17 Mayıs 2022 - 16 Şevval 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 54. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velûtan iż kâle likavmihi ete/tûne-lfâhişete veentum tubsirûn(e)

Ve Lut'u da göndermiştik de o zaman, kavmine demişti ki: Çirkin bir iş işlemedesiniz ve siz de onun çirkinliğini görüyorsunuz.

Lut da; hani kavmine demişti ki: "Siz, (rezilliğini) açıkça fark edip bildiğiniz halde, (göz göre göre) yine de o çirkin utanmazlığı (ve eşcinsellik fuhşiyatını hâlâ) yapıp işleyecek misiniz?”

Ve Lût'u da kavmine peygamber gönderdik. Hani O kavmine: “Bu çirkin eylemi, insanın yapı ve yaratılışına aykırı olduğunu göre göre nasıl işliyorsunuz?” demişti.

Lût'u da peygamber olarak kavmine gönderdik. Hani kavmine:
“Göz göre göre, hâlâ o en büyük günahı işleyecek, o hayâsızlığı yapacak, sapık ilişkilere devam edecek misiniz?” demişti.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 7/80-84; 11/74-83; 15/57-77.

Lut'u da (an). Hani o kavmine şöyle demişti: "Siz göre göre bu çirkin kötülüğü yapıyor musunuz?

Lut da; hani kavmine demişti ki: 'Siz, açıkça gördüğünüz halde, yine de o çirkin utanmazlığı yapacak mısınız?'

Lût'a da peygamberlik verdik. Kavmine şöyle demişti: “- Gözünüz göre göre (bilerek) hâlâ o kötülüğü yapacak mısınız?

Lut’u da peygamber olarak gönderdik. Hani kavmine: “Siz göre göre fahişelik, hayâsızlık mı yaparsınız?

Lût da kavmine şöyle demişti: “Göz göre göre hâlâ o hayâsızlığı yapacak mısınız?”[392]

[392] Hz. Lût ve kavmi kıssası hakkında geniş bilgi için bk. Bayraklı, KUR’ÂN TEFSÎRİ, XIV, 238-242.

Lût'u da ulusuna göndermiştik, hani o, ulusuna demişti ki: «Gözgöre sizler fuhuş edersiniz, kadınları bırakarak, şehvetinizi erkeklerle yenersiniz, siz bilgisiz ulussunuz»

Lût'u da (Sodom halkına resul olarak gönderdik.) Hani o, kavmine şöyle demişti: “Göz göre göre, (insanın yapısına ve yaratılışına aykırı olan) o çirkin işi mi yapıyorsunuz?”

Lût’ı gönderdik kavmine didi ki: "Ef’âl-i kabîhada bulunacak mısınız? Halbuki fenâ oldığını biliyorsunuz. "

Lut'u da gönderdik; milletine şöyle dedi: "Göz göre göre bir hayasızlık mı yapıyorsunuz?"

Lût’u da (Peygamber olarak gönderdik.) Hani o, kavmine şöyle demişti: “Göz göre göre, o çirkin işi mi yapıyorsunuz?”

Lût'u da (peygamber olarak kavmine gönderdik.) Kavmine şöyle demişti: Göz göre göre hâla o hayâsızlığı yapacak mısınız?

Lut da halkına demişti ki, "Gördüğünüz halde nasıl olur da böyle bir kötülüğü işliyorsunuz?"

Lût'u da (peygamber olarak kavmine gönderdik). O, kavmine şöyle demişti: "Göz göre göre hala o hayasızlığı yapacak mısınız?"

Lûta da risalet verdik, o vakıt ki kavmine demişti: siz gözünüz göre göre o fuhşu yapacaksınız ha?

Lût, halkına şöyle demişti: “Göz göre göre fahişelik¹ mi yapıyorsunuz?”

1- Sapıklık, aşırılık, iğrençlik, kötülük.

Luuta da (peygamberlik vermişdik). O zaman kavmine (öyle) demişdi: «Siz gözünüz göre göre haalâ o kötülüğü yapacak mısınız»?

Lût'u da (peygamber olarak gönderdik). O vakit kavmine şöyle demişti: “Siz görüp durduğunuz hâlde, (hâlâ) bu çirkin işi mi yapıyorsunuz?”

Lut kavmine “Sizler göz göre göre çok çirkin davranışlarda mı bulunuyorsunuz?”

Lut, ulusuna demişti: "Siz bu çirkin işi , bile bile yapacak mısınız?

Lût/u da gönderdik. Hani o, kavmine şöyle demişti: «— Siz, göre göre hayasızlığı mı irtikâp ediyorsunuz?»;

Lût’u da (gönderdik).¹⁷ Hani o kavmine şöyle demişti: “Siz göz göre göre bu hayâsızlığı [fâhişeten] mı yapıyorsunuz?”

17 Hz. Lût ile ilgili ayetler krş. A’râf, 7/80; Hûd, 11/77-78; Ankebût, 29/28-29; Ahkâf, 46/23

Lut da hani kavmine demişti ki: “Siz göz göre göre, hâla o hayâsızlığı yapacak mısınız?”

Nitekim Biz, Lut’u da uyarıcı bir elçi olarak görevlendirip kavmine göndermiştik. Hani Lut, erkek erkeğe sapık ilişkilere giren Sodom halkına şöyle seslenmişti: “Bu çirkin işi, insanın yapı ve yaratılışına aykırı büyük bir günah olduğunu göre göre nasıl işliyorsunuz?”

Lût’u da (rasûl gönderdik).
Hani, kavmine dedi ki:
-“Siz özen gösteriyorken, Fuhuş’a geliyorsunuz ha?”.

Lût'u da görevlendirdik. Lût kendi halkına: " Yahu siz, göz göre göre fuhuş âlemi mi yapıyorsunuz?

Lut’u da toplumuna elçi olarak gönderdik. Lut toplumuna, "Siz bilerek o aşırı kötülüğü yapıyorsunuz ha?"

Lut’u da (peygamber olarak göndermiştik). Kavmine şöyle demişti: “Göz göre göre o çirkinliği (hâlâ) yapıyor musunuz?

Lût’u da (kendi toplumuna gönderdik.) O, toplumuna: “Siz göz göre göre hâlâ bu çirkin işi yapacak mısınız?” dedi.¹

1 Konuyla ilgili olarak Bk. (A’raf: 80–84, Ankebut: 28-35)

VE LÛT’U da [böyle kurtarmıştık]; hani o kavmine ⁴⁹ “Bu çirkin eylemi, [insanın yapı ve yaratılışına aykırı olduğunu] ⁵⁰ göre göre, nasıl işliyorsunuz?” demişti,

49 Hz. Lût ve Sodom’un sapık ahalisinin kıssasına muhtelif yerlerde, özellikle 7:80-84, 11:69-83 ve 26:160-173’de temas edilmektedir.50 Allah’ın karşı... Devamı..

Lût’u da elçi olarak göndermiştik, onlara: – Siz nasıl oluyor da iğrenç olduğunu bile bile bu ahlaksızlığı yapabiliyorsunuz, diyordu. 7/80...84

VE Lût’u da (kurtarmıştık).[³³³²] Hani o bir zamanlar kavmine şöyle demişti: “Siz (fıtrattan sapma olduğunu) göre göre bu (tür bir) fuhşu işlemeyi sürdürecek misiniz?

[3332] Lût kıssası için bkz: 7:80-84; 26:160-175.

Lût'u da. (peygamber gönderdik) O zaman ki, kavmine demişti ki: «O en iğrenç şeyi irtikap edecek misiniz? Halbuki siz (onun fenalığını) görürsünüz.»

Lût'u da halkına resul olarak gönderdik. O da onlara dedi ki: “Siz göz göre göre pek çirkin ve hayasız bir iş yapıyorsunuz ha! ” [7, 80-84; 11, 74-83; 15, 57-77]

Lut'u da (gönderdik), kavmine dedi ki: "Siz göre göre o aşırı kötülüğü yapıyorsunuz ha?!"

Bir gün Lut, halkına şöyle demişti: “Her şeyi görüp dururken o çirkin işe mi yanaşıyorsunuz?

Lût da onlara:-Göz göre göre bu fuhşu mu işliyorsunuz?! diyordu.

Lût'u da peygamber olarak gönderdiğimizde, kavmine dedi ki: “Göz göre göre o hayâsızlığı mı işleyip duruyorsunuz?

Lût'u da resul olarak gönderdik. Toplumuna şöyle dedi: "Gözünüz göre göre şu iğrençliği yapıyorsunuz ha!"

daħı lūŧ’ı ya'nį viribidük ol vaķt kim eyitti ķavunuña “iy gelür misiz yavuz işe [204a] ol ḥalde kim siz bilürsiz?”

Lūṭ peyġamberi daḫı ẕikr eyle ḳaçan ki eyitdi ḳavmine: Yaman işler mi işlersiz siz anı görürken?

Lutu da (peyğəmbər göndərdik). O zaman (Lut) öz tayfasına demişdi: “Gözünüz görə-görə çirkin işləmi məşğul olursunuz? (Etdiyiniz əməlin qəbahətini, günahını başa düşə-düşə hələ də ona davam edirsiniz!)

And Lot! when he said unto his folk: will ye commit abomination knowingly?

(We also sent) Lut(3289) (as a messenger): behold, He said to his people, "Do ye do what is shameful though ye see (its iniquity)?

3289 The story of Lut is referred to elsewhere. The passages to which reference may be made here are: 26:160-175, and 7:80-84. But the point emphasise... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.