22 Haziran 2021 - 12 Zi'l-ka'de 1442 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 197. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Eve lem yekun lehum âyeten en ya’lemehu ‘ulemâu benî isrâ-îl(e)

İsrailoğulları bilginlerinin onu (Kur’an’ın Hz. Muhammed’e indirileceğini) bilmeleri (ve haber vermeleri) de onlar için bir delil (ayet) değil midir?

Onu, İsrailoğullarının bilginlerinin bilmesi de bir delil değil miydi onlara?

İsrailoğulları arasındaki bilginlerin, bu gerçeği bilmeleri, onlar için gerçeği yansıtan bir belge ve kanıt değil midir?

İsrâiloğulları'nın bilginlerinin Kurân'ı bilmesi, tanıması onlar için bir delil değil midir?”

İsariloğulları bilginlerinin onu bilmeleri onlar için bir delil değil midir?

İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi onlar için bir delil (ayet) değil mi?

İsrailoğulları âlimlerin, kitâblarında Kur'an'ın vasfını bilmesi de, o kâfirlere bir delil değil mi? (Bundan da Kur'an'ın sıhhatini anlamıyorlar mı?...)

İsrailoğullarının âlimlerinin onu tanıyıp bilmesi, onlar için belli bir delil olmadı mı?

İsrâiloğullarının bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?

İsrail oğullarından bilgin olanlarının bunu bilmiş olmaları onlar için, bir belge değil midir?

İsrailoğullarına mensup âlimlerin bunu bilmeleri onlar için delil olarak yeterli değil miydi?

İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmeye bir delilleri yok muydu?

İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar (Mekke müşrikleri) için bir delil değil midir?

Benî İsrail bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir delil değil midir?

İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmiş olması onlar için yeterli bir delil oluşturmuyor mu?

İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir âyet (delil) değil midir?

Onu Beni İsrail ulemasının bilmesi de onlara bir âyet (bir delil) değil mi

Ve İsrâîloğulları bilginlerinin onu bilmesi¹, onlar için bir ayet² değil mi?*

İsrâîl oğulları bilginlerinin bunu bilmesi de onlar için bir âyet (bir delîl) değil miydi?

İsrâiloğulları âlimlerinin(3) bunu (kitablarında görerek) bilmesi, onlar için bir delil değil midir?*

İsrail oğullarının âlimlerinin, bu inen vahyi bilmeleri için bir işaret olmadı mı?

Onu [⁶] İsrail oğulları ulemasının bilmesi onlara doğruluk alâmeti olmuyor öyle mi?*

İsrail oğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar için ispatlayıcı bir delil (ayet) değil mi?

Nitekim, İsrail Oğulları içindeki Yahudi din alimlerinin, Mekke’yi ziyaret ettiklerinde, Kur’an’ı duyar duymaz onun Allah kelâmı olduğunu bilmeleri ve bu hakîkati açıkça itiraf etmeleri, onlar içinyeterli bir delil değil mi? Fakat zâlimler, inkâra öylesine şartlanmışlar ki:

İsrailoğulları bilginlerinin onu bilmesi, onlar için bir âyet olmadı mı?

İsrailoğulları âlimlerinin* onu (Kur’an’ı) tanıyıp bilmesi, o (inkârcılar) için bir delil değil midir?*

İsrâil oğulları (arasındaki birçok) bilginin onu bilmesi de onlar1 için bir delil değil midir?*

İsrailoğulları arasındaki [birçok] bilginin bu [gerçeği] bilmeleri 84 onlar için 85 yeterli bir belirti sayılmaz mı?

İsrailoğullarının bilginlerinin bunu bilmeleri, onlar için bir delil olarak yeterli değil midir? 45/16- 17

İsrâiloğullarına mensup âlimlerin bunu bilmeleri onlar için delil olarak yeterli değil miydi?[3264]*

Onlar için bir delil olmuş değil midir, onu Benî İsrail âlimlerinin bilir olmaları.

İsrailoğullarından bilginlerin onu bilmeleri, onlar için bir delil değil midir?

İsrail oğulları bilginlerinin onu bilmesi de onlar için (Kur'an'ın Güvenilir Ruh tarafından vahyedildiğine) yeterli bir delil değil mi?

İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi, onlar için bir belge değil midir?

İsrailoğulları'nın bilginlerinin onu bilmeleri, onlar için bir belge değil midir?

İsrailoğulları bilginlerinin bunu bilmesi onlar için bir delil değil mi?

Beniisrail bilginlerinin de onu bilmesi bunlar için bir belirti/kanıt değil mi?

ay daħı olmadı mı anlara nişān kim bilürdi anı ālimleri benį isrāyil’üñ?

Delīl degül midür Ḳur’ān girçekligine ve Muḥammed nübüvvetineanı bilmek ṣıfat‐ıla Tevrātda ve İncīlde Benī İsrā’īl ‘ālimleri?

Məgər İsrail övladı alimlərinin (Qur’anın ilahi kitab, sənin həqiqi peyğəmbər olduğunu) bilmələri onlar (bu kafirlər) üçün bir dəlil (sübut) deyilmi?

Is it not a token for them that the doctors of the Children of Israel know it?

Is it not a Sign to them that the Learned of the Children of Israel knew it (as true)?(3227)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.