22 Ekim 2021 - 16 Rebiü'l-Evvel 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Neml Suresi 26. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

(A)llâhu lâ ilâhe illâ huve rabbu-l’arşi-l’azîm(i)

Öyle bir Allah ki yoktur ondan başka tapacak ve pek büyük Arşın da sahibi.

(Oysa) "O Allah (ki), O’ndan başka ilah yoktur, büyük Arş’ın (ve kâinatın tüm katmanlarının) Rabbidir." (Ama Sebe’ halkı O’nu tanımıyorlar.)

En yüce hükümranlığın ve arşın sahibi olan Allah'tan başka gerçek ilah yoktur.

“Allah'tır Allah! Hak ilâh yalnızca O'dur. Büyük Arş'ın, sınırsız kudret ve iktidar makamının Rabbidir.”

Allah O'dur ki, kendinden başka ilâh yoktur. Büyük Arş'ın Rabbidir.

'O Allah, O'ndan başka ilah yoktur, büyük Arş'ın Rabbidir.'

Allah, O varlıktır ki, ondan başka bir ilâh yoktur; büyük arşın Rabbidir.”

Hâlbuki Allah’tan başka ilah yoktur. O, Arş-ı Azim olan kâinatın Rabb ve sahibidir.”

“O Allah ki, O'ndan başka tanrı yoktur. O büyük hükümranlık tahtının Rabbidir.”

Allah O'dur, O'ndan özge Tanrı yok, ulu arşın sahibidir»

“O Allah ki, kendisinden başka hiçbir ilah yoktur, O en yüce hükümranlığın, arşın Rabbidir.”

24, 25, 26. "Gördüm ki o ve kavmi Allâh’ın yerine güneşe tapıyorlar. Şeytân kendileri nazarında a’mâllerini tezyîn iylemiş, ânları hak yolundan çıkarmış, tarîk-i hidâyete gitmiyorlar; Semâvât ve arzın esrârını tezâhür itdiren ve sizin gerek sakladığınızı ve gerek ’alenen izhâr iylediğinizi bilen Allâh’a, ’arş-ı ’azîm sâhibi yegâne Allâh’a secde itmiyorlar" didi.

22,23,24,25,26. Çok geçmeden Hüdhüd gelip Süleyman'a: "Senin bilmediğin bir şeyi öğrendim. Sana Sebe'den doğru bir haber getirdim. Ora halkına hükmeden, herşeyden kendisine bolca verilen ve büyük bir tahta sahip olan bir kadın buldum; onun ve milletinin Allah'ı bırakıp güneşe secde ettiklerini gördüm. Göklerde ve yerde gizli olanları ortaya koyan, gizlediğiniz ve açıkladığınız şeyleri bilen Allah'a secde etmemeleri için şeytan, kendilerine, yaptıklarını güzel göstermiş, onları doğru yoldan alıkoymuştur. Bunun için, doğru yolu bulamazlar. O çok büyük arşın sahibi olan Allah'tan başka tanrı yoktur" dedi.

Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. Büyük Arş’ın Rabbidir.

(Halbuki) büyük Arş'ın sahibi olan Allah'tan başka tanrı yoktur.

ALLAH: O'ndan başka tanrı yoktur. O büyük yönetimin Rabbidir.

"(Halbuki) O büyük Arş'ın sahibi olan Allah'tan başka tapılacak yoktur."

Allah, başka ilâh yok ancak o, o azîm Arşın sahibi o

“Allah ki, büyük arşın¹ sahibidir. O'ndan başka ilah yoktur.”*

«Allah Odur ki o büyük arşın saahibi olan kendisinden başka hiçbir tanrı yokdur».

“Allah ki, O'ndan başka ilâh yoktur; büyük arşın Rabbidir.”

“O Allah ki kendisinden başka ilah olmayan ve büyük arşın sahibi de O dur” dedi.

Allah ki kendinden başka tanrı yoktur, ulu hakanlığın çalabı da Odur."

«— Allah ki O/ndan başka tapacak yoktur. O, büyük arşın Rabbidir.»

“O Allah, O'ndan başka ilah yoktur, büyük egemenlik tahtının da Rabbidir.”

“O Allah ki, kendisinden başka ilâh yoktur; mutlak kudret ve hükümranlığın, yani en yüce tahtın sahibidir.”

Kendisinden başka ilah olmayan Allah, Çok Büyük Arş’ın rabbidir.

25,26. (Oysa) göklerde ve yerde gizleneni açığa çıkaran, gizlediğinizi ve açıkladığınızı bilen, (asıl en) büyük tahtın sahibi, kendisinden başka ilah olmayan Allah’a secde etmeleri gerekmez mi?” [*]*

“(Hâlbuki) büyük Arş’ın Rabbi olan Allah’tan başka ilâh yoktur.” (dedi.)

(Ve) en yüce hükümranlığın, arşın Sahibi olan Allah'tan başka tanrı yoktur. 22

O Allah ki, kendisinden başka ilah olmayan ve mutlak hükümranlık makamının tek sahibidir. 2/163- 255, 59/22...24

Allah, kendisinden başka ilâh olmayan, muhteşem ve mutlak hükümranlık makamının Rabbidir!”[3307]*

Allah, O azîm Arş'ın Rabbidir ki, O'ndan başka ilâh yoktur.

Halbuki o en geniş hükümranlığın ve o en büyük Arşın Rabbi olan Allah'tan başka ilah yoktur.

Allah ki, O'ndan başka Tanrı yoktur, büyük Arş'ın sahibidir.

Allah… Ondan başka ilah yoktur. Büyük arşın(yönetimin) sahibidir.”

Kendisinden başka ilah olmayan Allah odur ki en büyük tahtın sahibidir.

“O Allah ki, Ondan başka tanrı yoktur; O, Büyük Arş'ın Rabbidir.”

"O Allah ki, tanrı yok kendinden başka, o büyük arşın rabbidir O."

“Tañrı yoķdur Tañrı illā ol ulu 'arş çalabı’sı.”

Tañrı Ta‘ālā ki andan özge tañrı yoḳdur, ulu ‘arş‐ı ‘aẓīm eyesidür.

O böyük ərşin Rəbbi (sahibi) olan Allahdan başqa heç bir tanrı yoxdur!”

Allah; there is no God save Him, the Lord of the tremendous Throne.

"(Allah)!- there is no god but He!- Lord of the Throne(3268) Supreme!"*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.