17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 163. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Fettekû(A)llâhe veatî’ûn(i)

Artık Allah'tan çekinin ve itaat edin bana.

"Artık Allah’tan korkup (inkârdan ve münafıklıktan) sakının ve bana itaat edin."

Öyleyse, yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulun ve bana itaat edin.

“O halde, Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun, bana itaat edin, benim sünnetimi uygulayın.”

Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin.

'Artık Allah'tan korkup-sakının ve bana itaat edin.'

Artık Allah'dan korkun ve bana itaat edin.

Artık, Allah’ın yasalarını çiğnemekten sakının. (Yani) bana itaat edin.

161,162,163,164. Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: “Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin! Ben, bundan dolayı sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Benim karşılığımı ancak âlemlerin Rabbi verecektir.

Allahtan korkasınız, bana başeğesiniz

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin!”

160-166. Lût kavmi rasûllerine yalancılık isnâd itdi. Birâderleri Lût ânlara: "Allâh’dan korkmıyacak mısınız? Ben size emîn bir rasûl olarak geliyorum. Allâh’dan korkınız ve bana itâ’at idiniz. Ben sizen hiç bir ücret istemem, benim ücretimi rabbu’l ’âlemîn virir. Bu kadar mahlûkât meyânında erkekler ile mi münâsebetde bulunacaksınız? Rabbinizin sizin için yaratdığı zevceleri bırakacak mısınız? Siz mütecâviz bir kavimsiniz" didi.

161,162,163,164,165,166. Kardeşleri Lut, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir milletsiniz" dedi.

“Artık Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.”

Artık Allah'a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin.

"ALLAH'ı dinleyip bana uyun."

"Gelin artık, Allah'tan korkun ve bana itaat edin."

Gelin Allahdan korkun da bana itaat edin

“Öyleyse Allah için takva sahibi olun ve bana tabi olun.”

«Artık Allahdan korkun ve bana itaat edin».

“Artık, Allah'dan sakının ve bana itâat edin!”

Allah’dan korunun ve bana itaat edin.”

Artık Allah’tan sakının, bana boyun eğin,

161, 164. Hani kardeşleri [¹] Lût onlara şöyle demişti: Sakınmayacak mısınız? Ben sizin için emin bir peygamberim. Artık Allah/tan sakının, bana da itaat edin. Ben dâvetime mukabil sizden hiçbir ücret istemiyorum, benim ücretim yalnız âlemlerin Rabbîne düşer».*

“Artık Allah'tan korkup sakının ve bana itaat edin.”

“Öyleyse, Allah’tan gelen ilkeler doğrultusunda hayatınıza yön vererek, kötü davranışlardan sakının ve Allah’a kulluk konusunda beni model kabul edipbenim izimden yürüyün!”

“Allah’tan sakınıp korunun! Bana itaat edin!”.

Allah’a karşı [takvâ]lı (duyarlı) olun ve bana itaat edin!

“(Allah’tan) hakkıyla sakının ve bana itaat edin.”¹*

öyleyse, artık Allah'tan yana bilinç ve duyarlık gösterin ve bana itaat edin!

Allah’a karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin. 3/31-32

Şu halde Allah’a karşı sorumlu davranın ve beni izleyin!

«Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»

161, 162, 163, 164. Kardeşleri Lût onlara şöyle dedi: “Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin! Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbülalemindir. [7, 80-84; 11, 74-83; 15, 57-77; 29, 28-35]

Allah'tan korkun ve bana ita'at edin.

Allah’tan çekinin ve beni dinleyin.

Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

“Allah'tan korkun ve bana itaat edin.

"Artık Allah'tan sakının da bana itaat edin."

“pes ķorķuñ Tañrı’dan daħı boyun virün baña.”

Pes Tañrıdan ḳorḳuñuz ve baña uyuñuz.

Artıq Allahdan qorxun və mənə itaət edin!

So keep your duty to Allah and obey me.

"So fear Allah and obey me.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.