17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 165. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ete/tûne-żżukrâne mine-l’âlemîn(e)

Siz, insanlardan erkeklere yaklaşıyor da.

"(Buna rağmen hâlâ) Siz (cinsel arzuyla) insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz?" (Bu ne rezilliktir.)

İnsanlar içinden meşru olanı bırakıpda, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz?

“İnsanlar içinde, meşrû olan karşı cinsten uzaklaşarak, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz?”

Siz insanlardan erkeklere mi gidiyorsunuz?

'Siz insanlardan (cinsel arzuyla) erkeklere mi gidiyorsunuz?

İnsanların içinden erkeklere mi gidiyorsunuz;

165, 166. Rabbiniz olan Allah’ın size yarattığı hanımları bırakıp da insanlar içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddi aşan bir toplumsunuz.” dedi.

165,166. Allah'ın sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, erkeklerle mi cinsel ilişkiye giriyorsunuz? Doğrusu siz sapık bir toplumsunuz.”

sizler ortalıktan erkekleri tutarak

165-166. “Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz.”*

160-166. Lût kavmi rasûllerine yalancılık isnâd itdi. Birâderleri Lût ânlara: "Allâh’dan korkmıyacak mısınız? Ben size emîn bir rasûl olarak geliyorum. Allâh’dan korkınız ve bana itâ’at idiniz. Ben sizen hiç bir ücret istemem, benim ücretimi rabbu’l ’âlemîn virir. Bu kadar mahlûkât meyânında erkekler ile mi münâsebetde bulunacaksınız? Rabbinizin sizin için yaratdığı zevceleri bırakacak mısınız? Siz mütecâviz bir kavimsiniz" didi.

161,162,163,164,165,166. Kardeşleri Lut, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir milletsiniz" dedi.

165,166. “Rabbinizin, sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyor da insanlar arasından erkeklere mi yanaşıyorsunuz? Siz gerçekten haddi aşan bir topluluksunuz.”

165, 166. Rabbinizin sizler için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, insanlar içinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz sınırı aşmış (sapık) bir kavimsiniz!

"Siz halkın arasından erkeklere mi yöneliyorsunuz?"

"İnsanlar içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?"

Âlemîn içinden erkeklere mi gidiyorsunuz?

“İnsanlardan erkeklerle mi ilişkiye giriyorsunuz?”

165,166. «Siz, Rabbinizin sizin için yaratdığı zevcelerinizi bırakıb da insanların içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Hayır, (siz halâlden harama) tecâvüz eden bir kavmsiniz».

165,166. “Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da, el'âlemin (bütün insanların) içinden erkeklere mi gidiyorsunuz? Hayır! Siz haddi aşan bir kavimsiniz!”(1)*

“Dünyada yalnızca erkekler ile mi ilişki kuruyorsunuz ?”

Siz elin erkeklerine yaklaşıyorsunuz da

165, 166. «— Siz bu âlemde şehvetle erkeklere yanaşıyor da, Rabbinizin sizin için yarattığı zevcelerinizi bırakıyor musunuz? Hayır siz haddi aşan [²] kavimsiniz».*

“Siz insanlardan (cinsel amaçla sadece) erkeklere mi varıyorsunuz?

“Siz insanların içinden kadınları bırakıp daerkeklere mi yaklaşıyorsunuz?

“Âlemler’den Erkekler’e yanaşıyorsunuz, öyle mi?”.

Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıyorsunuz.

“Siz, insanlardan erkeklere mi yaklaşıyorsunuz.”

İnsanların içinden [tab‘an ve hukuken meşru olan cinsi bırakıp da] erkeklere mi yaklaşıyorsunuz?

Siz nasıl oluyor da insanların içinden erkeklere yanaşıyorsunuz? 27/54...58

“İnsanların içerisinden erkeklere mi yaklaşıyorsunuz?

«Siz ademîlerden erkeklere mi gidiyorsunuz?»

165, 166. Neden siz bütün insanlardan sadece erkeklere şehvetle varıyorsunuz? Neden Rabbinizin sizin için yarattığı eşlerinizi bırakıp da bu işi yapıyorsunuz? Siz hakikaten iyice azmış bir toplumsunuz. ”

Alemlerin içinde erkeklere mi gidiyorsunuz?

Siz bu âlemin erkeklerine mi yaklaşıyorsunuz?

İnsanların içinde erkeklere mi yanaşıyorsunuz?

“Siz âlemlerin içinden erkeklere yaklaşıyor da,

"Âlemlerin içinden erkeklere gidiyor da,

165-166. “ay yaķınlıķ eylersiz irkeklere 'ālemlerden daħı ķorsız. anı kim yarattı sizüñ içün çalabuñuz 'avratlaruñuzdan? belki siz ķavum siz güc eyleyiciler.”

İrkeklere mi varursız ‘ālemlerden, dişilerden özge?

Doğrudanmı siz bəşər övladından yalnız erkəklərlə yaxınlıq edirsiniz?

What! Of all creatures do ye come unto the males,

"Of all the creatures in the world, will ye approach males,


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.