16 Ocak 2021 - 2 Cemaziye'l-Ahir 1442 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 106. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

İż kâle lehum eḣûhum nûhun elâ tettekûn(e)

Abdullah-Ahmet Akgül Meali

Hani kardeşleri Nuh onlara: “Siz hiç (Allah’tan) korkmaz ve (azabından) sakınmaz mısınız?” demişti.

Abdulbaki Gölpınarlı Meali

Hani, kardeşleri Nuh, onlara demişti ki: Hala mı çekinmezsiniz?

Abdullah Parlıyan Meali

Kardeşleri Nuh onlara: “Yolunuzu Allah'ın kitabıyla bulmaya çalışmaz mısınız?” dedi.

Ahmet Tekin Meali

Hani soydaşları-kardeşleri Nuh onlara:
“Hâlâ, Allah'a sığınıp, emirlerine yapışmayacak, günahlardan arınıp, azaptan korunmayacak, kulluk ve sorumluluk şuuruyla, haklarınıza ve özgürlüklerinize sahip çıkarak şahsiyetli davranmayacak, dinî ve sosyal görevlerinizin bilincinde olmayacak mısınız?” demişti.

Ahmet Varol Meali

Hani kardeşleri Nuh onlara demişti ki: "Siz sakınmıyor musunuz?

Ali Bulaç Meali

Hani onlara kardeşleri Nuh: 'Sakınmaz mısınız?' demişti.

Ali Fikri Yavuz Meali

O vakit kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “- Siz Allah'dan korkmaz mısınız?

Bahaeddin Sağlam Meali

Hani, kardeşleri Nuh onlara: “Sakınmayacak mısınız?”

Bayraktar Bayraklı Meali

106,107,108,109,110. Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “Sakınmaz mısınız? Bakın ben size gönderilmiş güvenilir bir peygamberim. Artık, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin. Hem bunun için sizden dünyevî bir karşılık da istemiyorum. Benim karşılığımı verecek olan, ancak âlemlerin Rabbidir. Onun için, Allah'a saygı duyun ve bana itaat edin!”

Besim Atalay Meali

Hani kardeşleri Nuh, onlara demişti ki: «Sakınmıyor musunuz?

Cemal Külünkoğlu Meali

Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: “(Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?”

Diyanet İşleri Meali (Eski)

106,107,108,109,110. Kardeşleri Nuh, onlara: "Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum. Benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin" dedi.

Diyanet İşleri Meali (Yeni)

Hani kardeşleri Nûh, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten sakınmaz mısınız?”

Diyanet Vakfı Meali

Kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: (Allah'a karşı gelmekten) sakınmaz mısınız?

Edip Yüksel Meali

Kardeşleri Nuh onlara demişti ki, "Dinleyip erdemli davranmaz mısınız?"

Elmalılı Hamdi Yazır Meali

Hani kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: "Siz Allah'tan korkmaz mısınız?"

Elmalılı Meali (Orijinal)

O vakıt ki kardeşleri Nuh onlara şöyle demişti: siz Allahdan korkmaz mısınız?

Erhan Aktaş Meali

Kardeşleri Nûh onlara: “Takva sahibi olmayacak mısınız?” demişti.

Hasan Basri Çantay Meali

Hani biraderleri Nuuh onlara: «(Allahdan) korkmaz mısınız?» demişdi,

Hayrat Neşriyat Meali

Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “(Allah'a karşı gelmekten) sakınmıyor musunuz?”

İlyas Yorulmaz Meali

Nuh kardeşlerine “(Allahdan) korunmaz mısınız?”

İsmail Hakkı İzmirli

106, 107. Hani kardeşleri Nuh onlara demişti: «— Sakınmayacak mısınız? Ben, sizin için emin bir peygamberim»;

Kadri Çelik Meali

Hani onlara kardeşleri Nuh, “Sakınmaz mısınız?” demişti.

Mahmut Kısa Meali

Hani, kardeşleri gibi yakından tanıdıkları Nûh, onlara seslenerek,“Ey halkım!” demişti, Zulüm ve haksızlıklardan sakınıp dürüst ve erdemli kimseler olmayacak mısınız?”

Mehmet Türk Meali

Kardeşleri Nûh,1 onlara: “(Allah’tan) hakkıyla sakınmayacak mısınız?” dedi.*

Muhammed Esed Meali

Kardeşleri Nûh onlara: “Allah'a karşı sorumluluk bilinci duymaz mısınız?” dedi,

Mustafa Çavdar Meali

Kardeşleri Nuh, onlara şöyle demişti: “Allah’a karşı gelmekten hiç sakınmıyor musunuz? 7/59...64

Mustafa İslamoğlu Meali

Hani bir zamanlar soydaşları[3229] Nûh onlara şöyle demişti: “Hâlâ sorumlu davranmayacak mısınız?*

Ömer Nasuhi Bilmen Meali

O vakit, kardeşleri Nûh, onlara dedi: «İttikada bulunmayacak mısınız?

Suat Yıldırım Meali

Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: “Hâlâ inkâr ve isyandan sakınmayacak mısınız? *

Süleyman Ateş Meali

Kardeşleri Nuh onlara: "Korunmaz mısınız?" demişti.

Süleymaniye Vakfı Meali

Bir gün kardeşleri Nuh onlara “Allah’tan çekinmez misiniz!” dedi.

Şaban Piriş Meali

Kardeşleri Nuh, onlara şöyle demişti: “Hiç Allah'tan korkmuyor musunuz?

Ümit Şimşek Meali

Kardeşleri Nuh onlara “Sakınmıyor musunuz?” demişti.

Yaşar Nuri Öztürk Meali

Kardeşleri Nûh onlara şöyle demişti: "Siz hiç sakınmıyor musunuz?"

Eski Anadolu Türkçesi

ol vaķt kim eyitti anlara ķarındaşları nūḥ “ay ķorķmaz misiz?”

Bunyadov-Memmedeliyev

O zaman ki, qardaşları Nuh onlara dedi: “Məgər (küfr etməyinizə görə) qorxmursunuz?

M. Pickthall (English)

When their brother Noah said unto them: Will ye not ward off (evil)?

Yusuf Ali (English)

Behold, their brother Noah(3186) said to them: "Will ye not fear ((Allah))?*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.