16 Ocak 2021 - 2 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 68. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-inne rabbeke lehuve-l’azîzu-rrahîm(u)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Ve hiç şüphesiz Senin Rabbin, Güçlü ve Üstün olandır, Esirgeyip Bağışlayandır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Ve şüphe yok ki Rabbin, elbette üstündür, rahimdir.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve gerçek şu ki, senin Rabbin yüceler yücesi ve çok acıyan, esirgeyendir.

Ahmet Tekin Meali

Rabbin, işte o kudretli, hükümran ve engin merhamet sahibidir.

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz senin Rabbin güçlü ve rahmet sahibi olandır.

Ali Bulaç Meali

Gerçekten Rabbin, güçlü ve üstün olandır, esirgeyendir.

Ali Fikri Yavuz Meali

Şüphe yok ki, senin Rabbin Azîz'dir= düşmanlarından intikam alır, Rahîm'dir= müminlere çok merhametlidir.

Bahaeddin Sağlam Meali

Ve şüphesiz Rabbin, izzet, kudret ve rahmet sahibidir.

Bayraktar Bayraklı Meali

Şüphesiz Rabbin, mutlak galip ve merhamet sahibidir.

Besim Atalay Meali

Bunda bir belge vardır, pek çokları inanmazlar!

Cemal Külünkoğlu Meali

Şüphesiz senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Doğrusu Rabbin, güçlü olandır, merhamet edendir.*

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz ki senin Rabbin elbette mutlak güç sahibidir, çok merhametlidir.

Diyanet Vakfı Meali

Şüphesiz Rabbin, işte O, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

Edip Yüksel Meali

Kuşkusuz, senin Rabbin Üstündür, Rahimdir.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Ve şüphesiz, işte o Rabbin, mutlak galip ve engin merhamet sahibidir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Ve şübhesiz ki rabbın o öyle azîz öyle rahîm

Erhan Aktaş Meali

Kuşkusuz Rabbin, Mutlak Üstün Olan'dır, Rahmeti Kesintisiz'dir.

Hasan Basri Çantay Meali

Şu muhakkak ki senin Rabbin, elbette O, mutlak gaalibdir. (Mü'minleri ise) çok esirgeyicidir.

Hayrat Neşriyat Meali

Muhakkak ki, Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen), Rahîm (çok merhamet eden)elbette ancak Rabbindir.

İlyas Yorulmaz Meali

Elbette ki senin Rabbin güçlü ve merhametli olandır.

İsmail Hakkı İzmirli

Yegâne galip olan, bağışlayan, senin Rabbindir.

Kadri Çelik Meali

Ve şüphesiz senin Rabbin üstün güç sahibidir, esirgeyendir.

Mahmut Kısa Meali

Ve hiç kuşku yok ki, senin Rabb’in sonsuz kudret sahibidir; dilediği anda kâfirlerin cezasını verebilir fakat onlara birazcık süre veriyor, çünkü O, aynı zamanda çok merhametlidir.
İşte, Rabb’inin kudret ve merhametini ortaya koyan bir başka tarihi olay:

Mehmet Türk Meali

(Ey Muhammed!) Şüphesiz senin Rabbin O, çok şerefli (ve) pek merhamet sahibi olan (Allah)’tır.

Muhammed Esed Meali

Ve gerçek şu ki, senin Rabbin, çok acıyan esirgeyen O yüceler yücesidir! 36

Mustafa Çavdar Meali

Olsun senin Rabbin yine de sınırsız bir güç sahibi ve sonsuz rahmet kaynağıdır. 2/255

Mustafa İslamoğlu Meali

Ne ki senin Rabbin sınırsız rahmet sahibi olan O yüceler yücesidir!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Ve şüphe yok ki, Rabbin elbette O, azîzdir, rahîmdir.

Suat Yıldırım Meali

Ama Senin Rabbin aziz ve rahimdir (mutlak galiptir, geniş merhamet sahibidir).

Süleyman Ateş Meali

Şüphesiz Rabbin, işte üstün O'dur, merhamet eden O'dur.

Süleymaniye Vakfı Meali

Senin Rabbin elbette güçlüdür; ikramı boldur.

Şaban Piriş Meali

Şüphesiz Rabbin, güçlü ve merhametli olan O'dur.

Ümit Şimşek Meali

Rabbin ise hem Azizdir, hem Rahîm.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Ve şüphesiz, senin Rabbindir O mutlak Azîz, mutlak Rahîm.

Eski Anadolu Türkçesi

daħı bayıķ çalabuñ [197b] ol’dur beñdeşsüz raḥmet ķılıcı.

Bunyadov-Memmedeliyev

(Ya Rəsulum!) Həqiqətən, sənin Rəbbin yenilməz qüvvət, mərhəmət sahibidir! (Kafirlərdən intiqam alar, töbvə edən bəndələrini bağışlayar!)

M. Pickthall (English)

And lo, thy Lord! He is indeed the Mighty, the Merciful.

Yusuf Ali (English)

And verily thy Lord is He, the Exalted in Might, Most Merciful.(3174)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.