2 Aralık 2021 - 27 Rebiü'l-Ahir 1443 Perşembe

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 12. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Kâle rabbi innî eḣâfu en yukeżżibûn(i)

Musa, Rabbim demişti, gerçekten de beni yalanlarlar diye korkuyorum.

(Hz. Musa:) "Rabbim gerçekten ben, onların beni yalanlamalarından (ve yakalamalarından) korkuyorum" demişti.

Musa: “Rabbim!” dedi. “Ben onların beni yalanlayacaklarından korkuyorum

Mûsâ:
“Rabbim, beni yalanlamalarından korkuyorum” dedi.

Dedi ki: "Rabbim! Doğrusu onların beni yalanlamalarından korkuyorum.

Dedi ki: 'Rabbim, gerçekten beni yalanlamalarından korkuyorum.'

Mûsa dedi ki: “ - Rabbim! Doğrusu onların beni tekzib etmelerinden korkuyorum.

Musa: “Ey Rabbim, onların beni yalanlamalarından korkuyorum.”

Mûsâ şöyle dedi: “Ey Rabbim! Doğrusu, beni yalanlamalarından korkuyorum.”

Musa dedi: «Ey Tanrım ! Korkarım ki beni yalanlayalar

Musa, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Onların beni yalanlamalarından korkuyorum.

12,13,14. Mûsâ: "Korkarım beni yalancılıkla ithâm iderler, kalbim endîşe-nâk ve lisânım nâtıkasızdır. Birâderim Hârûn’ı gönder, bana mu’âvin olsun bana işlediğim bir günâhın cezâsını çekdirecekler, korkarım beni katl iderler" cevâbını virdi.

12,13,14. Musa: "Rabbim! Doğrusu beni yalanlamalarından korkuyorum; göğsüm daralıyor, dilim açılmıyor. Onun için Harun'a da elçilik ver. Onların bana isnat ettikleri bir suç da vardır. Beni öldürmelerinden korkuyorum" demişti.

Mûsâ, şöyle dedi: “Ey Rabbim! Muhakkak ki ben, beni yalanlamalarından korkuyorum.”

Musa şöyle dedi: Rabbim! Doğrusu, beni yalancılıkla suçlamalarından korkuyorum.

Dedi ki, "Rabbim, onların beni yalanlamalarından korkuyorum."

(Musa) şöyle seslendi: "Ya Rab! Doğrusu ben korkarım ki beni yalancı sayarlar."

Yarab! dedi: doğrusu ben korkarım ki beni tekzib ederler

Mûsâ, “Rabbim! Beni yalanlamalarından korkuyorum.” dedi.

O, dedi ki: «Rabbim, onların beni tekzîb edeceklerinden cidden korkarım».

(Mûsâ şöyle) dedi: “Rabbim! Muhakkak ki ben, (onların) beni yalanlamalarından korkarım!”

Musa “Rabbim! Beni yalanlamalarından korkuyorum”

Musa dedi: «Ey çalabım! Doğrusu, ben korkuyorum, onlar beni yalancı yerine koyacaklar,

12, 14. Musa özüre başladı da dedi ki «— Yâ Rab! Korkarım ki onlar beni yalana çıkarırlar. Bundan içim darlaşır, dilim söylemez olur. Artık Harun/a Cibril/i gönder [⁷]. Onlarca benim bir kabahatim [⁸] vardır, korkarım ki ona bedel beni öldürürler.*

Dedi ki: “Rabbim! Kuşkusuz ben, onların beni yalanlamalarından korkmaktayım.”

Buna karşılık Mûsâ, “Ey Rabb’im!” dedi, “Doğrusu ben, onların beni yalanlamalarından korkuyorum.”

Dedi ki: -“Rabbim! Ben, beni yalancı sayarlar diye korkuyorum”.

(Musa) şöyle demişti: “Rabbim! Beni yalanlamalarından korkuyorum.

Mûsa: “Ey Rabbim! Doğrusu, beni yalanlamalarından korkuyorum.” dedi.

[Musa:] “Ey Rabbim!” diye cevap verdi, “Doğrusu, beni yalanlamalarından korkuyorum,

Musa dedi ki: “Rabbim! Onların beni yalancı yerine koymalarından korkuyorum. 7/103...145

(Musa): “Rabbim!” dedi, “Onların beni yalanlamasından endişe ediyorum!

Dedi ki: «Yarabbi! Şüphe yok ki, beni tekzîp edeceklerinden korkarım.

12, 13. “Ya Rabbî” dedi, “Korkarım ki beni yalancı sayarlar, benim de göğsüm daralır, dilim tutulur. Onun için Harun'a da risalet ver! ” [28, 34; 20, 29] {KM, Çıkış 4, 10-14}

(Musa): "Rabbim, dedi, ben, onların beni yalanlayacaklarından korkuyorum."

Musa dedi ki: “Rabbim! Beni yalancı yerine koyarlar diye korkuyorum.

-Rabbim, beni yalancı saymalarından korkuyorum, dedi.

Musa “Ey Rabbim,” dedi. “Beni yalanlamalarından korkuyorum.

Demişti ki Mûsa: "Rabbim, doğrusu ben, beni yalanlamalarından korkuyorum."

eyitti mūsā “iy çalabum! bayıķ ben ķorķarın kim yalan dutalar beni.”

Mūsā eyitdi: Yā Rabb, taḥḳīḳ ben ḳorḳar‐men ki beni yalanlayalar.

(Musa) dedi: “Ey Rəbbim! Onların məni yalançı sayacaqlarından qorxuram!

He said: My Lord! Lo! I fear that they will deny me,

He said: "O my Lord! I do fear that they will charge me with falsehood:


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.