28 Temmuz 2021 - 18 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 52. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve evhaynâ ilâ mûsâ en esri bi’ibâdî innekum muttebe’ûn(e)

Derken Musa’ya: “Kullarımı (Mısır’dan çıkarıp) gece yürüyüşe geçir, çünkü (Firavun’un adamlarınca) izleneceksiniz” diye vahyettik.

Ve Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar, şüphe yok ki ardınızdan gelecekler diye vahyettik.

Ve Musa'ya: “Geceleyin kullarımla yola çık; çünkü siz Firavun tarafından takip edileceksiniz!” diye vahyettik.

Mûsâ'ya:
“Beni ilâh tanıyan, candan müslüman olarak bana bağlı kullarımı geceleyin yola çıkar. Takip edileceğini unutma!” diye vahyettik.

Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yürüt. Şüphesiz siz takib edileceksiniz" diye vahyettik.

Musa'ya: 'Kullarımı gece yürüyüşe geçir, çünkü izleneceksiniz' diye vahyettik.

Mûsa'ya da, (seneler geçtikten sonra): “-İman eden kullarımı gece yola çıkar, çünkü takib edileceksiniz” diye vahy ettik.

Ve Biz, Musa’ya. “Kullarımı geceleyin al götür. Şüphesiz siz takip edileceksiniz” diye vahyettik.

Biz, Mûsâ'ya, “Kullarımı geceleyin yola çıkar; elbette izleneceksiniz” diye bildirdik.

«Geceleyin kullarımla yola çık, sana uyacaklardır» diye vahiy eyledik Musa'ya

(Arkasından) Musa'ya: “Bana inanan kullarımı geceleyin yola çıkar; (şunu da bilin ki Firavun ve askerleri) mutlaka sizi takip edecekler” diye vahyettik.*

Biz Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yola çıkar; şüphesiz takip edileceksiniz" diye vahyettik.

Biz Mûsâ’ya, “Kullarımı geceleyin yola çıkar, muhakkak ki takip edileceksiniz” diye vahyettik.

Musa'ya: Kullarımı geceleyin yola çıkar; çünkü takip edileceksiniz, diye vahyettik.

Musa'ya, "Kullarımı yola çıkar, siz izleneceksiniz," diye vahyettik.

Biz, Musa'ya: "Kullarımı geceleyin yola çıkar, çünkü takip edileceksiniz" diye vahyettik.

Hem Musâya şu vahyi yerdik: kullarımı gece yürüt çünkü ta'kıb edileceksiniz

Mûsâ'ya: “Kullarım ile gece yola çık. Kesinlikle siz takip edileceksiniz.” diye vahyettik.

Muusâya: «Kullarımı gece yola çıkar. Çünkü ta'kîb edileceksiniz» diye vahyetdik.

Nihâyet Mûsâ'ya: “Kullarımı geceleyin yola çıkar; çünki siz (Fir'avun ordusu tarafından) ta'kib edilecek kimselersiniz!” diye vahyettik.

Bunun ardından Musa’ya “Kullarımı gece gizlice çıkar. Elbette ki takip edileceksiniz” diye vahyettik.

Biz Musa/ya «— Kullarım ile gece Mısır/dan çık, git; çünkü takip olunacaksınız» diye vahiy ettik.

Musa'ya da, “Kullarımı gece yürüyüşe geçir, çünkü izleneceksiniz” diye vahyettik.

Sihirbazların kahramanca şehit oluşunun ardından, bütün İsrail Oğulları Mûsâ’ya iman etti. Ve Firavunun baskı ve işkenceleri altında geçen uzun bir mücâdele döneminin ardından Mûsâ’ya şöyle vahyettik: “Gerek İsrail Oğulları’ndan ve gerek Mısırlılardan, ayetlerime iman eden kullarımla birlikte Mısır’dan gizlice çıkıp Filistin’e gitmek üzere, size bildireceğimbir gece yola çıkın. Firavun ve ordusu tarafından mutlaka takip edileceksiniz. Fakat korkmayın, zâlimleri helâk edeceğim!

Musa’ya: -“Kullarımı gece yola çıkar; siz izlenmektesiniz” diye vahyettik.

Musa’ya “Kullarımı geceleyin yola çıkar; şüphesiz ki takip edileceksiniz!” diye vahyetmiştik. [*]*

Biz Mûsa’ya; kesinlikle takip edilecekleri için (inanan) kullarımı geceleyin yürüyüşe geçirmesini vahyettik.

VE DERKEN, 28 Musa'ya: “Kullarımı geceleyin yola çıkar; çünkü mutlaka takip edileceksiniz!” diye vahyettik.

Musa’ya, kullarımı geceleyin yola çıkar şüphesiz Firavun ve ordusu tarafından takip edileceksiniz, diye bildirdik. 7/103...145

SONUNDA Musa’ya “Kullarımı geceleyin yola çıkar; şunu da iyi bilin ki siz mutlaka takip edileceksiniz” diye vahyettik.

Ve Mûsa'ya vahiy ettik ki kullarım ile beraber geceleyin yürü. Çünkü, siz şüphesiz ki takip edileceklersiniz.

Mûsâ'ya da: “Mümin kullarımı geceden yola çıkar; zira siz mutlaka takip edileceksiniz! ” diye vahyettik.

Musa'ya: "Kullarımı geceleyin (Mısır'dan çıkar), yürüt; siz takibedileceksiniz." diye vahyettik.

Musa’ya; “Kullarımı gece yola çıkar; sizin peşinize düşülecektir” diye vahyettik.

Musa'ya, kullarımı geceleyin yola çıkar diye vahyettik.

Ve Musa'ya “Kullarımla gece vakti yola çık,” diye vahyettik. “Çünkü takip edileceksiniz.”

Mûsa'ya şunu vahyettik: Kullarımı geceleyin yola çıkar. Mutlaka peşinize takılacaklar.

daħı vaḥy eyledük mūsā’dın yaña kim “git gice ķullarum-ıla bayıķ siz arduñuzca gelicilersiz”.

Daḫı biz vaḥy eyledük Mūsāya ki: Benüm ḳullarum al git gice‐y‐ile, Fir‘avnarduñuza düşecekdür.

(Sonra) Musaya belə vəhy etdik: “Qullarımla birlikdə (Misiri tərk edib) gecə yola çıx. Siz, şübhəsiz ki, (Fir’onun ordusu tərəfindən) tə’qib ediləcəksiniz!”

And We inspired Moses, saying: Take away My slaves by night, for ye will be pursued.

By inspiration we told Moses: "Travel by night with my servants; for surely ye shall be pursued."(3167)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.