17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 208. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemâ ehleknâ min karyetin illâ lehâ munżirûn(e)

Ve hiçbir şehri helak etmedik ki oraya, korkutucu peygamberler göndermeyelim de.

Bizim (sonunda) helak ettiğimiz her ülke (halkının) mutlaka uyarıcıları vardı. (İnzar edici elçiler göndermediğimiz hiçbir ülkeyi helak etmemişizdir.)

Kaldı ki, hiçbir toplumu önceden uyarmadan yok etmemişizdir.

Biz hiçbir memleketi sorumluluk hesap ve cezayı hatırlatan uyarıcılar göndermeden helâk etmedik.*

Biz hiçbir kasabayı kendisi için uyarıcılar olmadan helak etmedik.

Kendisi için bir uyarıcı olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.

Biz hangi memleket halkını helâk ettikse, muhakkak o memleket halkını korkutucu peygamberler olmuştur.

Kendilerine uyarıcı peygamberler gelmeden, Biz hiçbir şehri helak etmedik.

Biz hiçbir memleketi, kendilerine uyarıcılar göndermeden yok etmedik.

208,209. Kocunduranlarla, bir öğüt göndermedikçe, yok etmedik bir kenti, zalimlerden değiliz

208-209. Biz, hiçbir memleketi uyarıcılar göndermedikçe helâk etmedik. Bu, bir hatırlatmadır. Yoksa biz kimseye zulmederek haksızlık etmeyiz.*

208, 209. Bir karyeyi helâk itmedik ki âna rasûl gönderilmemiş ve kendilerine ihbâr vâki’ olmamış olsun. Biz zâlim değiliz.

208,209. Hiçbir kent halkını kendilerine öğüt veren uyarıcılar gelmeden yok etmedik. Biz zalim değiliz.*

Biz, hiçbir memleketi uyarıcıları olmadıkça helâk etmedik.

208, 209. Biz hiçbir memleketi, öğüt vermek üzere (gönderdiğimiz) uyarıcıları (peygamberleri) olmadan yok etmemişizdir. Biz zalim değiliz.

Biz uyarıcıları olmayan hiç bir kenti yok etmedik.

Bununla birlikte, biz hangi memleketi helak ettikse muhakkak onu uyarıcı (peygamberleri) olmuştur.

Maamafih biz hangi memleketi helâk ettikse her halde onu inzar edenler olmuştur

Uyarıcıları olmayan¹ hiçbir kenti yok etmedik.*

208,209. Biz hiçbir memleketi, ona (halkına) öğüd vermek üzere inzâr edici (peygamber) ler (göndermiş) olmadıkça helak etmedik. Biz zulmedenler değiliz.

208,209. Hâlbuki (biz) hiçbir memleketi, (halkına) nasîhat vermek üzere kendisine(gönderilen) korkutucuları (peygamberleri) olmadan helâk etmedik. Ve (aslâ) zâlimler olmadık.

Biz hiçbir kasabayı, uyarıcılar göndermeden helak etmedik.

Biz kendilerine uyarıcılar göndermeden hiçbir ili yok etmiş değilizdir.

208, 209. Biz, hiçbir kasaba ahalisini helâk etmedik ki, onlar için kendilerine akıbeti, tevhidi hatırlatmak için Allah azabıyle korkutucu peygamberler bulunmasın. Biz helâklerinde zalim olmadık.

Kendisi için bir uyarıp korkutucu olmaksızın, biz hiç bir ülkeyi yıkıma uğratmış değiliz.

Doğrusu Biz, günah işleyen hiçbir toplumu açık ve net bir şekilde uyarmadan helâk etmemişizdir.

Hiçbir şehri helâk etmedik, olmadıkça onlar için uyarıcılar!

208,209. Zaten gerçeği hatırlatan uyarıcılar olmadan hiçbir şehri helak etmemiştik; biz kimseye [*] haksızlık edici de değildik.*

Biz, uyarmadığımız hiçbir memleketi, asla helâk etmedik.¹*

Kaldı ki, Biz hiçbir toplumu önceden uyarmadan yok etmemişizdir

Zira biz uyarıcılar göndermediğimiz hiçbir ülkeyi helak etmedik. 17/15, 6/130-131

Dahası, Biz bir ülkeyi helâk etmeden önce illa ki uyarıp

Biz hiçbir beldeyi helâk etmedik, illâ onun için inzar edenler bulunmuştur.

Biz hiç bir ülkeyi, uyarıcıları gelmeden imha etmedik. [17, 15; 28, 59]

Biz, hiçbir kenti helak etmedik ki onun uyarıcıları olmasın (helak etmeden önce mutlaka uyarıcı gönderdik).

Uyarıcıları olmayan hiçbir yeri yok etmedik.

208,209. -Uyarıcılar göndermediğimiz hiçbir ülkeyi helak etmedik. hiçbir zaman zulmedici olmadık.

Biz, uyarıcısı olmayan hiçbir beldeyi helâk etmedik.

Biz, uyarıcıları olmayan hiçbir kenti/uygarlığı helâk etmemişizdir.

208-209. daħı helāk eylemedük hįç köy illā anuñ ķorķıdıcılardur. añdurmaġ içün. daħı olmaduķ güc eyleyiciler.

Daḫı biz helāk itmedük hīç bir şehr ḳavmini, illā özlerine peyġamberlergelmeyince

Biz heç bir məmləkəti ora peyğəmbər göndərmədən məhv etmədik!

And We destroyed no township but it had its warners

Never did We destroy a population, but had its warners -


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.