24 Ekim 2021 - 18 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 31. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ellâ ta’lû ‘aleyye ve/tûnî muslimîn(e)

Bana karşı yücelik davasına girişmeyin ve teslim olarak gelin bana.

“Bana karşı büyüklük taslayıp baş kaldırmayın ve bana teslim olarak gelin (Müslüman oluverin” diye yazmaktadır).

Mektup şöyledir: “Sakın bana karşı büyüklük taslamayın, kendi isteğinizle boyun eğerek bana gelin.”

“Önüme engel çıkarmayın, kibirlenmeyin, karşı çıkmayın. Teslimiyet göstererek, İslâm'ı yaşayacak müslümanlar olarak bana gelin, diye yazmaktadır.”

"Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslim olarak bana gelin" diye (yazılı).

(İçinde de:) 'Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana müslüman olarak gelin' diye (yazılmaktadır).

(Sonra mektupta şöyle denilmektedir): Bana karşı baş kaldırmayın ve müslüman olarak bana gelin.

‘Bana karşı üstünlük taslamayın ve Müslüman olarak bana gelin!’ diyor.” dedi.

“Sakın bana başkaldırmayın, teslim olarak gelin!”, diye yazmaktadır.”

«Bana üstünlük satmayın, Müslüman olarak bana geliniz!» demektedir o»

İçinde “Bana karşı büyüklük taslamayınız, boyun eğerek huzuruma geliniz.” diye yazıyor.

29, 30, 31. (Belkıs) memleketinin eşrâfına "Bakınız bana muhterem bir mektûb geldi. Bu mektûb Süleymân’dandır, münderecâtı da şudur: Müşfik ve rahîm olan Allâh’ın nâmına söylüyorum bana karşu gelmeyiniz. Bil’akis bana ilticâ idiniz, müslim olunuz" diyor.

29,30,31. Sebe melikesi: "Ey ileri gelenler! Bana, Bismillahirrahmanirrahim diye başlayan ve 'sakın bana karşı baş kaldırmayın ve teslim olarak gelin' diyen Süleyman'dan gönderilen önemli bir mektup bırakıldı" dedi.*

30,31. “Mektup, Süleyman’dan gelmiştir. O, ‘Bismillâhirrahmânirrahîm’ diye başlamakta ve içinde ‘Bana karşı büyüklük taslamayın ve teslimiyet göstererek bana gelin’ denilmektedir.”

«Bana baş kaldırmayın, teslimiyet gösterip bana gelin, diye (yazmaktadır)».

"'Bana karşı büyüklük taslamayın; bana müslümanlar olarak gelin,' diye uyarmaktadır."*

"Bana karşı baş kaldırmayın, teslimiyet göstererek bana gelin diye (yazmaktadır)."

Şöyle ki: bana karşı baş kaldırmayın ve müsliman olarak gelin bana!

“Sakın bana karşı büyüklük taslamayın. Teslimiyet içinde bana gelin!” diyor.

«Bana karşı baş kaldırmayın. Müslümanlar olarak bana gelin» diye (yazılmışdır)».

“(O mektûbda:) 'Bana baş kaldırmayın ve bana Müslüman kimseler olarak gelin!'(diye yazıyor.)”

“Süleyman, bana karşı büyüklük yapma ve bana müslüman (Allah’a teslim olmuş) olarak gel diyor”

Şunu diyor: "Sakın bana karşı geleyim demeyin. Gelin siz de benim gibi Allah’a bağının."

29, 31. Çavuş kuşu böyle yaptı, kadın dedi ki: Ey eşraf! Bana mühürlü [³] bir mektup atıldı. O mektup Süleyman tarafındandır. «Esirgeyen, bağışlayan Tanrı adıyle» başlıyor. Mazmunu şöyledir: «— Bana karşı, kendinizi yüksek tutmayın, haddinizi bilin gelip bana itaat edin» [⁴].*

(İçinde de,) “Bana karşı büyüklük göstermeyin ve bana Müslüman olmuşlar olarak gelin” diye (yazmaktadır).

Mektupta diyor ki: “Sakın bana karşı koymaya kalkmayın; derhal Müslüman olup huzuruma gelin!”

“Bana karşı üstünlük taslamayın! Teslim olmak üzere bana gelin!”.

29,30,31. (Belkıs) “Ey yöneticiler! Bana Süleyman’dan gelen, ‘[Rahmân], [Rahîm] olan Allah’ın adıyla’ diye (başlayan ve) ‘Bana baş kaldırmayın; teslim olarak bana gelin!’ (mesajını içeren) çok değerli bir mektup gönderildi.” demişti.

“(Ve devamında) bana karşı büyüklük taslamayın, (kendi isteğinizle) boyun eğerek bana gelin, diyor.” (dedi.)¹*

[Mektupta Allah şöyle diyor:] “Sakın Bana karşı büyüklük taslamayın; kendi isteğinizle boyun eğerek Bana gelin!” 23

Sakın bana karşı büyüklük taslamayın ve bana Müslüman olmuş olarak gelin” diye yazıyor. 4/172, 7/36, 16/49

Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana gönülden teslim olmuş olarak gelin!’[3308]*

(Şöyle ki:) «Bana karşı tekebbürde bulunmayın ve bana müsIümanlar olarak geliniz.»

30, 31. Mektup Süleyman'dandır ve “rahman ve rahîm olan Allah'ın adıyla” diye başlayıp: “Bana karşı kibirlenmeyin, itaat ve teslimiyet göstererek yanıma gelin! ” diye devam etmektedir. *

Bana karşı büyüklük taslamayın ve bana teslim olarak gelin (diye yazıyor).

“Bana karşı diklenmeyin, teslim olarak bana gelin” diyor.

Bana karşı büyüklenmeyin ve müslüman olarak bana gelin diye yazıyor.

“ 'Bana büyüklük taslamadan teslim olun' diyor.”

"Söylediği şu: Bana büyüklük taslamaya kalkmayın. Teslim olarak huzuruma gelin."

kim yücelıķ eylemeñ benüm üzerüme daħı gelüñ baña müsülmānlarken.”

yücelik eylemeñ benüm üzerüme, daḫı baña gelüñüz Müselmān oluñuz,dinilmiş.

(Məzmunu belədir: ) ”Mənə qarşı təkəbbür göstərməyin və yanıma müt’i (müsəlman) olaraq gəlin! (Mənim də’vətimə saymazlıqla yanaşmayın. Allaha təslim olaraq yanıma gəlin)”.

Exalt not yourselves against me, but come unto me as those who surrender.

"´Be ye not arrogant against me, but come to me in submission (to the true Religion).´"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.