17 Ekim 2021 - 11 Rebiü'l-Evvel 1443 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 162. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnnî lekum rasûlun emîn(un)

Şüphe yok ki ben, size emin bir peygamberim.

"Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

“Bakın, ben O'nun tarafından size gönderilen, güvenilir bir elçiyim.

“Ben size gönderilen emin bir Rasûlüm.”

Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.

'Gerçek şu ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.'

Gerçekten ben, size gönderilen güvenilir bir peygamberim.

Şüphesiz, ben, size gönderilen güvenilir bir elçiyim.

161,162,163,164. Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: “Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin! Ben, bundan dolayı sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Benim karşılığımı ancak âlemlerin Rabbi verecektir.

Ben bir emin peygamberim sizinçin

“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir resulüm.

160-166. Lût kavmi rasûllerine yalancılık isnâd itdi. Birâderleri Lût ânlara: "Allâh’dan korkmıyacak mısınız? Ben size emîn bir rasûl olarak geliyorum. Allâh’dan korkınız ve bana itâ’at idiniz. Ben sizen hiç bir ücret istemem, benim ücretimi rabbu’l ’âlemîn virir. Bu kadar mahlûkât meyânında erkekler ile mi münâsebetde bulunacaksınız? Rabbinizin sizin için yaratdığı zevceleri bırakacak mısınız? Siz mütecâviz bir kavimsiniz" didi.

161,162,163,164,165,166. Kardeşleri Lut, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir milletsiniz" dedi.

“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

Bilin ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim.

"Ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim."

"Haberiniz olsun ki, ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim."

Haberiniz olsun ben size gönderilmiş bir Resulüm, eminim

“Sizin için güvenilir bir resûlüm.”

«Şübhesiz ben size (gönderilmiş) emîn bir peygamberim».

“Şübhesiz ki ben, sizin için (gönderilmiş) emîn bir peygamberim.”

Ben sizin için güvenilir bir elçiyim.”

İşte ben size Allah’ın gönderdiği dosdoğru bir elçiyim.

161, 164. Hani kardeşleri [¹] Lût onlara şöyle demişti: Sakınmayacak mısınız? Ben sizin için emin bir peygamberim. Artık Allah/tan sakının, bana da itaat edin. Ben dâvetime mukabil sizden hiçbir ücret istemiyorum, benim ücretim yalnız âlemlerin Rabbîne düşer».*

“Şüphesiz ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim.”

“Bakın, ben size hakkı tebliğ etmek üzere, Allah tarafından görevlendirilmiş güvenilir bir elçiyim.”

“Ben, sizin için güvenilir bir rasûlüm”.

Ben size gönderilmiş (güvenilir) bir elçiyim.

(Ve devamla): “Ben, size (gönderilen) güvenilir bir Peygamberim.”¹*

“Bakın, ben [O'nun tarafından] size gönderilen güvenilir bir elçiyim;

Ben, size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. 15/57...77

Hem bakın, ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim:

«Muhakkak ki, ben sizin için emin bir peygamberim.»

161, 162, 163, 164. Kardeşleri Lût onlara şöyle dedi: “Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin! Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbülalemindir. [7, 80-84; 11, 74-83; 15, 57-77; 29, 28-35]

Ben sizin için güvenilir bir elçiyim.

Ben sizin güveneceğiniz bir elçiyim.

Ben, sizin için güvenilir bir Peygamberim.

“Ben size güvenilir bir elçiyim.

"Ben size gelen emin bir elçiyim."

“bayıķ ben size yalavaçvan inam.”

Taḥḳīḳ ben size imin peyġamber‐ven, didi.

Şübhəsiz ki, mən sizin üçün e’tibar olunası (bel bağlanılası) bir peyğəmbərəm! (Və’dimə xilaf çıxmaz, əmanətə xəyanət etmərəm!)

Lo! I am a faithful messenger unto you,

"I am to you a messenger worthy of all trust.


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.