10 Mayıs 2021 - 28 Ramazan 1442 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ellâ ta’lû ‘aleyye ve/tûnî muslimîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

“Bana karşı büyüklük taslamayın, teslim olarak gelin” (diye yazmaktadır).

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Bana karşı yücelik davasına girişmeyin ve teslim olarak gelin bana.

Abdullah Parlıyan Meali

Mektup şöyledir: “Sakın bana karşı büyüklük taslamayın, kendi isteğinizle boyun eğerek bana gelin.”

Ahmet Tekin Meali

“Önüme engel çıkarmayın, kibirlenmeyin, karşı çıkmayın. Teslimiyet göstererek, İslâm'ı yaşayacak müslümanlar olarak bana gelin, diye yazmaktadır.”

Ahmet Varol Meali

"Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslim olarak bana gelin" diye (yazılı).

Ali Bulaç Meali

(İçinde de:) 'Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana müslüman olarak gelin' diye (yazılmaktadır).

Ali Fikri Yavuz Meali

(Sonra mektupta şöyle denilmektedir): Bana karşı baş kaldırmayın ve müslüman olarak bana gelin.

Bahaeddin Sağlam Meali

‘Bana karşı üstünlük taslamayın ve Müslüman olarak bana gelin!’ diyor.” dedi.

Bayraktar Bayraklı Meali

“Sakın bana başkaldırmayın, teslim olarak gelin!”, diye yazmaktadır.”

Besim Atalay Meali (1962)

«Bana üstünlük satmayın, Müslüman olarak bana geliniz!» demektedir o»

Cemal Külünkoğlu Meali

İçinde “Bana karşı büyüklük taslamayınız, boyun eğerek huzuruma geliniz.” diye yazıyor.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

29,30,31. Sebe melikesi: "Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve 'sakın bana karşı baş kaldırmayın ve teslim olarak gelin' diyen Süleyman'dan gönderilen önemli bir mektup bırakıldı" dedi.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

30,31. “Mektup, Süleyman’dan gelmiştir. O, ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ diye başlamakta ve içinde ‘Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin’ denilmektedir.”

Diyanet Vakfı Meali

«Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin, diye (yazmaktadır)».

Edip Yüksel Meali

"'Bana karşı büyüklük taslamayın; bana müslümanlar olarak gelin,' diye uyarmaktadır."*

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"Bana karşı baş kaldırmayın, teslimiyet göstererek bana gelin diye (yazmaktadır)."

Elmalılı Meali (Orijinal)

Şöyle ki: bana karşı baş kaldırmayın ve müsliman olarak gelin bana!

Erhan Aktaş Meali

“Sakın bana karşı büyüklük taslamayın. Teslimiyet içinde bana gelin!” diyor.

Hasan Basri Çantay Meali

«Bana karşı baş kaldırmayın. Müslümanlar olarak bana gelin» diye (yazılmışdır)».

Hayrat Neşriyat Meali

“(O mektûbda:) 'Bana baş kaldırmayın ve bana Müslüman kimseler olarak gelin!'(diye yazıyor.)”

İlyas Yorulmaz Meali

“Süleyman, bana karşı büyüklük yapma ve bana müslüman (Allaha teslim olmuş) olarak gel diyor”

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

29, 31. Çavuş kuşu böyle yaptı, kadın dedi ki: Ey eşraf! Bana mühürlü [³] bir mektup atıldı. O mektup Süleyman tarafındandır. «Esirgeyen, bağışlayan Tanrı adıyle» başlıyor. Mazmunu şöyledir: «— Bana karşı, kendinizi yüksek tutmayın, haddinizi bilin gelip bana itaat edin» [⁴].*

Kadri Çelik Meali

(İçinde de,) “Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana Müslüman olmuşlar olarak gelin” diye (yazmaktadır).

Mahmut Kısa Meali

Mektupta diyor ki: “Sakın bana karşı koymaya kalkmayın; derhal Müslüman olup huzuruma gelin!”

Mehmet Okuyan Meali

29,30,31. (Belkıs) “Ey yöneticiler! Bana Süleymandan gelen, ‘[Rahmân], [Rahîm] olan Allahın adıyla diye (başlayan ve) ‘Bana baş kaldırmayın; teslim olarak bana gelin! (mesajını içeren) çok değerli bir mektup gönderildi.” demişti.

Mehmet Türk Meali

“(Ve devamında) bana karşı büyüklük taslamayın, (kendi isteğinizle) boyun eğerek bana gelin, diyor.” (dedi.)1 *

Muhammed Esed Meali

[Mektupta Allah şöyle diyor:] “Sakın Bana karşı büyüklük taslamayın; kendi isteğinizle boyun eğerek Bana gelin!” 23

Mustafa Çavdar Meali

Sakın bana karşı büyüklük taslamayın ve bana Müslüman olmuş olarak gelin” diye yazıyor. 4/172, 7/36, 16/49

Mustafa İslamoğlu Meali

Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana gönülden teslim olmuş olarak gelin!’[3308]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

(Şöyle ki:) «Bana karşı tekebbürde bulunmayın ve bana müsIümanlar olarak geliniz.»

Suat Yıldırım Meali

30, 31. Mektup Süleyman'dandır ve “rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla” diye başlayıp: “Bana karşı kibirlenmeyin, itaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin! ” diye devam etmektedir. *

Süleyman Ateş Meali

Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olarak gelin (diye yazıyor).

Süleymaniye Vakfı Meali

“Bana karşı diklenmeyin, teslim olarak bana gelin” diyor.

Şaban Piriş Meali

Bana karşı büyüklenmeyin ve müslüman olarak bana gelin diye yazıyor.

Ümit Şimşek Meali

“ 'Bana büyüklük taslamadan teslim olun' diyor.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"Söylediği şu: Bana büyüklük taslamaya kalkmayın. Teslim olarak huzuruma gelin."

Eski Anadolu Türkçesi

kim yücelıķ eylemeñ benüm üzerüme daħı gelüñ baña müsülmānlarken.”

Bunyadov-Memmedeliyev

(Məzmunu belədir: ) ”Mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və yanıma müt’i (müsəlman) olaraq gəlin! (Mənim də’vətimə saymazlıqla yanaşmayın. Allaha təslim olaraq yanıma gəlin)”.

M. Pickthall (English)

Exalt not yourselves against me, but come unto me as those who surrender.

Yusuf Ali (English)

"´Be ye not arrogant against me, but come to me in submission (to the true Religion).´"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.