklerinin çoğunu anlatmaktadır.

Ali Bulaç Meali

Gerçek şu ki, bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin bir çoğunu aktarıp anlatıyor.

Ali Fikri Yavuz Meali

Gerçekten bu Kur'an, İsrâiloğullarına, (din hususunda) ihtilâf edip durdukları şeylerin çoğunu anlatıyor.

Bahaeddin Sağlam Meali

Şüphesiz bu Kur’an, İsrailoğullarının ihtilaf ettikleri konuların çoğunu, onlara doğruca anlatmaktadır.

Bayraktar Bayraklı Meali

Doğrusu bu Kur'ân, İsrâiloğulları'na, hakkında ihtilaf edegeldikleri konuların pek çoğunu anlatmaktadır.

Besim Atalay Meali (1962)

İşbu Kur'an İsrail oğullarına, ayrışmış oldukları şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır

Cemal Külünkoğlu Meali

Kuşku yok ki, bu Kur'an, İsrailoğullarına hakkında anlaşmazlığa düştükleri konuların çoğunu açıkça anlatmaktadır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Doğrusu bu Kuran, İsrailoğullarına, ayrılığa düştükleri şeyin çoğunu anlatmaktadır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz bu Kur’an, İsrailoğullarına üzerinde ayrılığa düştükleri şeylerin çoğunu açıklıyor.

Diyanet Vakfı Meali

Doğrusu bu Kur'an, İsrailoğullarına, hakkında ihtilâf edegeldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır.

Edip Yüksel Meali

Bu Kuran, İsrailoğullarının hâlâ tartışmakta olduğu bir çok konuyu anlatmaktadır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Haberiniz olsun ki bu Kur'ân, İsrail oğullarına, hakkında ihtilaf edegeldikleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Haberiniz olsun ki bu Kur'an Benî İsraîle ihtilâf edip durdukları şeylerin ekserisini anlatır

Erhan Aktaş Meali

Bu Kur'an; İsrâîloğulları'na, hakkında ayrılığa düştükleri pek çok şeyi açıklıyor.

Hasan Basri Çantay Meali

Şübhesiz ki bu Kur'an Isrâîl oğullarına, hakkında kendilerinin ihtilâf edegeldikleri şeylerin pek çoğunu açıklar.

Hayrat Neşriyat Meali

Şübhesiz ki bu Kur'ân, İsrâîloğullarına, hakkında ihtilâfa düşmekte oldukları şeylerin çoğunu anlatmaktadır.

İlyas Yorulmaz Meali

Bu Kuran, İsrail oğullarının ihtilaf ettikleri pek çok şeyleri, İsrail oğullarının kendilerine anlatıyor.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Bu Kur/an, ihtilâf ettikleri şeyin pek çoğunu İsrail oğullarına haber verir.

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz bu Kur'an, İsrail oğullarına hakkında ayrılığa düştükleri şeylerin birçoğunu aktarıp anlatmaktadır.

Mahmut Kısa Meali

Hiç kuşku yok ki, bu Kur’an, İsrail Oğulları’nın ve Hıristiyanların bugün üzerinde anlaşmazlığa düştükleri âhiret, Peygamberlik, tevhid gibi pek çok meselenin aslını onlara bildirmektedir.

Mehmet Okuyan Meali

Şüphesiz ki bu Kuran İsrailoğullarına, tartıştıkları şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır.

Mehmet Türk Meali

Şüphesiz bu Kur’an, İsrâil oğullarına, hakkında ayrılığa düştükleri pek çok şeyin (doğrusunu) anlatmaktadır.

Muhammed Esed Meali

BU KUR’AN'IN, İsrailoğulları'nın üzerinde anlaşmazlığa düştükleri pek çok meseleyi 69 açıklığa kavuşturduğu 70 ortadadır.

Mustafa Çavdar Meali

Şüphesiz ki bu Kuran, İsrailoğullarına, ayrılığa düştükleri birçok konuyu en doğru bir biçimde anlatıp açıklamaktadır. 2/87, 3/73, 7/157- 158

Mustafa İslamoğlu Meali

HİÇ şüphesiz bu Kur’an, İsrâiloğullarının üzerinde ihtilafa düştükleri bir çok konuya açıklık getirmektedir.[3349]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Muhakkak ki bu Kur'an, İsrailoğullarına karşı kendisinde ihtilâf eder oldukları şeylerin ekserisini anlatır.

Suat Yıldırım Meali

Bilesiniz ki bu Kur'ân, (Süleyman'ın bu kıssası gibi) hakkında ihtilafa düştükleri şeylerin pek çoğunu İsrailoğullarına anlatmaktadır. [19, 34]

Süleyman Ateş Meali

Bu Kur'an, İsrail oğullarına, kendilerinin ayrılığa düştükleri şeylerin birçoğunu anlatmaktadır.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu Kur’an, İsrailoğulları’nın üzerinde tartıştıkları konuların çoğunu aydınlatmaktadır.

Şaban Piriş Meali

İşte bu Kur'an, İsrailoğullarına, hakkında ayrılığa düştüklerinin çoğunu anlatmaktadır.

Ümit Şimşek Meali

Bu Kur'ân ise, İsrailoğullarına, üzerinde anlaşmazlığa düştükleri şeylerin pek çoğunu anlatmaktadır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Hiç kuşkunuz olmasın ki bu Kur'an, İsrailoğullarına, ihtilafa düştükleri şeylerin birçoğunu anlatıyor.

Eski Anadolu Türkçesi

bayıķ uşbu ķur’ān söyler benį isrāyil üzere eyregini anuñ kim anlar anuñ içinde dartışurlar.

Bunyadov-Memmedeliyev

Həqiqətən, bu Qur’an İsrail oğullarına ixtilafda olduqları şeylərin əksəriyyətini anladıb xəbər verir.

M. Pickthall (English)

Lo! this Qur’an narrateth unto the Children of Israel most of that concerning which they differ.

Yusuf Ali (English)

Verily this Qur´an doth explain to the Children of Israel most of the matters in which they disagree.(3309)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.