17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 220. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnehu huve-ssemî’u-l’alîm(u)

Şüphe yok ki o, her şeyi duyar, bilir.

Hiç şüphesiz, O, (her şeyi hakkıyla) İşitendir, Bilendir.

Çünkü herşeyi bütün gerçeğiyle bilen ve dolayısıyla herşeyi işiten de O'dur.

Hakkıyla işiten, hakkıyla bilen O'dur.*

Şüphesiz (her şeyi hakkıyla) duyan ve bilen O'dur.

Hiç şüphesiz O, işitendir, bilendir.

Çünkü her şeyi künhü ile işitib bilen O'dur.

Şüphesiz O, işiten ve bilendir.

Şüphesiz O, her şeyi duyar; her şeyi bilir.

O işitir, O bilir

Hiç kuşkusuz O, (her şeyi) hakkıyla işiten, (her şeyi) hakkıyla bilendir.

Çünki her şeyi işidir, bilür.

217,218,219,220. Senin kalkıp namaz kılanlar arasında bulunduğunu gören, güçlü ve merhametli olan Allah'a güven. Doğrusu O işitir ve bilir.

Şüphesiz O, hakkıyla işitendir, hakkıyla bilendir.

Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur.

Çünkü O İşitendir, Bilendir.

Çünkü her şeyi işiten, her şeyi bilen O'dur.

Çünkü o öyle semi öyle alîmdir

O, Her Şeyi Duyan'dır, Her Şeyi Bilen'dir.

Çünkü hakkıyle işiden, hakkıyle bilen bizzat Odur.

Şübhesiz ki Semî' (hakkıyla işiten), Alîm (kemâliyle bilen) ancak O'dur.

Kesinlikle O, işiten ve her şeyi bilendir.

Çünkü işitici, bilici olan Odur.

Çünkü semi/ olan, hakkıyle âlim olan, O/dur.

Şüphesiz O işitendir, bilendir.

Çünkü O, her şeyi işiten, her şeyi bilendir.

Gerçekten O, Bilen İşiten’dir.

217,218,219,220. Ayağa kalktığında ve secde edenler arasındaki dolaşmanda seni görene, (ayrıca) duyan, bilen, güçlü, çok merhametli olana (Allah’a) güven!

Çünkü (her şeyi) hakkıyla işiten (ve) bilen O (Allah)’tır.

çünkü her şeyi bütün gerçeğiyle bilen (ve dolayısıyla) her şeyi işiten O'dur!

Çünkü O, her şeyi işiten ve her şeyi bilendir. 57/4

Çünkü O, evet yalnız O’dur her şeyi işiten, her şeyi bilen!

Şüphe yok, bihakkın işitici, kemaliyle bilici O'dur.

218, 219, 220. Sen yolunda kaim olurken, namaza dururken de, O seni elbette görüyor. Secde edenler, ibadet edenler arasında dolaşmalarını da görüyor. Çünkü her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen O'dur. [5, 67; 52, 48]

Çünkü O, işitendir, bilendir.

Çünkü işiten ve bilen odur.

Çünkü o işitendir, bilendir.

Çünkü O herşeyi işiten, herşeyi bilendir.

Kuşkusuz, O'dur iyice bilen, iyice duyan.

bayıķ ol oldur işidici bilici.

Taḥḳīḳ ol Allāh her nesneyi işidicidür, bilicidür.

Həqiqətən, (hər şeyi) eşidən, bilən Odur!

Lo! He, only He, is the Hearer, the Knower.

For it is He Who heareth and knoweth all things.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.