25 Ekim 2020 - 8 Rebiü'l-Evvel 1442 Pazar

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 121. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İnne fî żâlike leâye(ten)(s) vemâ kâne ekśeruhum mu/minîn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Gerçekten, bu (anlatılanlar) da (ders alınacak) bir ayet ve ibret vardır, ama onların (insanların) çoğu iman etmiş (veya edecek) değillerdir.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Şüphe yok ki bunda bir delil var, fakat halkın çoğu inanmaz.

Abdullah Parlıyan Meali

Şüphesiz bu kıssada, insanlar için bir ders ve ibret vardır, onların çoğu buna inanmasa da…

Ahmet Tekin Meali

Bunlarda kesinlikle, Allah'ın kudretine, ilmine, hikmet sahibi olduğuna işaretler, insanlar için ibretler vardır. Onların çoğu iman edecek değildi.

Ahmet Varol Meali

Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu iman etmemişti.

Ali Bulaç Meali

Gerçekten, bunda bir ayet vardır, ama onların çoğu iman etmiş değildirler.

Ali Fikri Yavuz Meali

Muhakkak ki (onlara yaptığımız) bu işte, (geride kalanlar için) bir ibret var, öyle iken onların çoğu mümin olmadı.

Bahaeddin Sağlam Meali

Şüphesiz bunda, önemli bir ayet (belge-delil) vardır. Fakat çokları inanmadılar.

Bayraktar Bayraklı Meali

119,120,121,122. Bunun üzerine onu ve beraberinde olanları dolu bir gemi içinde taşıyarak kurtardık. Sonra geride kalanları suda boğduk. Doğrusu, bunda ders vardır, ama çoğu inanmamaktadır. Rabbin, şüphesiz güçlüdür, merhamet sahibidir.

Besim Atalay Meali

Bunda bir belge vardır, pek çokları inanmazlar

Cemal Külünkoğlu Meali

Şüphesiz bunda (alınacak büyük) bir ders vardır. (Buna rağmen) yine de onların çoğu iman etmediler.

Diyanet İşleri Meali (Eski)

Doğrusu bunda bir ders vardır, ama çoğu inanmamıştır.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Şüphesiz bunda bir ibret vardır. Onların çoğu ise iman etmiş değillerdir.

Diyanet Vakfı Meali

Doğrusu bunda büyük bir ders vardır; ama çokları iman etmezler.

Edip Yüksel Meali

Bunda bir ders var; ancak çoğunluk inanmaz.

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Şüphesiz bunda mutlak bir âyet (alınacak ders) vardır; ama çokları iman etmiş değillerdir.

Elmalılı Meali (Orijinal)

Şübhesiz bunda mutlak bir âyet var

Erhan Aktaş Meali

Bunda kesinlikle bir ayet1 vardır. Yine de onların çoğu iman edenlerden olmadı.*

Hasan Basri Çantay Meali

Şübhe yok ki bunda mutlak bir ibret vardır. (Fakat) onların çoğu îman ediciler değildir.

Hayrat Neşriyat Meali

Muhakkak ki bunda, elbette bir ibret vardır. Fakat onların çoğu îmân etmiş kimseler değildir.

İlyas Yorulmaz Meali

Bu olayda ibret alınacak dersler var, ancak insanların çoğu inanmıyorlardı.

Kadri Çelik Meali

Hiç şüphesiz bunda bir ayet vardır; ama onların çoğu iman etmiş değillerdir.

Mahmut Kısa Meali

Dinle, ey insan; hiç kuşkusuz bunda, ilâhî adâleti gözler önüne seren apaçık bir delil, bir işâret var fakat insanların çoğu, yine de inanmamakta diretiyor.

Mehmet Türk Meali

Şüphesiz bu (Nuh kıssasında, insanlar için) bir ibret vardır ama onların çoğu, (hâlâ) inanmadılar.

Muhammed Esed Meali

Şüphesiz bu [kıssada insanlar için] bir ders vardır, 54 onların çoğu [buna] inanmasa da.

Mustafa Çavdar Meali

İşte bunda da alınacak bir ders mutlaka vardır. Fakat onların çoğu yine de iman etmediler. 14/44-45

Mustafa İslamoğlu Meali

Elbet bu (Nûh kıssası)nda da alınacak bir mesaj mutlaka vardır; fakat insanların çoğu yine de inanmayacaklardır.

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

Şüphe yok ki, bunda elbette bir ibret vardır. Halbuki, onların ekserîsi imân etmiş olmadılar.

Suat Yıldırım Meali

Elbette bunda alınacak ibret var, fakat onların ekserisi ders alıp da iman etmezler.

Süleyman Ateş Meali

Muhakkak ki bunda bir ibret vardır, ama yine çokları inanmazlar.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bu olayda kesin bir ibret var ama bunların çoğu inanacak değillerdir.

Şaban Piriş Meali

İşte bunda da bir ibret vardır. Fakat, onların çoğu yine de inanacak değillerdir.

Ümit Şimşek Meali

İşte bunda bir âyet vardır. Fakat onların çoğu yine iman etmez.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Bunda elbette bir ibret var. Ama onların çoğu müminler değildi

Bunyadov-Memmedeliyev

Şübhəsiz ki, bunda (Nuhun bu hekayətində) bir ibrət vardır. Halbuki onların (Nuh tayfasının, yaxud bu hekayətə qulaq asanların) əksəriyyəti iman gətirmədi.

M. Pickthall (English)

Lo! herein is indeed a portent, yet most of them are not believers.

Yusuf Ali (English)

Verily in this is a Sign: but most of them do not believe.(3193)*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.