22 Ekim 2021 - 16 Rebiü'l-Evvel 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 161. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İż kâle lehum eḣûhum lûtun elâ tettekûn(e)

Hani, kardeşleri Lut, onlara demişti ki: Hala mı çekinmezsiniz?

Hani onlara kardeşleri Lut: "(Allah’tan korkmaz ve bu kötü ahlâktan) Sakınmaz mısınız?" demişti.

Hani kardeşleri Lût onlara: “Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaz mısınız?” demişti.

Hani kardeşleri Lût onlara:

“Hâlâ Allah'a sığınıp, emirlerine yapışmayacak, günahlardan arınıp, azaptan,sağlığınızın bozulmasından, hastalıklardan korunmayacak, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranmayacak, dinî ve sosyal görevlerinizin bilincinde olmayacak mısınız?” demişti.

Hani kardeşleri Lut onlara demişti ki: "Siz sakınmıyor musunuz?

Hani onlara kardeşleri Lut: 'Sakınmaz mısınız?' demişti.

O vakit, kardeşleri Lût kendilerine şöyle demişti: “- Allah'tan korkmaz mısınız?

Hani, kardeşleri Lut onlara: “Sakınmayacak mısınız?

161,162,163,164. Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: “Allah'ın emirlerine karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben, size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin! Ben, bundan dolayı sizden hiçbir karşılık istemiyorum. Benim karşılığımı ancak âlemlerin Rabbi verecektir.

Hani, karındaşları Lût, onlara demişti ki: «Sakınmıyor musunuz?

Hani kardeşleri Lût, onlara şöyle demişti: “Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?”

160-166. Lût kavmi rasûllerine yalancılık isnâd itdi. Birâderleri Lût ânlara: "Allâh’dan korkmıyacak mısınız? Ben size emîn bir rasûl olarak geliyorum. Allâh’dan korkınız ve bana itâ’at idiniz. Ben sizen hiç bir ücret istemem, benim ücretimi rabbu’l ’âlemîn virir. Bu kadar mahlûkât meyânında erkekler ile mi münâsebetde bulunacaksınız? Rabbinizin sizin için yaratdığı zevceleri bırakacak mısınız? Siz mütecâviz bir kavimsiniz" didi.

161,162,163,164,165,166. Kardeşleri Lut, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıp da, insanlar arasında, erkeklere mi yaklaşıyorsunuz? Doğrusu siz azmış bir milletsiniz" dedi.

Hani kardeşleri Lût, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?”

Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?

Kardeşleri Lut onlara demişti ki, "Erdemli olmayacak mısınız?"

Hani kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan kormaz mısınız?"

O vakıt ki kadeşleri Lût onlara demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?

Kardeşleri Lût onlara: “Takva sahibi olmayacak mısınız?” demişti.

Hani biraderleri Luut onlara: «(Allahdan) korkmaz mısınız?» demişdi.

Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: “(Allah'a karşı gelmekten) sakınmıyor musunuz?”

Kardeşleri Lut onlara “Korunmaz mısınız?”

O aralık soydaşları Lut onlara demişti: «Siz Allah’tan sakınmaz mısınız?

161, 164. Hani kardeşleri [¹] Lût onlara şöyle demişti: Sakınmayacak mısınız? Ben sizin için emin bir peygamberim. Artık Allah/tan sakının, bana da itaat edin. Ben dâvetime mukabil sizden hiçbir ücret istemiyorum, benim ücretim yalnız âlemlerin Rabbîne düşer».*

Hani onlara kardeşleri Lut, “Sakınmaz mısınız?” demişti.

Hani, kardeşleri gibi yakından tanıdıkları Lut, onlara seslenerek, “Ey halkım!” demişti, Kötülüklerden, günahlardan sakınmayacak mısınız?

Hani, onlara kardeşleri Lût dedi ki: -“Sakınıp korunmaz mısınız?”.

Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: “(Allah’a karşı) [takvâ]lı (duyarlı) olmuyor musunuz?

Kardeşleri Lût onlara: “(Allah’tan) hakkıyla sakınmayacak mısınız?” dedi.

hani, kardeşleri Lût onlara: “Allah'a karşı sorumluluk bilinci duymaz mısınız?” demişti,

Kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: Siz hiç Allah’a karşı gelmekten sakınmıyor musunuz? 11/77...83

Hani bir zamanlar, onlara kardeşleri[3253] Lût şöyle demişti: “Hâlâ sorumlu davranmayacak mısınız?*

O vakit ki, onlara kardeşleri Lût dedi ki: «Korkmaz mısınız?»

161, 162, 163, 164. Kardeşleri Lût onlara şöyle dedi: “Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız? Bilin ki ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Öyleyse Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin! Bu hizmetten ötürü sizden hiçbir ücret istemiyorum. Benim ücretimi verecek olan ancak Rabbülalemindir. [7, 80-84; 11, 74-83; 15, 57-77; 29, 28-35]

Kardeşleri Lut, onlara "Korunmaz mısınız?" demişti.

Bir gün kardeşleri Lut onlara şöyle demişti: “Kendinize çeki düzen vermeyecek misiniz?”

Kardeşleri Lut onlara:-Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz? demişti.

Kardeşleri Lût onlara “Sakınmıyor musunuz?” demişti.

Kardeşleri Lût onlara şöyle demişti: "Hâlâ sakınmıyor musunuz?"

ol vaķt kim eyitti anlara ķarındaşları lūŧ “iy ķorķmaz misiz?”

Ol vaḳt ki eyitdi anlara ḳarındaşları Lūṭ: Niçün Tañrıdan ḳorḳmazsız?

O zaman ki, qardaşları Lut onlara dedi: “Məgər (küfr etdiyinizə, peyğəmbərləri yalançı saydığınıza görə Allahın əzabından) qorxmursunuz?

When their brother Lot said unto them: Will ye not ward off (evil)?

Behold, their brother Lut said to them: "Will ye not fear ((Allah))?


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.