28 Temmuz 2021 - 18 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 201. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Lâ yu/minûne bihi hattâ yeravû-l’ażâbe-l-elîm(e)

Onlar, o pek acı azabı görünceye kadar Ona (Kur’an ahkâmına) inanmayacaktır.

Fakat elemli azabı görmedikçe inanmazlar ona.

Fakat yine de can yakıcı azabı görünceye kadar, O'na inanmazlar.

Can yakıp inleten müthiş azâbı görmedikçe onlar Kur'ân'a iman etmeyecekler.

Acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler.

O pek acı azabı görünceye kadar ona inanmazlar.

O acıklı azabı görecekleri ana kadar, bu Kur'ân'a iman etmezler.

Onlara elem verici azap gelmeden, ona inanmayacaklardır.

200,201. Onu, günahkârların kalplerine böyle soktuk. Bu yüzden, acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler.

Görmedikçe ağrıtıcı azabı, onlar inan etmezler

Ama onlar yine de o can yakıcı azabı görünceye kadar ona iman etmezler.

200,201,202. Suçluların kalblerine Kuran'ı böylece sokarız da, can yakıcı azabı görmedikçe ona inanmazlar. Bu azap onlara haberleri olmadan geliverecektir.

201,202,203. Onlar, farkında olmadan ansızın kendilerine gelecek olan elem dolu azabı görüp de, “Bize mühlet verilmez mi?” demedikçe, ona inanmazlar.

200, 201. Onu günahkârların kalplerine böyle soktuk. Onun için, acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler.  *

Acı azabı görünceye kadar ona inanmazlar.

200,201. Böylece onu günahkarların kalplerine soktuk. (okuyup anladılar, ama yine de) acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler.

İyman etmezler ana tâ o elim azâbı görecekleri deme kadar

Acıklı azabı görmedikçe ona inanmazlar.

o pek çetin azâbı görecekleri (âna) kadar onlar (kaabil değil) bu (Kur'ana) inanmazlar.

Elemli bir azâbı görmedikçe ona îmân etmezler.

Onlar o acıklı azabı görünceye kadar, o kitaba inanmazlardı.

Onlar farkında değillerken

Onlar, o pek acıklı azabı görünceye kadar ona inanmazlar.

Onlar Kur’an’ın manasını anlar, kusursuz ifâdelerinin güzelliğini tanırlar. Önceki kitaplarda bahsi geçen bu mesajın, bildirdiği mûcizevî haberler ve ortaya koyduğu mükemmel inanç sitemi açısından bir benzerinin yapılamayacağını da bilirler. Fakat dünyaya aşırı bağlılıkları ve gözlerini kör eden kibir, inat, haset gibi saplantıları yüzünden ona iman etmezler; ta, cehennemde onları bekleyen o can yakıcıazâbı bizzat gözleriyle görünceye dek...

Yine de ona inanmazlar; tâ ki Acıveren Azab’ı görürler.

201,202. Hiç farkına varmadan kendilerine ansızın [*] gelecek acıklı azabı görünceye kadar ona iman etmezler. [*]*

(Fakat) onlar, acıklı azabı görünceye kadar ona (açıkça) îman etmezler.

o can yakıcı azabı görmedikçe ona inanmayacaklardır.

Acıklı azabı görünceye kadar bu Kuran’a inanmadılar. 23/99

Elem verici bir azabı görünceye kadar bu (vahye) iman etmeyecekler;

O pek acılı azabı görünceye değin ona (Kur'an'a) imân etmezler.

200, 201. İşte aynen bunun gibi, Biz o yalanlamayı suçlu kâfirlerin kalplerine öyle bir soktuk ki, o can yakıcı azaba girmedikçe ona iman etmezler.

Acı azabı görünceye kadar da ona inanmazlar.

Bunlar ona inanmıyorlar, sonunda acıklı bir azabı göreceklerdir.

Açık azabı görünceye kadar yine de ona inanmazlar.

Öyle ki, acı azabı görmedikçe iman etmezler.

Acıklı azabı görünceye değin ona inanmazlar.

įmān getürmezler aña tā göreler aġrıdıcı 'aźābı.

Aña inanmazlar yürekler acıdıcı ‘aẕābı görmeyince.

Onlar şiddətli əzabı görməyənədək (Qur’ana) inanmazlar.

They will not believe in it till they behold the painful doom,

They will not believe in it until they see the grievous Penalty;


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.