3 Haziran 2023 - 14 Zi'l-ka'de 1444 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 71. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Vemen tâbe ve’amile sâlihan fe-innehu yetûbu ila(A)llâhi metâbâ(n)

Kim tövbe eder ve iyi işlerde bulunursa şüphe yok ki o, Allah'a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.

Kim tevbe eder ve amel-i salih işlerse, kesinlikle o, Allah-u Teâlâ’ya tevbesi makbul (olmuş ve O’nun rızasına kavuşmuş) olarak dönecektir.

Zaten kim tevbe eder, sonra da dürüst ve yararlı işler yaparsa, şüphe yok ki gereği üzere, Allah'a yönelen işte odur.

Günah işlemekten vazgeçip Allah'a itaate yönelerek tevbe eden, gevşekliği bırakıp, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçiren, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayan, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olan, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyen, şüphesiz tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

bk. Kur’ân-ı Kerim, 4/110; 9/104; 39/53.

Kim tevbe eder ve salih amel işlerse şüphesiz o kabul görmüş olarak Allah'a döner.

Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi (ve kendisi) kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Kim tevbe eder de salih amel işlerse, muhakkak ki o, tevbesi makbul bir şekilde Allah'a döner.

Kim tevbe edip yararlı işler yaparsa, o (makbul bir kul olarak) Allah’a dönüş yapmış demektir.

Kim tövbe eder ve yararlı iş yaparsa bilsin ki onun tövbesi kesinlikle Allah'a ulaşacaktır.

Tövbe yapıp yararlı iş görenler, bağışlanmış olarak Allaha dönecekler

Her kim tevbe edip sorumlu davranır ve faydalı işler yaparsa, şüphesiz o, Allah'a, tevbesi kabul edilmiş olarak döner.

Tevbe iden ve a’mâl-i sâlihada bulunan Allâh’a rücû’ ider ve rû-yu kabûl görir.

Kim tevbe edip yararlı iş işlerse, şüphesiz o, Allah'a gereği gibi yönelmiş olur.

Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah’a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.

Evet, kim tövbe edip erdemli davranırsa bu durumda gerektiği şekilde Allah’a yönelmiş olur.

Kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Tevbe edip iyi davrananlar ise ALLAH'a gereği gibi dönmüş olur

Ve her kim tevbe edip iyi davranış gösterirse, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Ve her kim tevbe edip de salâh ile çalışırsa o muhakkak Allaha makbul olarak döner

Kim (nasûh bir tövbe ile) tövbe eder ve sâlih amel işlerse, şüphesiz o, Allah’ (ın manevi huzurun) a tövbesi kabul edilmiş olarak döner.

Kim tevbe eder ve salihatı yaparsa, kuşkusuz o, bağışlanmış olarak Allah'a döner.

Kim (günâhlardan) tevbe (ve rücû') eder, güzel amel (ve hareket) de de bulunursa muhakkak o, Allaha — tevbesi makbul ve (Allahın) rızâsına erişmiş olarak — döner.

İşte kim tevbe edip sâlih amel işlerse, artık şübhesiz ki o, tevbesi kabûl edilmiş olarak Allah'a döner.

Tövbe eden ve doğru işler yapan birisi için, tövbe edilecek makam Allah’dır.

Herkim tövbe edip iyilik işliyecek olursa işte bu gibiler artık Allah’a tövbesi onanmış olarak döneceklerdir.

Her kim tövbe eder ve iyi amel işlerse Allah/a, sevap ve mükâfatına nâil olarak döner [¹].

[1] Veya Allah'ı kendisinden hoşnut ederek döner.

Kim tevbe edip, iyi ve yararlı [sâlih] iş yaparsa, muhakkak ki o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner.

Kim tevbe eder ve salih amellerde bulunursa, gerçekten o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Evet, her kim içtenlikle tövbe eder ve ardından güzel davranışlar ortaya koyarsa, muhakkak o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a dönmüş olur.

Kim tevbe ettiyse, salih bir amel işlediyse, şüphesiz o, tevbe makamı olarak Allah’a yönelir.

Pişman olup, ardından olumlu işler yapanın Allah'a yakarışı dört dörtlük olmalıdır:

Ey insanlar! Bilin ki kim yaptıklarından dolayı tövbe edip yararlı işler yaparak Allah’a yönelirse, o insan Allah katında makbul bir kimsedir.

(O’na) yönelip iyi iş(ler) yapan kişi Allah’a tam yönelmiş olur. [*]

Önceki ayetlerde sayılan günahları yapanlar eğer tevbe ederlerse Yüce Allah’a yapılacak tevbenin yani yönelişin önünde hiçbir engelin olmadığı bu iki ... Devamı..

(Zâten) tevbe eden ve (inandığı) iyi işleri yaşayan kimse, şüphesiz (böyle davranarak), Allah’a gerçekten tevbe etmiş olur.¹

1 Yani gerçek tevbe böyle yapılır. Bu âyet; “Kim tevbe edip (inandığı) iyi işleri yaşarsa, şüphesiz o, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah’a döner” şek... Devamı..

Zaten kim ki tevbe eder ve [sonra da] dürüstçe, erdemlice davranırsa, gereği üzere Allah’a yönelen işte odur.

Evet kim günahlardan dönüş yapıp doğru ve güzel işler yaparsa, işte o, tövbesi kabul edilmiş olarak Allah’a yönelmiş olur. 2/177, 17/25, 39/53...61, 63/10

Kaldı ki her kim dönüş yapar ve sorumlu davranırsa, işte sadece böyleleri Allah’a gereği gibi yönelmiş sayılacaktır.

Evet kim tevbe edip, sâlih amel işlerse, şüphe yok ki o, Allah’a (Onun huzuruna) tevbesi kabul edilmiş olarak döner!.

Kim de tövbe eder ve salih amel işlerse işte o, Allah’a, tövbesi kabul edilmiş olarak döner.

Ve her kim tövbe etmiş ve sâlih amelde bulunmuş olursa Artık şüphe yok ki o Allah Teâlâ'ya rızasını kazanmış olarak döner.

Kim tövbe edip, güzel ve makbul işler yaparsa, gereğince tövbe eden işte odur. [4, 110; 9, 104; 39, 53]

Kim tevbe eder ve faydalı iş yaparsa o, makbul bir kimse olarak Allah'a döner.

Ve tevbe iden ve 'amel-i sâlih işleyen kimseler, tevbeleri kabûl buyuran Allâh Te'âlâ'ya tevbe iderler.

Kim dönüş yapıp iyi iş yaparsa gerçekten Allah tevbesini kabul etmiş olur.

Kim tevbe eder ve doğruları yaparsa, O, tevbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

Onun için, tevbe edip de güzel işler yapan kimse, tevbesi makbul olarak Allah'a döner.

Kim tövbe edip hayra ve barışa yönelik iş yaparsa, hiç kuşkusuz tövbesi kabul edilmiş olarak Allah'a döner.

daħı her kim tevbe eyledi daħı işledi eyü iş pes bayıķ ol döne Tañrı’dın yaña dönmeklıķ.

Daḫı kim ki tevbe eylese, daḫı ‘amel‐i ṣāliḥ işlese, pes ol Tañrıya döner,yaḫşı dönmek.

Hər kəs tövbə edib yaxşı iş görsə, o, şübhəsiz ki, Allaha tərəf yaxşı bir dönüşlə (Allahın rizasını qazanmış halda) dönər.

And whosoever repenteth and doeth good, he verily repenteth toward Allah with true repentance.

And whoever repents and does good has truly turned to Allah with an (acceptable) conversion;-


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.