23 Ekim 2021 - 17 Rebiü'l-Evvel 1443 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 50. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemekerû mekran vemekernâ mekran vehum lâ yeş’urûn(e)

Onlar, bir düzendir kurdular, biz de düzenlerine bir cezadır verdik, fakat onlar, anlamıyorlardı bunu, haberleri bile yoktu bundan.

Böylece onlar (Müslümanlara ve mazlumlara karşı) bir tuzak (hileli bir düzen) kurdular. Biz de, farkında olmadıkları bir tuzak kurup (onların planlarını alt üst ettik. Bu tuzaklarını onların başına geçirdik.)

Onlar bir hile ve düzen planladılar, biz de onlar farkında değilken, hilelerini başlarına geçirecek bir plan kurduk.

Onlar böyle sinsi plan yaptılar, tuzak kurdular. Biz de, onlar farkında olmadan karşı planlar yaparak planlarını alt üst ettik.

Onlar bir tuzak kurdular biz de onlar farkında olmadan bir tuzak kurduk.

Onlar hileli bir düzen kurdu. Biz de (onların hilesine karşı) farkında olmadıkları bir düzen kurduk.

Böyle bir hile kurdular. Biz de, onların haberi olmadan hilelerinin cezasını verdik (kendilerini helâk ettik).

Onlar bir tuzak kurdular. Biz de onlar farkına varmadan karşı tuzak kurduk.

Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de, kendileri farkında olmadan onların planlarını alt üst ettik.

Onlar, tuzak kurdular, haberleri olmadan, biz de bir tuzak kurduk

Onlar (böyle) bir tuzak kurdular. Farkında değillerken biz de (kendilerini helak edecek) bir tuzak kurduk.*

Bu hîlelerini mevkî-’i icrâya koymak istediler fakat hiç me’mûl itmedikleri bir zamânda hîlelerinin cezâsını virdik, haberleri yok idi.

Onlar bir düzen kurdular. Biz farkettirmeden düzenlerini bozduk.

Onlar bir tuzak kurdular. Farkında değillerken Allah da bir tuzak kurdu.[408]*

Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de kendileri farkında olmadan, onların planlarını altüst ettik.

Böylece bir plan kurdular, ancak onlar farkına varmadan biz de bir plan kurduk.

Onlar böyle bir tuzak kurdular, biz de kendileri farkında olmadan onların planlarını altüst ettik.

Böyle bir mekir kurdular, halbuki haberleri yok biz de bir mekir kurmuştuk

Plan yaptılar. Biz de planlarını boşa çıkardık. Fakat farkına varamadılar.

Onlar böyle bir tuzak kurdular. Biz de, kendilerinin haberleri olmadan, onların plânlarını altüst ediverdik.

(Onlar) böyle bir hîle ile tuzak kurdular; hâlbuki (biz de) tuzak(larını netîcesiz bırakmak) ile onlar farkında olmadan hîle(lerini başlarına geçirmekle mukabele) ettik.

Onlar bir plan hazırladılar. Onların haberleri olmadan bizde bir plan hazırladık.

Onlar bir düzen kurdular. Biz de onların düzenlerine karşı bir düzen kurduk. Onlar bunu bilmiyorlardı.

Onlar öyle bir mekr ve hile kurdular. Biz de onlar farkında değilken böyle bir mekr ve hilelerinin cezasını verdik [⁵].*

Onlar, bir düzen kurdu, biz de onların farkında olmadığı bir düzen kurduk.

Onlar akılları sıra, Allah’ın nurunu söndürmek için bir düzen kurmuşlardı fakat, onların asla fark edemeyecekleri bir biçimde, Biz de bütün tuzakları kuşatan bir düzen kurmuştuk!

Bir tuzak kurdular, biz de bir tuzak kurduk. Onlar farkında olmaz.

Onlar tuzak kurmuşlardı. Onlar farkına varmadan biz de (buna karşı) tuzak [*]kurmuştuk. [*]*

Onlar bir tuzak kurdular. Biz de onlar farkında olmadan, (onlara) bir tuzak kurduk.¹*

Ve böylece bir tuzak kurdular; fakat, onların hiç fark edemeyecekleri biçimde, biz de bir tuzak kurduk.

Evet onlar bir tuzak kuruyorlardı ama onlar farkında değilken biz de onların tuzaklarını bozuyorduk. 8/30, 16/127

Ve onlar bir tuzak kurdular; Biz de onlar farkına varmadan tuzaklarını boşa çıkardık.

Onlar bir hile ile hile yaptılar, Biz de hiç bilgileri olmaksızın bir hile ile hile yaptık (yani onları ansızın hilelerinin cezasına kavuşturduk).

Onlar bir tuzak kurdular, ama tuzaklarına karşı Biz de tuzak kurduk, kendileri farkında olmadan onların tuzaklarını bozduk, onların planlarını altüst ettik.

Böyle bir tuzak kurdular, biz de onlar hiç farkında olmadan onlara bir tuzak kurduk.*

Onlar bir oyun kurmuşlardı. Biz de bir oyun kurmuştuk ama onlar bunu fark edemiyorlardı.

Onlar bir plan yaparken, biz de onlar farkında değilken bir plan yaptık.

Onlar bir tuzak kurdular; onlar farkında değilken Biz de bir tuzak kurduk.

Onlar bir tuzak kurdular, biz de bir tuzak kurduk, ama şuursuzluk eden onlardı.

daħı mekr eylediler mekr eylemek daħı mekr eyledük mekr eylemek bilmezler.

Anlar dirilüp mekr itdiler. Biz daḫı mekr itdük anlar bilmezlerken.

Onlar bir hiylə qurdular. Biz isə özləri də bilmədən (gözlənilməyən bir əzabla) hiylələrinin cəzasını verdik.

So they plotted a plot: and We plotted a plot, while they perceived not.

They plotted and planned,(3288) but We too planned, even while they perceived it not.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.