8 Mayıs 2021 - 26 Ramazan 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 22. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vetilke ni’metun temunnuhâ ‘aleyye en ‘abbedte benî isrâ-îl(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

“Bana karşı lütuf gibi göstermeye çalıştığın ve şimdi minnet edip başıma kaktığın (sarayında besleyip yetiştirmek gibi) şeyler ise; (aslında mensubu olduğum) İsrailoğullarını köleleştirmeye (ve uyumlu kulların haline getirmeye çalışmandan) dolayı (işlediklerindir.)

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Verdiğin nimeti başıma kakıyorsun ama bu da, İsrailoğullarını kendine kul edindiğinden meydana gelen bir şeydi.

Abdullah Parlıyan Meali

Ve o başıma kaktığın iyiliğe gelince, bu İsrailoğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi?”

Ahmet Tekin Meali

“Şu, nimet sayarak başıma kaktığın şeylere bak, İsrâiloğulları'nı köle olarak hizmetinde kullanmanın, oğullarını boğazlamanın, ilâhî bir tecelli ile boğazlanmaktan kurtarılmamın neresi senin tarafından bahşedilen nimet?”

Ahmet Varol Meali

Başıma kaktığın o nimet ise İsariloğullarını kendine köle edinmenden dolayıdır."

Ali Bulaç Meali

'Bana karşı lütuf-dediğin nimet de, İsrailoğullarını köle kılmandan dolayıdır.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Zahiren başıma kaktığın o nimet de, gerçekte İsrail oğullarını kendine köle edinmiş olman içindi.”

Bahaeddin Sağlam Meali

“Başıma kaktığın bu nimet dahi, İsrailoğullarını köleleştirmeden kaynaklanıyordu.” dedi.*

Bayraktar Bayraklı Meali

20,21,22. Mûsâ, “O işi, daha ne yaptığımı bilmez biriyken işledim. Bu yüzden sizden korkup kaçtım; sonra, Rabbim bana ilim ve hikmet verip beni peygamberlerden kıldı. Başıma kaktığın bu nimet, İsrâiloğulları'nı kendine köle yapmandan dolayıdır” dedi.

Besim Atalay Meali (1962)

Onu nimet olarak başıma kakıyorsun, İsrail oğullarını sen köle edindin !»

Cemal Külünkoğlu Meali

Başıma kaktığın o iyilik, İsrailoğullarını kendine köle yapman yüzündendir.” *

Diyanet İşleri Meali (Eski)

20,21,22. Musa: "O işi kasden yaptımsa sapıklardan biri sayılırım. Bu yüzden sizden korkunca aranızdan kaçtım. Sonra, Rabbim bana hikmet verip, beni peygamber yaptı. Başıma kaktığın bu nimet, İsrailoğullarını kendine köle ettiğinden ötürüdür" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

“Senin başıma kaktığın bu nimet (gerçekte) İsrailoğullarını köleleştirmen(in neticesi)dir.”[398]*

Diyanet Vakfı Meali

O nimet diye başıma kaktığın ise, (aslında) İsrailoğullarını kendine kul köle etmendir.  *

Edip Yüksel Meali

"Başıma kaktığın bu iyilik de, İsrail oğullarını köleleştirmen yüzündendir!"

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"O başıma kaktığın nimet de (aslında) İsrail oğullarını kendine köle edinmiş olmandır. "

Elmalılı Meali (Orijinal)

O başıma kakdığın bir ni'met de Beni İsraili kul, köle edinmiş olmandır.

Erhan Aktaş Meali

“İsrâîloğulları'nı kendine kul edinmiş olmayı bir nimetmiş gibi başıma kakıyorsun.”¹ dedi.*

Hasan Basri Çantay Meali

«Bana karşı imtinân etdiğin (başıma kakdığın) o ni'met, Isrâîl oğullarını kendine kul (köle) edindiğin içindi».

Hayrat Neşriyat Meali

“(Sarayında yetişmekle) başıma kaktığın bu ni'met de, İsrâiloğullarını kendine köle edindiğin içindir.”

İlyas Yorulmaz Meali

“Bunca bana yaptığın iyilikler, senin İsrail oğullarına kölelik yaptırmanın karşılığında yapılmış iyiliklerdir” dedi.

İsmail Hakkı İzmirli (1926)

Bunu, bana minneti iktiza eder bir nimet sayıyorsan o da İsrail oğullarını kendine köle yapmandan dolayıdır [³]».*

Kadri Çelik Meali

“Bana karşı lütuf dediğin nimet de İsrail oğullarını köle kılmandan dolayıdır.”*

Mahmut Kısa Meali

“Şu başıma kaktığın nîmetlere gelince; bu,İsrâil Oğullarını köleleştirip yüzyıllarca sömürmen sonucunda elde ettiğin refah ve zenginlik sayesinde idi. İsrail Oğulları’nın erkek çocuklarını kesmeseydin, annem beni Nil nehrine bırakmak zorunda kalmayacaktı. Böylece senin sarayında değil, kendi evimde büyüyecektim. Senin sarayında büyümüş olmam senin iyiliğine değil, zulmüne delildir.

Mehmet Okuyan Meali

Başıma kaktığın o nimete gelince, (onun sebebi de) İsrailoğullarını kendine kul köle etmendi.”

Mehmet Türk Meali

“(Yani) o nîmet diye başıma kaktığın da İsrâil oğullarını köleleştirmen midir?”1 (dedi.)

Muhammed Esed Meali

Ve o başıma kaktığın iyiliğe gelince, bu İsrailoğulları'nı köleleştirmenin bir sonucu [değil mi]ydi?” 12

Mustafa Çavdar Meali

Başıma kaktığın bu iyiliğe gelince o, İsrailoğullarını kendine kul köle yapmanın bir neticesiydi. 23/47

Mustafa İslamoğlu Meali

Ve şu başıma kaktığın iyilik, İsrâiloğullarını köleleştirmenin bir sonucuydu, (öyle değil mi)?”[3187]*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Ve o da bir nîmettir ki, benim üzerime minnet ediyorsun, İsrailoğullarından köle edinmiş olduğundan dolayıdır.»

Suat Yıldırım Meali

“O başıma kaktığın iyilik ise, İsrailoğullarını köleleştirmenin bir sonucu değil miydi? ”

Süleyman Ateş Meali

O başıma kaktığın ni'met de İsrail oğullarını köle yapman(yüzünden)dir. (Onları köle diye kullanıp erkek çocuklarını kesmeseydin, senin eline düşmezdim)

Süleymaniye Vakfı Meali

İyilik sayıp başıma kaktığın o durum, İsrailoğullarını köleleştirdiğin için oldu.”

Şaban Piriş Meali

Başıma kaktığın bu nimet, İsrailoğulları'nı kendine köle edinmenin bedelidir.

Ümit Şimşek Meali

“Başıma kaktığın iyiliğin sebebi de İsrailoğullarını kendine köle yapmış olmandı.”

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"O başıma kaktığın nimet, İsrailoğullarını köle yapmana karşılıktı."

Eski Anadolu Türkçesi

“daħı şol bir ni'metdür kim minnet eylersin anı benüm üzerüme kim ķul eylendüñ benį isrāyil’i.”

Bunyadov-Memmedeliyev

Boynuma minnət qoyduğun bu ne’mət də (məni sərbəst buraxıb) İsrail oğullarını (özünə) qul etdiyinə görədir. (İsrail övladını kölə etdiyin halda, məni öz yanına alıb böyütdüyünü başımamı qaxırsan?)”

M. Pickthall (English)

And this is the past favour wherewith thou reproachest me: that thou hast enslaved the Children of Israel.

Yusuf Ali (English)

"And this is the favour (3151)with which thou dost reproach me,- that thou hast enslaved the Children of Israel!"*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.