17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 218. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Elleżî yerâke hîne tekûm(u)

Öylesine mabut ki namaza kalktığın zaman da seni görür.

O, (her namaz için) kıyam ettiğin zaman Seni Görendir;

O ki, gece namazına kalktığın zaman, seni görüyor.

O, namaza başlarken, yalnız başına ibadet ederken, bir işe girişirken, görevini yaparken, yatağından ve bir meclisten kalkarken, meydanlarda mücadele ederken seni görendir.

Ki O (namaza) kaltkığında seni görmektedir.

Kıyam ettiğin zaman seni görüyor.

O Allah'dır ki, namaza kalktığın zaman seni görüyor,

O Allah ki, sen kıyam ettiğinde seni görür.

217,218,219. Namaza kalktığında ve secde edenlerle birlikte dolaştığında seni gören güçlü ve merhametli olan Allah'a güven!

Tanrın görür seni, dururken de

O (Allah) ki, nerede olursan ol seni (Allah için ayakta kalmaya çalışırken) görüyor.

O ’azîz ve rahîm olan Allâh seni gice kalkdığın vakit görir.

217,218,219,220. Senin kalkıp namaz kılanlar arasında bulunduğunu gören, güçlü ve merhametli olan Allah'a güven. Doğrusu O işitir ve bilir.

217,218,219. Namaza kalktığında, seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören; mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah’a tevekkül et.

O ki, (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor.

O ki (ibadet ve düşünme için) kalktığın/uyandığın zaman seni görür.

O ki, (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor.

O ki görüyor kıyam ettiğin vakıt seni

Kıyam¹ ettiğin zaman O seni görür. *

218,219. (Öyle mutlak gaalib, öyle çok esirgeyici) ki O, (namaza) kıyam etdiğin vakit seni ve secde edenler içinde dolaşmanı (dâima) görendir.

O ki, (gece ibâdet için) kalktığın zaman seni görür!

O Allah ki senin ayağa kalktığınıda,

O Allah ki sen yalvarıya dururken de,

218, 219. O Tanrı ki seni kıyam halinde de, secde edenler arasında dolaşman halinde [²] de görür.*

O (gece namaza) kalktığın zaman seni görüyor.

O Allah ki, buyruklarını yerine getirmek için fedâkârca çabaladığını, özellikle de geceleyin ibâdet amacıyla yatağından kalktığını görmekte,

(Namaza) Kalkacağın sırada O seni görüyor;

217,218,219,220. Ayağa kalktığında ve secde edenler arasındaki dolaşmanda seni görene, (ayrıca) duyan, bilen, güçlü, çok merhametli olana (Allah’a) güven!

217,218. Sen O çok şerefli, pek merhametli olan (Allah)’a tevekkül et. (Zira) O (Allah) nerede olursan ol seni görür.¹*

O ki senin (O'nun yolunda tek başına) ayakta kalmaya çalıştığını da görmektedir, 95

Zira O, seni tek başına namaza kalktığın zaman da görür; 20/132

Ki O kıyam ettiğin vakit[3268] seni görmektedir;*

O ki, seni kıyam ettiğin vakit görüyor.

218, 219, 220. Sen yolunda kaim olurken, namaza dururken de, O seni elbette görüyor. Secde edenler, ibadet edenler arasında dolaşmalarını da görüyor. Çünkü her şeyi hakkıyla işiten, hakkıyla bilen O'dur. [5, 67; 52, 48]

O, seni görür: Namaza durduğun zaman,

Ayakta iken seni gören,

218,219. -O, seni (namaza) kalktığın zaman da; secde edenler ile (secdeye) yatıp kalktığın zaman da görür.

Namaza kalktığında da O seni görür,

O ki görüyor seni kıyam ettiğin zaman.

218-219. ol kim görür seni ol vaķt kim durursın daħı dönmekligimi namāz ķılıcılar arasında.

Ol kim görür seni namāza durduġuñ vaḳt.

O Allah ki, səni namaza duranda da görür,

Who seeth thee when thou standest up (to pray)

Who seeth thee standing forth (in prayer),


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.