29 Temmuz 2021 - 19 Zi'l-Hicce 1442 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 53. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Feersele fir’avnu fî-lmedâ-ini hâşirîn(e)

Bunun üzerine Firavun şehirlere (asker) toplayıcılar göndermiş (ve Hz. Musa’nın etkinliğini kırmaya ve halkı kontrolünde tutmaya yeltenmişti).

Firavun, şehirlere asker toplayan adamlar yolladı.

Firavun, şehirlere asker toplayıcı adamlar yollayıp dedi ki:

Firavun, şehirlere asker toplamaya görevliler gönderdi.

Firavun da şehirlere toplayıcılar gönderdi.

Bunun üzerine Firavun şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi.

Firavun ise, şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi:

Firavun bütün şehirlere toplayıcılar (propagandacılar) gönderdi. (Şöyle diyorlardı:)

53,54,55,56. Bu arada Firavun, şehirlere, “Doğrusu bunlar, bizi öfkelendiren döküntü azınlıklardır; elbette hepimiz uyanık olmalıyız” diyen haberciler gönderdi.

Firavun da, kentlere münadi göndererek

Firavun bütün şehirlere toplayıcılar (propagandacılar) gönderdi. (Şöyle diyorlardı:)

53,54,55,56. Bu arada Firavun şehirlere, "Doğrusu bunlar bizi öfkelendiren döküntü azınlıklardır; hepimiz tedbirli olmalıyız" diyen münadiler gönderdi.

Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi.

Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi:

Firavun, kentlere kitle propagandacıları gönderdi:

Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi:

Firavn de şehirlere asker toplayıcılar gönderdi

Derken Firavun, şehirlere toplayıcılar gönderdi.

Fir'avn da şehirlere toplayıcılar gönderdi.

Sonra Fir'avun (İsrâiloğullarının yola çıktığını duyunca) şehirlere (asker)toplayıcılar gönderdi.

Firavun şehirlere (askeri) güçleri toplayıcıları gönderdi.

53, 56. Firavun şehirlere, asker toplayacak zabıta gönderdi ve şöyle emretti: «— Bunlar az bir bölüktür. Bunlar bizi öfkelendirmişlerdir, biz ise uyanık [²] bir cemaatız».*

Bunun üzerine Firavun da şehirlere toplayıcılar gönderdi.

Böylece Mûsâ ilâhî emri yerine getirdi: Gece vakti, bütün İsrail Oğulları gizlice Mısır’dan çıktılar. Olup bitenleri sabaha karşı haber alan Firavun büyük bir ordu hazırlayıp İsrail Oğulları’nın peşine düşmek için bütün şehirlere, asker toplayan tellallar gönderdi.

Firavun Şehirler’e toplayıcılar gönderdi.

Firavun da şehirlere (asker) toplayıcılar göndermişti.

Firavun, şehirlere (kendi propagandasını yapan) adamlar yolladı.¹*

Bu arada Firavun şehirlere münâdîler çıkarıp

Derken Firavun şehirlere asker toplamak için adamlar gönderip onlara: 7/103...145

Derken, Firavun bütün kentlere (asker) toplayıcı görevliler yolladı.

Artık Fir'avun şehirlere (asker) toplayıcılar gönderdi.

Firavun ise onları takip etmek gayesiyle, bütün şehirlere asker toplamak üzere görevliler çıkardı.

Fir'avn, (İsrail oğullarının gittiğini duyunca) kentlere (asker) toplayıcılar gönderdi.

Firavun hemen kentlere toplayıcılar gönderdi.

Firavun ise şehirlere toplayıcılar gönderip:

Firavun şehirlere tellâllar çıkardı.

Bunun üzerine Firavun, kentlere toplayıcılar gönderdi:

pes virrbidi fir'avn şehirler içine ķavm çıķarıcılar.

Pes şehrlere Fir‘avn viribidi çeri yıġışdurıcı kişiler.

Fir’on şəhərlərə (əsgər) yığanlar göndərdi.

Then Pharaoh sent into the cities summoners,

Then Pharaoh sent heralds to (all) the Cities,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.