16 Ocak 2021 - 2 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 9. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-inne rabbeke lehuve-l’azîzu-rrahîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Şüphesiz Senin Rabbin, gerçekten O, Üstün ve Güçlüdür, merhamet sahibidir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve şüphe yok ki Rabbin, elbette üstündür, rahimdir.

Abdullah Parlıyan Meali

Oysa senin Rabbin, gücüne erişilemeyen bir güç sahibi ve çok acıyıp esirgeyendir.

Ahmet Tekin Meali

Senin Rabbin kudretli ve hükümrandır. Engin merhamet sahibidir.*

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz senin Rabbin güçlüdür (azizdir), merhamet sahibidir (rahimdir).

Ali Bulaç Meali

Şüphesiz, senin Rabbin, gerçekten O, üstün ve güçlüdür, merhamet sahibidir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Muhakkak ki senin Rabbin Azîzdir (kâfirlerden intikam almaya kâdirdir), Rahîm'dir (Müminlere merhametlidir).

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve şüphesiz, terbiyecin ve sahibin olan Allah, izzet, kudret ve rahmet sahibidir. (O’nun bu sıfatları, insanlara peygamber göndermesini gerektirir.)

Bayraktar Bayraklı Meali

Şüphesiz senin Rabbin, mutlak galip ve sonsuz merhamet sahibidir.

Besim Atalay Meali

Senin Tanrın yarlıgayan emredir

Cemal Külünkoğlu Meali

Muhakkak ki senin Rabbin, elbette O, mutlak galiptir, çok merhametlidir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Rabbin şüphesiz güçlüdür, merhametlidir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz senin Rabbin, elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

Diyanet Vakfı Meali

Şüphe yok ki Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

Edip Yüksel Meali

Kuşkusuz senin Rabbin Güçlüdür, Rahimdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ve şüphe yok ki Rabbin, galip ve engin merhamet sahibidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve şübhesiz ki rabbın o öyle azîz, öyle rahîm

Erhan Aktaş Meali

Rabbin, Mutlak Üstün Olan'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Şüphesiz ki senin Rabbin, elbette O, mutlak gaalibdir, çok esirgeyicidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Muhakkak ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet eden)elbette ancak Rabbindir.

İlyas Yorulmaz Meali

Elbetteki Rabbin güçlü ve merhamet sahibidir.

İsmail Hakkı İzmirli

Yegâne galip olan, bağışlayan, senin Rabbindir.

Kadri Çelik Meali

Şüphesiz senin Rabbin, gerçekten o üstün, güçlü ve çok merhamet sahibi olandır.

Mahmut Kısa Meali

Ve hiç kuşku yok ki, senin Rabb’in sonsuz kudret sahibidir; dilediği anda kâfirlerin cezasını verebilir fakat onlara birazcık süre veriyor, çünkü O, aynı zamanda çok merhametlidir.
Nitekim, insanlık tarihi boyunca her Peygamber bu gerçeği dile getirmişti:

Mehmet Türk Meali

Şüphesiz senin Rabbin O, çok şerefli, pek merhametli olan (Allah)’tır.1 *

Muhammed Esed Meali

Oysa, senin Rabbin çok acıyıp esirgeyen O yüceler yücesidir! 6

Mustafa Çavdar Meali

Olsun senin Rabbin, yine de sınırsız bir güç sahibi ve sonsuz rahmet kaynağıdır. 3/126

Mustafa İslamoğlu Meali

ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir.[3175]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve muhakkak ki, Senin Rabbin elbette o, çok izzet sahibidir, çok merhametlidir.

Suat Yıldırım Meali

Ama senin Rabbin azîz ve rahîmdir (mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir). [10, 74]

Süleyman Ateş Meali

Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur merhamet eden O'dur.

Süleymaniye Vakfı Meali

Senin Rabbin güçlüdür; çok ta merhametlidir.

Şaban Piriş Meali

Elbette Rabbin, güçlüdür, merhametlidir.

Ümit Şimşek Meali

Rabbin ise hem Azizdir, hem Rahîm.(4)*

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ve hiç kuşku yok, senin Rabbin gerçekten mutlak Azîz, mutlak Rahîm'dir.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bayıķ çalabuñ ol beñdeşsüzdür raḥmet ķılıcı.

Bunyadov-Memmedeliyev

Həqiqətən, Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir! (Kafirlərdən intiqam alar, tövbə edən bəndələrini bağışlayar!)

M. Pickthall (English)

And lo! thy Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful.

Yusuf Ali (English)

And verily, thy Lord is He, the Exalted in Might,(3143) Most Merciful.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.