17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 217. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vetevekkel ‘alâ-l’azîzi-rrahîm(i)

Ve dayan üstün ve rahim mabuda.

Sen, O Güçlü ve Üstün, Esirgeyici olan (Allah’)a tevekkül et (ki her şeye gücü yetendir).

Ve bu yolda o yüceler yücesine çok acıyıp esirgeyene güven.

Kudretli, hükümran ve engin merhamet sahibi Allah'a dayanıp güven, işlerini Allah'a havale et.

Güçlü ve rahmet sahibi olana güven.

Sen, O güçlü ve üstün, esirgeyici olan (Allah')a tevekkül et.

Ve o Azîz Rahim'e tevekkül et (her şeye üstün, müminlere çok merhametli olan Allah'a güven).

İzzet, kudret ve rahmet sahibi olan Allah’a tevekkül et.

217,218,219. Namaza kalktığında ve secde edenlerle birlikte dolaştığında seni gören güçlü ve merhametli olan Allah'a güven!

Güven emre olana, yarlıgayana

Ve bu yolda, çok acıyıp esirgeyen O yüceler yücesine güven!

’Azîz ve rahîm olan Allâh’a tevekkül it.

217,218,219,220. Senin kalkıp namaz kılanlar arasında bulunduğunu gören, güçlü ve merhametli olan Allah'a güven. Doğrusu O işitir ve bilir.

217,218,219. Namaza kalktığında, seni ve secde edenler arasında dolaşmanı gören; mutlak güç sahibi, çok merhametli olan Allah’a tevekkül et.

Sen O mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.

Üstün ve Rahman olana güven.

Sen O, mutlak galip ve engin merhamet sahibine güvenip dayan.

Ve o, azîz rahime mütevekkil ol

Mutlak Üstün Olan'a, Rahmeti Kesintisiz Olan'a tevekkül¹ et.*

Sen O mutlak gaalib, O çok esirgeyici (Allaha) güvenib dayan.

Ve O Azîz (kudreti dâimâ üstün gelen)e, Rahîm (çok merhametli olan Allah)'a tevekkül et!

Güçlü ve merhametli olana (Rabbine) güven.

Sen o erkli, esirgeyici Allah’a dayan.

Yegâne galip olan, bağışlayan Tanrı/ya dayan.

Sen, O güçlü ve esirgeyici olana tevekkül et.

Ve bu uğurda vereceğin mücâdelende, sonsuz kudret ve merhamet sahibi olan yüce Rabb’ine güven.

Tevekkül et, Rahîm Azîz Allah’a!

217,218,219,220. Ayağa kalktığında ve secde edenler arasındaki dolaşmanda seni görene, (ayrıca) duyan, bilen, güçlü, çok merhametli olana (Allah’a) güven!

217,218. Sen O çok şerefli, pek merhametli olan (Allah)’a tevekkül et. (Zira) O (Allah) nerede olursan ol seni görür.¹*

Ve bu yolda, çok acıyıp esirgeyen O yüceler yücesine güven,

Ve sen sınırsız güç sahibi ve sonsuz rahmet kaynağı olan Allah’a güvenip bağlan! 64/13

ve merhameti bol olan o yüceler yücesine güven!

Ve o azîz, rahîme tevekkül et.

Sen o aziz-u rahîme (o mutlak galip ve geniş rahmet sahibine) güvenip dayan.

Galib ve esirgeyen(Allah)a tevekkül et.

Sen güçlü ve doğru karar veren Allah’a dayan.

Güçlü ve merhametli olan Allah'a bağlan!

Aziz ve Rahîm olana tevekkül et.

O Azîz, o Rahîm olana güvenip dayan.

daħı tevekkül eyle beñdeşsüze raḥmet ķılıcı.

Daḫı ṣıġın yā Muḥammed ‘azīz Tañrıya, raḥmet idici Tañrıya.

Və yenilməz qüvvət sahibinə, mərhəmət sahibidə təvəkkül et!

And put thy trust in the Mighty, the Merciful.

And put thy trust on the Exalted in Might, the Merciful,-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.