28 Temmuz 2021 - 18 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 106. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İż kâle lehum eḣûhum nûhun elâ tettekûn(e)

Hani kardeşleri Nuh onlara: “Siz hiç (Allah’tan) korkmaz ve (azabından) sakınmaz mısınız?” demişti.

Hani, kardeşleri Nuh, onlara demişti ki: Hala mı çekinmezsiniz?

Kardeşleri Nuh onlara: “Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışmaz mısınız?” dedi.

Hani soydaşları-kardeşleri Nuh onlara:
“Hâlâ, Allah'a sığınıp, emirlerine yapışmayacak, günahlardan arınıp, azaptan korunmayacak, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranmayacak, dinî ve sosyal görevlerinizin bilincinde olmayacak mısınız?” demişti.

Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki: "Siz sakınmıyor musunuz?

Hani onlara kardeşleri Nuh: 'Sakınmaz mısınız?' demişti.

O vakit kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “- Siz Allah'dan korkmaz mısınız?

Hani, kardeşleri Nuh onlara: “Sakınmayacak mısınız?”

106,107,108,109,110. Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “Sakınmaz mısınız? Bakın ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin. Hem bunun için sizden dünyevî bir karşılık da istemiyorum. Benim karşılığımı verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. Onun için, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin!”

Hani kardeşleri Nuh, onlara demişti ki: «Sakınmıyor musunuz?

Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: “(Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?”

106,107,108,109,110. Kardeşleri Nuh, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin" dedi.

Hani kardeşleri Nûh, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?”

Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?

Kardeşleri Nuh onlara demişti ki, "Dinleyip erdemli davranmaz mısınız?"

Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?"

O vakıt ki kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?

Kardeşleri Nûh onlara: “Takva sahibi olmayacak mısınız?” demişti.

Hani biraderleri Nuuh onlara: «(Allahdan) korkmaz mısınız?» demişdi,

Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “(Allah'a karşı gelmekten) sakınmıyor musunuz?”

Nuh kardeşlerine “(Allah’dan) korunmaz mısınız?”

106, 107. Hani kardeşleri Nuh onlara demişti: «— Sakınmayacak mısınız? Ben, sizin için emin bir peygamberim»;

Hani onlara kardeşleri Nuh, “Sakınmaz mısınız?” demişti.

Hani, kardeşleri gibi yakından tanıdıkları Nûh, onlara seslenerek,“Ey halkım!” demişti, Zulüm ve haksızlıklardan sakınıp dürüst ve erdemli kimseler olmayacak mısınız?”

Hani, onlara kardeşleri Nûh dedi ki: -“Sakınıp korunmaz mısınız?”.

Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: “(Allah’a karşı) [takvâ]lı (duyarlı) olmaz mısınız?

Kardeşleri Nûh,¹ onlara: “(Allah’tan) hakkıyla sakınmayacak mısınız?” dedi.*

Kardeşleri Nûh onlara: “Allah'a karşı sorumluluk bilinci duymaz mısınız?” dedi,

Kardeşleri Nuh, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten hiç sakınmıyor musunuz? 7/59...64

Hani bir zamanlar soydaşları[3229] Nûh onlara şöyle demişti: “Hâlâ sorumlu davranmayacak mısınız?*

O vakit, kardeşleri Nûh, onlara dedi: «İttikada bulunmayacak mısınız?

Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız? *

Kardeşleri Nuh onlara: "Korunmaz mısınız?" demişti.

Bir gün kardeşleri Nuh onlara “Allah’tan çekinmez misiniz!” dedi.

Kardeşleri Nuh, onlara şöyle demişti: “Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz?

Kardeşleri Nuh onlara “Sakınmıyor musunuz?” demişti.

Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: "Siz hiç sakınmıyor musunuz?"

ol vaķt kim eyitti anlara ķarındaşları nūḥ “ay ķorķmaz misiz?”

Ol vaḳt kim eyitdi anlara ḳarındaşları Nūḥ ki: Niçün Tañrıdanḳorḳmazsız?

O zaman ki, qardaşları Nuh onlara dedi: “Məgər (küfr etməyinizə görə) qorxmursunuz?

When their brother Noah said unto them: Will ye not ward off (evil)?

Behold, their brother Noah(3186) said to them: "Will ye not fear ((Allah))?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.