25 Şubat 2021 - 13 Receb 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 6. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-inneke letulekkâ-lkur-âne min ledun hakîmin ‘alîm(in)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hiç şüphesiz bu Kur'an Sana, Hüküm ve Hikmet sahibi olan, (ve her şeyi gerçeğiyle) bilen (Allah'ın) katından ilka edilmekte (kalbine indirilmekte) dir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve şüphe yok ki sen, Kur'an'ı, hüküm ve hikmet sahibinin, her şeyi bilenin katından almadasın.

Abdullah Parlıyan Meali

Ey Muhammed! Şüphesiz ki sen, bu Kur'ân'ı herşeyin aslını bilen, yaptığı herşeyi yerli yerince yapan, Allah katından almaktasın.

Ahmet Tekin Meali

Rasulüm, sen, kesinkes, hikmet ve hükümranlık sahibi, her şeyi bilen Allah nezdinden gelen Kur'ân'a kavuşturuluyorsun.*

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz Kur'an sana hakim ve alim olanın katından iletilmektedir.

Ali Bulaç Meali

Hiç şüphesiz, bu Kur'an, sana, hüküm ve hikmet sahibi olan, (ve her şeyi gerçeğiyle) bilen (Allah'ın) katından ilka edilmektedir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Muhakkak ki bu Kur'an, sana, hükmünde hikmet sahibi olup her şeyi bilen Allah katından veriliyor.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve şüphesiz sen bu Kur’anı, her şeyi hikmet ile yapan, her şeyi bilen Allah tarafından alıyorsun.

Bayraktar Bayraklı Meali

“Ey Muhammed! Bu Kur'ân sana, bilge ve bilgin olan Allah tarafından verilmektedir.”

Besim Atalay Meali

Kur'anı sen hiç şüphesiz hâkim olan, bilgin olan Allah katından aldırdın!

Cemal Külünkoğlu Meali

Şüphesiz ki bu Kur'an sana, hüküm ve hikmet sahibi, (her şeyi) hakkıyla bilen Allah tarafından ulaştırılmaktadır.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Şüphesiz, Kuran'ı, Hakim ve Alim olan Allah katından almaktasın.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz bu Kur’an sana, hüküm ve hikmet sahibi, hakkıyla bilen Allah tarafından verilmektedir.

Diyanet Vakfı Meali

(Resûlüm!) Şüphesiz ki bu Kur'an, hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından sana verilmektedir.

Edip Yüksel Meali

Kuşkusuz sen bu Kuran'ı, Bilge ve Bilen birisinden almaktasın.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

(Resulüm!) Şüphesiz ki bu Kur'ân, sana hikmet sahibi ve her şeyi bilen Allah tarafından indirilmektedir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve emin ol ki sen bu Kur'ana ılmine nihayet olmıyan bir hakîmin ledünnünden irdiriliyorsun

Erhan Aktaş Meali

Bu Kur'an, sana En İyi Hüküm Veren ve Her Şeyi Bilen tarafından verilmektedir.

Hasan Basri Çantay Meali

Şübhesiz ki (bu) Kur'an sana (her şey'i) hakkıyle bilen, yegâne hüküm ve hikmet saahibi (Allah) tarafından veriliyor.

Hayrat Neşriyat Meali

(Ey Resûlüm!) Hem hiç şübhesiz ki bu Kur'ân, Hakîm (her işi hikmetli olan), Alîm(herşeyi bilen Allah) tarafından sana ulaştırılıyor.(2)*

İlyas Yorulmaz Meali

Bu Kuran sana her şeyin hükmünü veren ve her şeyi bilen Allahın katından, aktarılmaktır.

İsmail Hakkı İzmirli

Şüphe yok ki sana Kur/an tedbirinde hakim olan ve her bir şeyi hakkıyle bilen Zat tarafından telkin olunuyor.

Kadri Çelik Meali

Hiç şüphesiz bu Kur'an sana, hikmet sahibi ve bilen (Allah'ın) katından verilmektedir.

Mahmut Kısa Meali

Ey insan! Gerçekten bu Kur’an sana, sonsuz hikmet ve ilim sahibi olan Allah tarafından gönderiliyor:

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed!) Şüphesiz bu (Kur’an) sana, hüküm (ve hikmet) sahibi olan, her şeyi bilen (Allah) tarafından verilmektedir.

Muhammed Esed Meali

Fakat [sana gelince, ey inanan kişi,] sen bu Kur’an'ı her şeyin aslını bilen (ve dolayısıyla) her konuda doğru hüküm ve hikmetle edip-eyleyen (Allah) katından almaktasın. 5

Mustafa Çavdar Meali

Hiç şüphe yok ki bu Kuran sana, her hükmü doğru olan ve her şeyi bilenin katından ulaştırılmaktadır. 2/97...99, 6/114...116

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve elbet sen de bu Kur’an’a, her şeyi bilen, her hükmünde tam isabet edenin katından nail kılınmaktasın.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve muhakkak ki Kur'an, bir hakîm. Alîm (olan Allah Teâlâ) tarafından sana ulaştırılmaktadır.

Suat Yıldırım Meali

Fakat sana gelince, ey Resulüm! Hiç şüphe yok ki Kur'ân sana; her işi hikmet dolu olan, her şeyi mükemmel olarak bilen Allah tarafından verilmektedir. [6, 115]

Süleyman Ateş Meali

(Ey Muhammed) Sana bu Kur'an, hüküm ve hikmet sahibi, (herşeyi) bilen (Allah) katından verilmektedir.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu Kur’ân sana, doğru karar veren ve bilgili olan Allah tarafından verilmektedir.

Şaban Piriş Meali

Şüphesiz sen, Hakim ve Alim olanın katından Kur'an'ı almaktasın!

Ümit Şimşek Meali

Hiç kuşku yok ki, Kur'ân, herşeyi sonsuz hikmetiyle yapan ve herşeyi hakkıyla bilen Allah tarafından sana ulaştırılmaktadır.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Emin ol ki, sen bu Kur'an'a Hakîm ve Alîm bir kudret tarafından muhatap kılınıyorsun.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bayıķ sen getürinürseñ ķur’ān’ı dürüst sözlü işlü ķatından bilici.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Rəsulum!) Həqiqətən, Qur’an sənə hikmət sahibi olan, (hər şeyi) bilən Allah tərəfindən təlqin (vəhy tə’lim) olunur.

M. Pickthall (English)

Lo! as for thee (Muhammad), thou verily receivest the Qur’an from the presence of One Wise, Aware.

Yusuf Ali (English)

As to thee, the Qur´an is bestowed upon thee from the presence of one who is wise and all-knowing.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.