27 Ocak 2022 - 24 Cemaziye'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 84. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vec’al lî lisâne sidkin fî-l-âḣirîn(e)

Sonra gelenler arasında da güzel bir adsan ver bana, doğrulukla andır beni.

(Bundan) Sonra gelecek (nesil)ler arasında bana bir doğruluk dili (lisan-ı sıdk) ver. (Kıyamete kadar beni hayırla andır.)

Bana sonra gelecek nesiller içinde doğruluk ve iyilikle anılmayı nasip et

“Bana, gelecek nesiller içinde sadakatle dinini tebliğ eden halefler, iyi bir namla anılmak nasip eyle.”

bk. Kur’ân-ı Kerim, 2/129; 37/108.

Sonra gelenler arasında benim için bir doğruluk dili ver. [1]

1.Benden doğru sözlerle ve övgüyle sözetsinler.

'Sonra gelecekler arasında bana bir doğruluk dili (lisan-ı sıdk) ver.'

Benden sonra gelecek ümmetler içinde, hayırla anılacak bana güzel bir yad kıl.

Bana, sonra gelecek nesiller içinde iyilikle anılmayı nasip et.

84,84,86,87,88,89. “Sonraki nesiller arasında benim doğrulukla anılmamı sağla. Beni nimet cennetine vâris olaylardan eyle. Babamı da bağışla; o, doğrusu şaşırmışlardandır. İnsanların diriltileceği gün, Allah'a temiz bir kalple gelenden başkasına mal ve oğulların fayda vermeyeceği gün, beni utandırma!”

Sonrakiler arasında, ünümü de güzel kıl

“Benden sonra gelecek ümmetler içinde, hayırla anılmayı bana nasip et!”

Hz. İbrahim “hayırla anılmak” konusunda dilekte bulunuyor ve onun bu duasını Allah bize aktarıyorsa demek bu konu da mutlaka dikkate alınmalıdır. Yaln... Devamı..

"Bana sıdk-ı lisân bahş it ki benden sonra gelenler beni hayr ile yâd itsünler"

84,85,86,87,88,89. Sonrakilerin beni güzel şekilde anmalarını sağla. Beni nimet cennetine varis olanlardan kıl. Babamı da bağışla, o şüphesiz sapıklardandır. İnsanların diriltileceği gün, Allah'a temiz bir kalble gelenden başka kimseye malın ve oğulların fayda vermeyeceği gün, beni rezil etme" demişti.

“Sonra gelecekler arasında beni doğrulukla anılanlardan kıl.”

Bana, sonra gelecekler içinde, iyilikle anılmak nasip eyle!  

 Hz. İbrahim, bu duasıyla, kıyamete kadar iyi bir nâmla anılmayı istemişti. Duası makbul olmuş, bundan ötürü her ümmet ona ayrı bir sevgi duymuş ve ad... Devamı..

"Beni, sonraki nesiller için iyi bir örnek kıl."

"Sonra gelecekler içinde beni doğrulukla anılanlardan eyle!"

Ve bana sonrakiler içinde bir «lisanı sıdık» tahsıys eyle

“Ve sonrakiler arasında güzel bir ün ile anılmamı nasip et.”

«(Benden) sonrakiler içinde benim için (bir) lisân-ı sıdk ver».

“Sonraki (ümmet)ler içinde benim için bir lisân-ı sıdk (güzel bir medihle anılmayı)nasîb eyle!”(1)

(1)“Rızâ-yı İlâhî (Allah’ın rızâsı) kâfîdir. Eğer o yâr ise, herşey yârdır. Eğer O yâr değilse, bütün dünya alkışlasa beş para değmez. İnsanların takd... Devamı..

“Diğer insanlar içinde benim doğru sözlü olmamı sağla.”

Bizden sonra gelecekler arasında benim adımı iyilikle andır.

Sonra gelenler arasında beni iyi namlı yap [¹].

[1] Kabul-ü âmmeye mazhar kıl, hakkıyle iyi bir lisan kullansınlar.

“Sonra gelecekler arasında bana bir doğruluk dili (güzel bir ün) karar kıl.”

“Ve sonraki nesiller arasında, kıyâmete kadar hayırla anılmamı sağla.”

“Bana Sonrakiler içinde ‘doğruluk dili’ yap!”

" Ya Rab! Bana öyle bir dil ver ki, dürüstlüğü gelecek nesillerin dillerine destan olsun.

"Benden sonra gelenler arasında doğru, adil, iyi anılmayı nasip et!"

Bana, (benden) sonra gelecekler arasında iyilikle anılmayı nasip et!

“Bana, benden sonrakiler içerisinde, güzel bir şekilde anılmak¹ nasip eyle!”

1 Lisan-ı sıdk: Dünyada kıyamete kadar eseri bâki kalacak güzel bir nâm demektir. Onun için her ümmet, Hz. İbrahim (a.s)’ı seve gelmiştir. Ayrıca bu i... Devamı..

ve gerçeği benden sonrakilere ulaştırabilme gücü ver bana; ³⁹

39 Lafzen, “Bana diğerlerinin [yahut “sonrakilerin”] arasında doğru bir dil ver”. Bu ibarenin mümkün bir diğer anlamı için bkz. 19:50 hk. 36. not.... Devamı..

Ve beni, gelecek nesillerin içinde doğruluk timsali örnek olarak anılacak birisi yap! 50/45

Ve beni sonrakilere sadakatin sözcüsü yap[3217]

[3217] Veya: “Ve bana (hakkı) başkalarına (ulaştırmam) için doğru bir anlatım yeteneği ver!” Yahut: “sonraki (neslimin) içinde bana (vâris olacak) doğ... Devamı..

«Ve sonrakiler arasında benim için bir yâd-ı cemil nâsip kıl!»

Gelecek nesiller içinde iyi nam bırakmayı, hayırla anılmayı nasib eyle bana. [37, 108; 2, 129]

Sonra gelenler arasında bana, bir doğruluk dili nasib eyle (sonraki nesiller arasında hayır ile anılmamı sağla)!

Hz. İbrâhîm'in bu du'âsından ötürü her ümmet onu sever, onu över olmuştur.

Benim, gelecek nesiller içinde doğru anılmamı nasip eyle.

Ve beni, sonrakiler içinde “doğrunun sözcüsü” yap!

“Bana, arkamdan hayırla anılmayı nasip et.

"Sonradan gelecekler arasında benimle ilgili doğru/isabetli bir dil oluştur."

“daħı eyle benüm içün görklü alķış śoñraġılarda.”

Daḫı baña yaḫşı ad ḳıl, āḫir gelen ümmetlerde beni ḫayr‐ıla yād eylesünler.

Sonra gələnlər arasında mənə yaxşı ad qismət elə! (Gələcək nəsillər məni həmişə yad etsinlər, xatirimi əziz tutub adımı hörmətlə çəksinlər!)

And give unto me a good report in later generations.

"Grant me honourable mention on the tongue of truth(3179) among the latest (generations);

3179 Cf. 19:50 . The whole of the passage about Abraham there may be compared with this passage.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.