12 Nisan 2021 - 29 Şaban 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 75. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemâ min ġâ-ibetin fî-ssemâ-i vel-ardi illâ fî kitâbin mubîn(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Gökte ve yerde (gördüklerinizin dışında size) gizli olan hiçbir şey yoktur ki, apaçık olan bir Kitapta (Levh-i Mahfuz'da) olmasın.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Gökte ve yeryüzünde hiçbir gizli şey yoktur ki apaçık kitapta tespit edilmemiş olsun.

Abdullah Parlıyan Meali

Göklerde ve yerde gizli hiç birşey yoktur ki, apaçık bir kitapta tesbit edilmemiş olsun.

Ahmet Tekin Meali

Gökte ve yerde göze görünmeyen saklı-gizli hiçbir şey yoktur ki, doğruları, hakkı ortaya koyan, kâinatın kayıt sicilinde, kanunlar ve ilkeler kitabında bilgi işlem merkezinde Levh-i Mahfuz'da yazılı olmasın.

Ahmet Varol Meali

Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın.

Ali Bulaç Meali

Gökte ve yerde gizli olan hiç bir şey yoktur ki, apaçık olan bir kitapta (Levh-i Mahfuz'da) olmasın.

Ali Fikri Yavuz Meali

Yerde ve gökte gizli hiç bir sır yoktur ki, açık bir kitabda (Levh-i Mahfuz'da) olmasın.

Bahaeddin Sağlam Meali

Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki, Kitab-ı Mübinde (ana kitapta) mevcut olmasın.

Bayraktar Bayraklı Meali

Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta bulunmasın.

Besim Atalay Meali (1962)

Gökte, yerde göze görünmiyen herhangi bir şey, açık olan kitaptadır

Cemal Külünkoğlu Meali

Gökte ve yerde saklı-gizli hiçbir şey yoktur ki, kâinatın kayıt sicilinde, (Allah'ın) kanunlar ve ilkeler kitabında Levh-i Mahfuz'da (bilgi işlem merkezinde) yazılı olmasın.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Gökte ve yerde gâib (gizli) hiçbir şey yoktur ki apaçık bir Kitap’ta (Levh-i Mahfuz’da) olmasın.

Diyanet Vakfı Meali

Gökte ve yerde göze görünmeyen hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitapta (levh-i mahfuzda) bulunmasın.

Edip Yüksel Meali

Göklerde ve yerde gizli olan her şey, istisnasız apaçık bir kitaptadır.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta (Lehvi mahfuzda) bulunmasın.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve Yerde, Gökte hiç bir gâib yoktur ki açık bir kitabda olmasın

Erhan Aktaş Meali

Gökte ve yerde gayb¹ olan hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta² olmasın.*

Hasan Basri Çantay Meali

Yerde ve gökde (en gizli) hiçbir gaaib müstesna olmamak üzere hepsi apaçık bir kitabdadır.

Hayrat Neşriyat Meali

Çünki gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki, apaçık bir kitabda (Levh-i Mahfûz'da) bulunmasın!(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

Aynı zamanda Rabbin, göklerin ve yerin gizlediklerini de biliyor. Çünkü hepsi açık bir kitapta kayıtlıdır.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Gökte, yerde, gizli, kapalı hiçbir şey yoktur ki açık Kitap olan Levh-i Mahfuz/da bulunmasın.

Kadri Çelik Meali

Göklerdeki ve yeryüzündeki bütün bilinmez sırlar mutlaka apaçık kitaptadır.

Mahmut Kısa Meali

Göklerde ve yerde sizce gizli ve erişilmez gibi görünen her şey,varlık kanunlarının kaydedildiği apaçık bir kitapta yer almaktadır.

Mehmet Türk Meali

Gökte ve yerde, apaçık1 kitap (olan levh-i mahfuzda) bulunmayan, son derece gizlenmiş hiçbir sır yoktur.*

Muhammed Esed Meali

göklerde ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki [O'nun yarattığı âlem için koyduğu] yasalar ve ilkeler örgüsünde yeri olmasın.

Mustafa Çavdar Meali

Zira gökte ve yerde gizli ve gizemli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta/yasada mevcut olmasın. 6/59, 10/61, 11/6

Mustafa İslamoğlu Meali

Ne gökte ne de yerde[3345] gizli ve gizemli[3346] hiçbir şey[3347] yoktur ki, kesin ve net bir yazılım ve yasayla kayıt altına alınmamış olsun.[3348]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve gökte ve yerde bir gaib (bir gizlenmiş şey) yoktur ki, illâ apaçık bir kitapta (yazılmış)dır.

Suat Yıldırım Meali

Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yer almasın.

Süleyman Ateş Meali

Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir Kitapta olmasın.

Süleymaniye Vakfı Meali

Göklerin ve yerin her gaybı mutlaka, açık bir Kitap’ta kayıtlıdır.

Şaban Piriş Meali

Gökte ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta olmasın.

Ümit Şimşek Meali

Göklerde ve yerde gizli hiçbir şey yoktur ki apaçık bir kitapta yazılı olmasın.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Yerde ve gökte hiçbir gayb yoktur ki, açıklayıcı bir Kitap'ta olmasın.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı yoķdur hįç gizlü gökde daħı yirde illā kitāb içindedür bellü eyleyici.

Bunyadov-Memmedeliyev

Göylərdə və yerdə (heç kəsin bilmədiyi) elə bir gizli şey yoxdur ki, açıq-aydın Kitabda (lövhi-məhfuzda) olmasın!

M. Pickthall (English)

And there is nothing hidden in the heaven or the earth but it is in a clear Record.

Yusuf Ali (English)

Nor is there aught of the unseen, in heaven or earth, but is (recorded)(3308) in a clear record.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.