25 Eylül 2020 - 7 Safer 1442 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 201. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lâ yu/minûne bihi hattâ yeravû-l’ażâbe-l-elîm(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Onlar, o pek acı azabı görünceye kadar Ona (Kur’an ahkâmına) inanmayacaktır.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Fakat elemli azabı görmedikçe inanmazlar ona.

Abdullah Parlıyan Meali

Fakat yine de can yakıcı azabı görünceye kadar, O'na inanmazlar.

Ahmet Tekin Meali

Can yakıp inleten müthiş azâbı görmedikçe onlar Kur'ân'a iman etmeyecekler.

Ahmet Varol Meali

Acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler.

Ali Bulaç Meali

O pek acı azabı görünceye kadar ona inanmazlar.

Ali Fikri Yavuz Meali

O acıklı azabı görecekleri ana kadar, bu Kur'ân'a iman etmezler.

Bahaeddin Sağlam Meali

Onlara elem verici azap gelmeden, ona inanmayacaklardır.

Bayraktar Bayraklı Meali

200,201. Onu, günahkârların kalplerine böyle soktuk. Bu yüzden, acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler.

Besim Atalay Meali

Görmedikçe ağrıtıcı azabı, onlar inan etmezler

Cemal Külünkoğlu Meali

200,201. Biz onu (kendi dilleriyle anlatarak Kur'an'ın), o günahkârların kalplerine girmesini sağladık. Ama onlar yine de, o can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

200,201,202. Suçluların kalblerine Kuran'ı böylece sokarız da, can yakıcı azabı görmedikçe ona inanmazlar. Bu azap onlara haberleri olmadan geliverecektir.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

201,202,203. Onlar, farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de, “Bize mühlet verilmez mi?” demedikçe, ona inanmazlar.

Diyanet Vakfı Meali

200, 201. Onu günahkârların kalplerine böyle soktuk. Onun için, acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler.  *

Edip Yüksel Meali

Acı azabı görünceye kadar ona inanmazlar.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

200,201. Böylece onu günahkarların kalplerine soktuk. (okuyup anladılar, ama yine de) acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler.

Elmalılı Meali (Orijinal)

İyman etmezler ana tâ o elim azâbı görecekleri deme kadar

Erhan Aktaş Meali

Acıklı azabı görmedikçe ona inanmazlar.

Hasan Basri Çantay Meali

o pek çetin azâbı görecekleri (âna) kadar onlar (kaabil değil) bu (Kur'ana) inanmazlar.

Hayrat Neşriyat Meali

Elemli bir azâbı görmedikçe ona îmân etmezler.

İlyas Yorulmaz Meali

Onlar o acıklı azabı görünceye kadar, o kitaba inanmazlardı.

Kadri Çelik Meali

Onlar, o pek acıklı azabı görünceye kadar ona inanmazlar.

Mahmut Kısa Meali

Onlar Kur’an’ın manasını anlar, kusursuz ifâdelerinin güzelliğini tanırlar. Önceki kitaplarda bahsi geçen bu mesajın, bildirdiği mûcizevî haberler ve ortaya koyduğu mükemmel inanç sitemi açısından bir benzerinin yapılamayacağını da bilirler. Fakat dünyaya aşırı bağlılıkları ve gözlerini kör eden kibir, inat, haset gibi saplantıları yüzünden ona iman etmezler; ta, cehennemde onları bekleyen o can yakıcıazâbı bizzat gözleriyle görünceye dek...

Mehmet Türk Meali

(Fakat) onlar, acıklı azabı görünceye kadar ona (açıkça) îman etmezler.

Muhammed Esed Meali

o can yakıcı azabı görmedikçe ona inanmayacaklardır.

Mustafa Çavdar Meali

Acıklı azabı görünceye kadar bu Kuran’a inanmadılar. 23/99

Mustafa İslamoğlu Meali

Elem verici bir azabı görünceye kadar bu (vahye) iman etmeyecekler;

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O pek acılı azabı görünceye değin ona (Kur'an'a) imân etmezler.

Suat Yıldırım Meali

200, 201. İşte aynen bunun gibi, Biz o yalanlamayı suçlu kâfirlerin kalplerine öyle bir soktuk ki, o can yakıcı azaba girmedikçe ona iman etmezler.

Süleyman Ateş Meali

Acı azabı görünceye kadar da ona inanmazlar.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bunlar ona inanmıyorlar, sonunda acıklı bir azabı göreceklerdir.

Şaban Piriş Meali

Açık azabı görünceye kadar yine de ona inanmazlar.

Ümit Şimşek Meali

Öyle ki, acı azabı görmedikçe iman etmezler.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Acıklı azabı görünceye değin ona inanmazlar.

M. Pickthall (English)

They will not believe in it till they behold the painful doom,

Yusuf Ali (English)

They will not believe in it until they see the grievous Penalty;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.