28 Temmuz 2021 - 18 Zi'l-Hicce 1442 Çarşamba

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Şu’arâ Suresi 10. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1962)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmail Hakkı İzmirli (1926)
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Ve-iż nâdâ rabbuke mûsâ eni-/ti-lkavme-zzâlimîn(e)

Hani Senin Rabbin, o vakit Musa'ya seslenmişti: "Zulmetmekte olan kavme git (ve gerçeği bildir) ;"

An o zamanı ki hani Rabbin, Musa'ya, git zalimler topluluğuna diye nida etmişti,

Ve hatırla, hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: “O yaratılış gayesi dışında yaşayan kavme git.

Hani Rabbin Mûsâ'ya:
“İnkârda, isyanda ileri giden baskı, zulüm ve işkence ile temel hak ve hürriyetleri, Allah yolunu ve Allah yolundaki faaliyetleri engelleyen, insanları köleleştiren o zâlim kavme git.” diye nida etmişti.

Hani Rabbin Musa'ya şöyle seslenmişti: "Zalimler topluluğuna git.

Hani Rabbin, Musa'ya seslenmişti: 'Zulmetmekte olan kavme git;'

Bir vakit Rabbin, Mûsa'ya şöyle buyurmuştu: “- Git o zalimler kavmine;

10, 11. Hatırla ki, Rabbin, Musa’ya: “Sakınmayacaklar mı diye, o zalim toplum olan Firavun milletine git” diye seslendi.

10,11. Hani Rabbin Mûsâ'ya, “O zâlimler topluluğuna, Firavun'un kavmine git! Hâlâ sakınmayacaklar mı onlar?” diye seslenmişti.[377]*

Hani Tanrın Musa'ya: «Zalim olan ulusa

10-11. Hani Rabbin, Musa'ya seslenmişti: “Zulmetmekte olan kavme git! Firavunun toplumuna git. Hâlâ Allah'a karşı gelmekten sakınmayacaklar mı (diye sor)?”

10,11. Rabbin Musa'ya: "Haksızlık eden millete, Firavun'un milletine git" diye nida etmişti. "Haksızlıktan sakınmazlar mı?"

10,11. Hani Rabbin, Mûsâ’ya; “Zalimler topluluğuna, Firavun’un kavmine git! Başlarına geleceklerden hâlâ korkmuyorlar mı?” diye seslenmişti.

10, 11. Hani Rabbin Musa'ya: O zalimler güruhuna, Firavun'un kavmine git. Hâla (başlarına gelecekten) sakınmayacaklar mı onlar? diye seslenmişti.

Bir zamanlar Rabbin Musa'ya seslenmişti: "O zalim topluma git."

Bir vakit de Rabbin, Musa'ya nida edip "Git o zalim kavme" dedi.

Bir vakıt da rabbın, Musaya nidâ buyurdu: git o zalim kavme dedi

Bir zamanlar Rabb'in, zalim halka gitmesi için Mûsâ'ya seslenmişti.

10,11. Hani Rabbin Musâya: «O zaalimler güruhuna, Fir'avnın kavmine git. Haalâ (fenâlıkdan) sakınmayacaklar mı onlar?» diye nida etmişdi.

10,11. Hani Rabbin Mûsâ'ya: “O zâlimler topluluğuna, Fir'avun'un kavmine git!(Allah'a karşı gelmekten) hâlâ sakınmayacaklar mı?” diye nidâ buyurdu.

Rabbin Musa ya “Zalim bir topluma git” diye seslenmişti.

10, 11. Hani Rabbin Musa/ya «— Zalim kavme Firavun kavmine var, onlar daha sakınmayacaklar mı ki başkalarına tapıyorlar?» diye sur-i nida etmişti.

Hani senin Rabbin, Musa'ya (şöyle) seslenmişti: “Zulmetmekte olan kavime git.”

Hani bir vakit Rabb’in Mûsâ’ya “Ey Mûsâ!” diye seslenmişti: “Âyetlerimi tebliğ etmek üzere, şu zâlim topluma git!”

Hani, Musa’ya senin rabbin seslendi: -“Gel Zâlim Kavm’e!”,

10,11. Hani Rabbin, Musa’ya “Zalim topluma, yani Firavun’un kavmine git! (Hâlâ) [takvâ]lı (duyarlı) davranmayacaklar mı?” diye seslenmişti.

Bir zamanlar Rabbin Mûsa’ya: “O zâlimler topluluğuna git.” diye seslendi.

VE [HATIRLA,] hani, Rabbin Musa'ya: “Şu zalimler toplumuna git!” diye seslenmişti,

Hani bir zaman Rabbin Musa’ya şöyle seslenmişti: “Şu zalimler toplumuna git!” 20/9...48

HANİ bir zamanlar Rabbin Musa’ya şöyle nida etmişti: “Şu zalimler güruhuna git;

Ve yâd et o zamanı ki, Rabbin Mûsa'ya nidâ buyurdu ki: «Zalimler olan kavme gidiver.

10, 11. Bir vakit de Rabbin Mûsâ'ya: “Haydi! o zulme batmış olan topluma, yani Firavun'un halkına gidip, “hakkı inkârdan ve azgınlıktan sakınma zamanı gelmedi mi? de! ” diye nida etti. [20, 47]*

Rabbin Musa'ya seslendi: "O zalim kavme git!"

Bir gün Rabbin Musa’ya şöyle seslendi: “yanlışlar içinde olan şu toplumun yanına var,

Hani Rabbin, Musa'ya:-Zalim kavme git! diye seslenmişti.

Hani Rabbin Musa'ya seslenmişti, “O zalimler güruhuna git,” diye.

Rabbinin Mûsa'ya, "Zulüm sergileyenler topluluğuna git" diye seslenişini hatırla.

10-11. daħı ol vaķt kim ķıġırdı çalabuñ mūsā’ya kim “gel žālim ķavumlara fir'avn ķavumı. ay ķorķmazlar mı?”

Ẕikr eyle ol vaḳtı ki ḳıġırdı seni yaradan Allāh Mūsāya: Var yā Mūsā ẓālimḳavmlere, didi

(Ya Rəsulum!) Yadına gətir ki, bir zaman Rəbbin Musaya belə buyurmuşdu: “Get o zalım tayfanın yanına –

And when thy Lord called Moses, saying: Go unto the wrongdoing folk,

Behold, thy Lord called(3144) Moses: "Go to the people of iniquity,-*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.