25 Ekim 2020 - 8 Rebiü'l-Evvel 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 132. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vettekû-lleżî emeddekum bimâ ta’lemûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

"Bildiğiniz (bütün) şeylerle (her türlü nimetlerle) size medet ve inayet eden (Rabbinizden) korkup (küfür, zulüm ve kötülükten) sakının."

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Çekinin o mabuttan ki bildiğiniz nimetleri vererek yardım etti size.

Abdullah Parlıyan Meali

Bilebildiğiniz büsbütün iyilik ve nimetleri, size sağlayan Allah'ın kitabıyla yolunuzu bulun.

Ahmet Tekin Meali

“Size, o bildiğiniz şeyleri veren Allah'a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun.”

Ahmet Varol Meali

Size bildiğiniz üzere nimetleri ihsan edenden korkun.

Ali Bulaç Meali

'Bildiğiniz şeylerle size yardım edenden korkup-sakının.'

Ali Fikri Yavuz Meali

Size bildiğiniz şeyleri verenden sakının;

Bahaeddin Sağlam Meali

“Bildiğiniz şeyleri size bol bol veren.”

Bayraktar Bayraklı Meali

“Size bildiğiniz nimetleri veren Allah'tan sakının!”

Besim Atalay Meali

Bildiğiniz yolda size yardım eyleyen Allahtan sakınınız

Cemal Külünkoğlu Meali

“O bildiğiniz nimetlerle size yardım eden (Allah')ın (azabından) sakının.”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

124,125,126,127,128,129,130,131,132,133,134,135. Kardeşleri Hud, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Siz her yüksek yere koca bir bina kurup, boş şeyle mi uğraşırsınız? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? Yakaladığınızı zorbaca mı yakalarsınız? Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size verenden sakının; davarları, oğulları, bahçeleri ve akarsuları size O vermiştir. Doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkuyorum" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

132,133,134. “Bildiğiniz her şeyi size veren, size hayvanlar, oğullar, bahçeler ve pınarlar veren Allah’a karşı gelmekten sakının.”

Diyanet Vakfı Meali

132, 133, 134. Bildiğiniz şeyleri size veren, size davarlar, oğullar, bağlar, pınarlar ihsan eden (Allah'a karşı gelmek) den sakının.

Edip Yüksel Meali

"Bildiğiniz her şeyi size vereni dinleyin."

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

"O Allah'tan korkun ki, size o bildiğiniz şeyleri vermekte,"

Elmalılı Meali (Orijinal)

O Allahdan korkun ki size o bildiğiniz şeylere imdad buyordu

Erhan Aktaş Meali

“Bildiğiniz şeylerle1 size yardım edene karşı takva sahibi olun.”*

Hasan Basri Çantay Meali

«Size bilib durduğunuz şeylerle (nimetlerle) yardım eden»,

Hayrat Neşriyat Meali

“Bilip durduğunuz şeyler (ni'metler) ile size yardım edenden sakının!”

İlyas Yorulmaz Meali

“Bildiklerinizi size daha çok artıran (Rabbinizden),”

Kadri Çelik Meali

“Bilmekte olduğunuz şeylerle size yardım edenden korkup sakının.”

Mahmut Kısa Meali

Hayatınızda ne büyük bir öneme sahip olduğunu çok iyi bildiğinizbunca nîmetleri size bahşeden Rabb’inize karşı saygılı ve itaatkâr olun!”

Mehmet Türk Meali

“Düşünebileceğiniz her şeyi size bol bol veren, Allah’tan hakkıyla sakının.”

Muhammed Esed Meali

düşünebileceğiniz 59 bütün [iyilikleri] size sağlayan [Allah'tan] yana duyarlı olun;

Mustafa Çavdar Meali

Aklınıza gelebilecek her nimeti size sunana karşı gelmekten sakının! 26/133- 134

Mustafa İslamoğlu Meali

Aklınıza gelebilecek her tür (nimeti) size lutfeden Zât’a karşı saygılı olun!

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

«Ve o Zât'tan korkunuz ki, bildiğiniz şeylerle size imdat etti.»

Suat Yıldırım Meali

131, 132, 133, 134, 135. Allah'a karşı gelmekten sakının da bana itaat edin. Size bildiğiniz bunca nimetleri veren, size davarlar ve evlatlar ihsan eden, bağ ve bahçeler, pınarlar lütfeden o Rabbinize karşı gelmekten sakının. Müthiş bir günün azabının tepenize ineceğinden, gerçekten endişe ediyorum! ”

Süleyman Ateş Meali

Size bildiğiniz ni'metleri bol bol veren(Allah)dan korkun.

Süleymaniye Vakfı Meali

Sizin de bildiğiniz gibi size destek verenden çekinin.

Şaban Piriş Meali

Size bildiğiniz şeyleri sunandan korkun!

Ümit Şimşek Meali

“O Allah'tan korkun ki, size bildiğiniz bunca nimetleri verdi.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

"O bildiğiniz nimetleri önünüze yayandan korkun."

Bunyadov-Memmedeliyev

Qorxun o kəsdən ki, anlayıb bildiyiniz şeyləri (ne’mətləri) sizə əta etdi!

M. Pickthall (English)

Keep your duty toward Him who hath aided you with (the good things) that ye know,

Yusuf Ali (English)

"Yea, fear Him Who has bestowed on you freely all that ye know.(3199)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.