28 Temmuz 2021 - 18 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 36. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâlû ercih veeḣâhu veb’aś fî-lmedâ-ini hâşirîn(e)

Dediler ki: "Bunu ve kardeşini (alıkoyup) oyala (beklet), şehirlere de (davetçi) toplayıcılar gönder,"

Ona ve kardeşine bir zaman mühlet ver dediler ve şehirlere, büyücüleri toplayıp getirecek adamlar yolla da.

“O'nu ve kardeşini bir süre alıkoy” dediler. “Bu arada şehirlere haberciler gönder.

Onlar:
“Onu kardeşiyle beraber burada eğle. Şehirlere sihirbazları toplamaya adamlar gönder.” dediler.

Dediler ki: "Onu ve kardeşini şimdilik beklet. Sonra şehirlere toplayıcılar gönder.

Dediler ki: 'Bunu ve kardeşini oyala, şehirlere de toplayıcılar gönder,'

Dediler ki: “- Onu ve kardeşini tut eğle; şehirlere de toplayıcılar yolla.

Onlar: “Onu ve kardeşini oyala, şehirlere toplayıcılar gönder.”

36,37,38. İleri gelenler dediler ki, “Onu ve kardeşini alıkoy! Şehirlere haberciler sal! Bütün usta büyücüleri çağırsınlar.” Büyücüler, belli bir günün tayin edilen vaktinde bir araya getirildi.

Dediler ki: «Bırak onu da, kardeşini de, kentlere derleyen kimseler gönder,

(Onlar da:) “Onu ve kardeşini bir süre alıkoy, bu arada, şehirlere haberciler gönder.

36,37. "Onu ve kardeşini alıkoy, şehirlere, sana bütün bilgin sihirbazları getirecek toplayıcılar gönder" dediler.

Dediler ki: "Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcı adamlar gönder."

Dediler ki: Onu ve kardeşini eğle ve şehirlere toplayıcı görevliler gönder;

Dediler ki, "Onu ve kardeşini alıkoy ve kentlere toplayıcılar gönder de,"

Dediler ki: "Bunu ve kardeşini eğle, şehirlere de toplayıcılar gönder."

Bunu ve kardeşini dediler; eğle, şehirlere de derleyiciler yolla

“Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere sihirbazları toplamaya birilerini gönder.” dediler.

«Bunu ve kardeşini, dediler, gecikdir (eğle), şehirlere toplayıcılar yolla da»,

Dediler ki: "Onu ve kardeşini beklet ve şehirlere toplayıcılar gönder!"

Seçkinler Firavun’a “Onu ve kardeşini tut. Tüm şehirlerdeki sihirbazlar toplansın” dediler.

36, 37. Onlar şöyle dediler: Onun ve kardeşi hakkında verilecek kararı şimdilik tehir et [⁵]. Şehirlere zabıta gönder de sana gayet usta büyücülerin hepsini toplayıp getirsinler.*

Dediler ki: “Bunu ve kardeşini ertele, şehirlere de toplayıcılar gönder.”

Firavunun önde gelen adamları dediler ki: “Mûsâ’nın elinde bu asâ olduğu sürece, onu öldürmemize imkân yok. Hadi öldürdük diyelim, o zaman da İsrail Oğulları isyan edecektir ki, bunu asla göze alamayız. İyisi mi, onu ve kardeşini bir süre oyala, bu arada tüm ülkeye tellallar gönder ki,”

Dediler ki: -“Onu ve kardeşini alıkoy!
Şehirler’e toplayıcılar gönder!”.

36,37. (Onlar) şöyle demişlerdi: “Kardeşiyle birlikte onu (Musa’yı) alıkoy ve bütün bilgin büyücüleri sana getirmeleri için toplayıcıları şehirlere gönder!”

36,37. (Firavunun çevresindekiler de): “Onu ve kardeşini oyala ve şehirlere toplayıcılar gönder de sana bütün hünerli büyücüleri, (toplayıp) getirsinler.” dediler.¹*

“Onu ve kardeşini bir süre alıkoy” dediler, “bu arada, şehirlere haberciler gönder,

Danışmanlar: Onu ve kardeşini alıkoy, bir yandan da bütün şehirlere sihirbazları toplayacak adamlarını gönder. 7/111

(Danışmanlar) dediler ki: “Onu ve kardeşini alıkoy; bir yandan da bütün kentlere (büyücü) toplamaları için haber sal;

Dediler ki: «Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere toplayıcılar yolla.»

36, 37. “Bunu ve kardeşini biraz burada beklet, bütün şehirlere haber gönder, sonra ne kadar usta sihirbaz varsa alıp gelsinler! ” dediler.

Dediler ki: "Onu ve kardeşini eğle, kentlere toplayıcılar gönder."

“Dediler ki: “Onu ve kardeşini alıkoy ve kentlere toplayıcılar gönder,

-Onu ve kardeşini alıkoy. Şehirlere de toplayıcılar gönder, dediler.

“Onu ve kardeşini alıkoy,” dediler. “Şehirlere de tellâllar çıkar.

Dediler: "Onu kardeşiyle birlikte alıkoy ve kentlere toplayıcılar gönder,

36-37. eyittiler “girü ķo mūsā’yı daħı ķarındaşını daħı viribi şehrlere ādemįler çıķarıcılar getüreler saña her gey cādūyı gey bilür.”

Eyitdiler: Girü ḳoy Mūsā‐y‐ıla ḳarındaşını, daḫı şehrlere yıġışdurıcılargönder.

Onlar dedilər: “Onu və qardaşını bir qədər gizlət və şəhərlərə də adamlar (yığanlar) göndər ki,

They said: Put him off, (him) and his brother, and send them into the cities summoners

They said: "Keep him and his brother in suspense (for a while), and dispatch to the Cities heralds to collect-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.