26 Ekim 2021 - 20 Rebiü'l-Evvel 1443 Salı

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 138. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vemâ nahnu bimu’ażżebîn(e)

Ve biz, azaba uğratılmayacağız.

"Ve biz (hiçbir şekilde hesap sorulacak ve) azaba uğratılacak da değiliz" (demiş ve inkâr etmişlerdi).

Ve biz azaba da uğratılacak değiliz.”

“Biz cezalandırılacak değiliz” dediler.*

Biz azaba uğratılacak da değiliz.

'Biz azab görecek değiliz.'

Biz azaba uğratılmayız.”

Ve biz, azaplandırılacak da değiliz..” dediler.

138,139. “Biz yaptıklarımızdan dolayı ceza görmeyeceğiz” deyip onu yalanladılar. Biz de onları helâk ettik. Bunda kesinlikle bir ders vardır. Onların çoğu inanmamış olsa da.

Azaba da uğramayız» dediler

Biz azaba uğratılacak da değiliz.”

136, 137, 138. Kavm-i ’Âd: "Vaz’ itmişsin ve yâhud itmemişsin bizce müsâvîdir, anlatdıkların eski zamân işleridir biz bundan dolayı ’azâb görmeyiz" didiler.

137,138. Bu durumumuz öncekilerin geleneğidir. Biz azaba uğratılacak da değiliz" dediler.

“Biz azaba uğratılacak da değiliz.”

Biz azaba uğratılacak da değiliz.

"Biz, cezalandırılacak da değiliz."

"Biz azaba uğratılacak da değiliz."

Biz ta'zib olunmayız

“Biz, azaba uğratılacak da değiliz.”

«Biz azaba uğratılacaklar da değiliz».

“Biz, azâba uğratılacak olanlar da değiliz.”

“Ayrıca biz, azaba uğratılacak da değiliz” dediler.

Biz bu yüzden azaba uğrayacak da degiliz.»

Biz bununla azap görecek değiliz» dediler.

“Ve biz azap görecek de değiliz.”

“Ve ne yaparsak yapalım, asla azâba uğratılacak değiliz. Dolayısıyla, çıkarlarımıza ters düşen hiçbir ahlâkî kural tanımayız biz!

“Biz azap edileceklerle birlikte değiliz”.

Biz asla azaba uğratılacak da değiliz.”

“Ve biz, (bu yüzden) azaba uğratılacak da değiliz.” (dediler.)

Hem, [bu yüzden] azaba uğrayacak da değiliz!”

Hem biz senin uyarılarına kulak asmadık diye azaba uğrayacak da değiliz. 45/24

Dolayısıyla, bu yüzden bizim azaba uğratılmamız da mümkün değildir!”[3242]*

«Ve bizler ise muazzep olacaklar değiliz.»

136, 137, 138. “Sen” dediler, “Ha böyle nasihat etmiş, ha etmemişsin, bize göre hepsi bir. Bizim tuttuğumuz yol, önceki atalarımızın sürüp gelen âdetlerinden başka bir şey değildir. Biz bundan ötürü de cezalandırılacak değiliz! ” [11, 53]

Biz azaba uğratılacak değiliz.

Ama biz azaba uğrayacak değiliz.”

Biz, azaba uğrayacak değiliz.

“Bu yüzden azaba uğratılacak değiliz.”

"Biz azaba uğratılacak değiliz."

“daħı degülüz biz 'aźāb olınasılar.”

Daḫı bize hīç ‘aẕāb olmaz, didiler. |

Və biz əzaba da düçar olmayacağıq!”

And we shall not be doomed.

"And we are not the ones to receive Pains and Penalties!"


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.