17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 212. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnehum ‘ani-ssem’i lema’zûlûn(e)

Şüphe yok ki onlar, vahyi duymaktan uzaklaştırılmışlardır.

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulup men edilmişlerdir.

Ayrıca o şeytanların, inen vahyi dinlemeleri de kesinlikle engellenmiştir.

Onlar, kesinlikle vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.*

Çünkü onlar (vahyedileni) duymaktan kesinlikle uzak tutulmuşlardır.

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.

Şeytanlar, vahyi işitmekten kesin olarak menedilmişlerdir.

Onlar (gökleri) dinlemekten azledildiler.

Çünkü şeytanlar, kulak hırsızlığından uzak tutulmuşlardır.

Onlar işitmekten uzak tutuldu

210-211-212. O Kur'an'ı şeytanlar indirmemiştir. Bu onların harcı da değildir; zaten, buna güçleri de yetmez. Çünkü onların vahyi işitmeleri engellenmiştir.

212 - 212. Kur’ân şeytânlar ile nâzil olmadı, şeytânlar ile Kur’ân inzâli sahîh olmaz ve ânların risâlete iktidârları da yokdur hattâ ânlar Kur’ân’ı istimâ’dan bile memnû’durlar.

Doğrusu onlar vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.

Çünkü onlar (vahyi) işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

Şüphesiz onlar, vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.

Çünkü onlar işitmekten men edilmişlerdir.

Şüphesiz onlar vahyi işitmekten uzak tutulmuşlardır.

Onlar işitmekten sureti kat'ıyyede azledilmişlerdir

Çünkü onlar, işitmekten¹ kesin olarak uzak tutulmuş olanlardır. *

Şübhe yok ki onlar (meleklerin sözünü) işitmekden kat'î surerde azledilmişlerdir.

Çünki onlar (meleklerin sözlerini) işitmekten elbette uzak tutulmuş olanlardır.(1)*

O vahyi dinlemekten uzaklaştırılmışlardır.

Çünkü şeytanlar Allah’ın bildirisini işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

Onlar vahyi işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

Çünkü onlar, (vahyedileni) işitmekten kesin olarak uzak tutulmuşlardır.

Ayrıca onların, melekler arasında geçen vahiy ürünü konuşmaları duymaları da Allah tarafından engellenmiştir.
Demek ki Kur’an, kesinlikle cinler veya şâirler tarafından uydurulmuş değildir! O, doğrudan doğruya Allah’tan gelen bir mesajdır.

Onlar, İşitmek’ten elbette azledilmiş olanlardır.

Onlar (şeytanlar), vahyi duymaktan kesin olarak uzak tutulmuşlardır. [*]*

Çünkü onların vahyi işitmeleri de kesinlikle engellenmiştir.¹*

Ayrıca, onların onu dinlemeleri [de] kesin olarak engellenmiştir!

Çünkü onlar, vahyi işitmekten bile men edilmişlerdir. 37/6...10

çünkü onlar (vahyi) işitmekten bile kesinlikle men edilmişlerdir.

Şüphe yok ki, onlar işitmekten elbette azledilmişlerdir.

Çünkü onlar vahyi işitmekten kesinlikle menedilmişlerdir. [72, 8-10]

Çünkü onlar, (meleklerin sözlerini) işitmekten uzaklaştırılmışlardır.

Onlar, (âyetler ininceye kadar) onları dinlemekten engellenmişlerdir[*].*

Çünkü onlar, vahyi dinlemekten uzak tutulmuşlardır.

Zaten onlar vahyi işitmekten alıkonmuşlardır.

Çünkü onlar, dinleyişten azledilmişlerdir.

bayıķ anlar işitmekden ayrılmışlardın ayrulmışlardur.

Taḥḳīḳ anlar feriştehler sözini işitmekden maḥrūmlardur.

Axı onlara (vəhy eşitmək, mələklərin söhbətinə qulaq asmaq) qadağan edilmişdir.

Lo! verily they are banished from the hearing.

Indeed they have been removed far from even (a chance of) hearing it.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.