3 Haziran 2023 - 14 Zi'l-ka'de 1444 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 68. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velleżîne lâ yed’ûne me’a(A)llâhi ilâhen âḣara velâ yaktulûne-nnefse-lletî harrama(A)llâhu illâ bilhakki velâ yeznûn(e)(c) vemen yef’al żâlike yelka eśâmâ(n)

Ve öyle kişilerdir onlar ki Allah'la beraber başka bir mabuda kulluk etmezler ve haklı olmadıkça Allah'ın haram ettiği bir cana kıyıp kimseyi öldürmezler ve zina etmezler ve kim, bunları yaparsa cezaya düşer.

Ve (Rahman’ın sadık ve şuurlu kulları;) onlar Allah ile beraber, başka ilaha (hiçbir makama ve güç odağına asla) dua edip yalvarmaya (tenezzül ve tevessül etmeyenlerdir; savaş ve meşru müdafaa gibi) haklı bir sebep olmaksızın Allah’ın haram kıldığı (hiçbir) canı öldürmeyen ve (asla) zina etmeyen (hatta gözleriyle ve gönülleriyle bile bu çirkeften sakınıveren) kimselerdir. Çünkü her kim bunları yaparsa çok ’ağır bir ceza ile’ karşılaşıverecektir.

Ve onlar ki, Allah'la beraber asla birtakım düzmece ilahlara yalvarıp yakarmazlar ve hukuki bir gerekçe olmadıkça, Allah'ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar ve zina etmezler. Çünkü bilirler ki, bunlardan herhangi birini işleyen kimse, bir kötülük ve günaha bulaşmış olmakla kalmayacak.

Onlar Allah ile birlikte bir başka tanrıya tapmayanlar, yalvarmayanlar; haklı bir sebebin dışında, Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı, saygıya layık bulduğu cana kıymayanlar, zina etmeyenlerdir. Kim bunları yaparsa, bilerek işlediği günahının cezasını bulur.

Onlar Allah'la beraber başka bir ilaha tapmaz, Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmez ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezayı bulur.

Ve onlar, Allah ile beraber başka bir ilah'a tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa 'ağır bir ceza ile' karşılaşır.

Onlar ki, Allah'la beraber başka bir İlâha ibadet etmezler; Allah'ın haram kıldığı nefsi haksız yere öldürmezler, zina yapmazlar; kim de bunları yaparsa, günahının cezasına kavuşur;

Onlar ki, Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah’ın yasak ettiği canı haksız yere almazlar. Ve zina etmezler. Artık kim bu günahları yaparsa, cezasını bulur.

Onlar, Allah ile birlikte başka bir tanrıya kulluk etmezler. Haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymazlar. Zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur.

Allah ile birlikte özge bir Tanrıya tapmazlar onlar; haklı olmadıkça —Allahın yasak kılmış olduğu— bir kimseyi öldürmezler; zina da etmezler; bunu yapan cezasını bulacak !

Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere Allah'ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. (Allah'ın yasakladığı bu fiillerden) herhangi birini yapan kimse günahının cezasını bulur.

Bkz. 17/33

68, 69. Allâh’dan başka ma’bûda ’ibâdet itmezler, Allâh’ın men’ itdiği vecihle haklı olmadıkca kimseyi katl itmezler, zinâ iylemezler, bu günâhları icrâ idenler fi’illerinin cezâsını görirler. (69) Bunların kıyâmet gününde ’azâbı iki kat olacak ve kemâl-i mezelletle o ’azâbı ilelebed çekeceklerdir.

Onlar, Allah'ın yanında başka tanrı tutup ona yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar. Zina etmezler. Bunları yapan günaha girmiş olur.

Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır azaba uğrar.

Onlar, Allah ile birlikte başka bir tanrıya tapmazlar; haksız yere, Allah’ın dokunulmaz kıldığı insan hayatına kıymazlar, zina etmezler. Zira (bilirler ki) bunları işleyen kimse cezasını bulacak.

Yine onlar ki, Allah ile beraber (tuttukları) başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan, günahı(nın cezasını) bulur;

Onlar, ALLAH ile birlikte başka tanrılar çağırmazlar; ALLAH'ın yasakladığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Bunları işleyen, günahların faturasını öder.

Yine onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Bunları yapan günahı(nın cezasını) bulur.

Ve onlar ki Allahın beraberinde diğer bir tanrıya duâ etmezler, Allahın haram kıldığı nefsi haksız katleylemezler ve sinâ yapmazlar, her kim de bunları yaparsa ağır cezaya çarpar

68-69. Ve onlar ki, (zatında, sıfatlarında, fiillerinde ve hükümlerinde asla dengi ve ortağı olmayan) Allah’ (ı ilâh edinmek) ile birlikte, (kendi uydurdukları) başka (bir takım sahte) ilâhlara yalvarmazlar (Allah’a şirk koşmazlar.) Allah’ın, (öldürülmesini) harâm kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa (Allah’a şirk koşarsa yahut Allah’a şirk koşmakla beraber, haksız yere bir cana kıyarsa veya zina yaparsa) cezasını bulur. Hesap günü onun (o kâfirin) azabı kat kat artırılır ve horlanmış olarak orada (cehennemde) ebedî kalır.

Onlar, Allah'la birlikte başka bir ilaha dua etmezler. Allah'ın haram kıldığı canı geçerli bir neden olmadıkça öldürmezler. Zina yapmazlar. Kim bunları yaparsa günah işlemiş olur.

Onlar ki Allahın yanına başka bir Tanrı daha (katıb) tapmazlar. Allahın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar, zina etmezler. Kim bunlar (dan birini) yaparsa cezaya çarpar.

Onlar ki, Allah ile berâber başka bir ilâha yalvarmazlar; hak bir sebeb olmadıkça Allah'ın haram kıldığı canı öldürmezler ve zinâ etmezler. Kim bunları yaparsa, bir günah ile(o günâhın cezâsı ile) karşılaşır.

Rahmanın Kulları Allah’dan başka bir ilaha asla yalvarmazlar, haksız yere Allah’ın yasakladığı bir nefsi öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa günaha batmış olur.

o kimseler Allah’tan başka tanrıya tapmazlar, Allah’ın haram kıldığı bir kimseyi doğru olmadıkça öldürmezler, yoz yaklaşmada bulunmazlar. Herkim de bunları yapacak olursa ettiğini bulacaktır.

Allah ile beraber başka bir mâbuda tapmazlar, Allah/ın öldürmesini haram kıldığı şahsı bihakkın öldürmeden başka hiçbir suretle öldürmezler, zina etmezler. Bu kötülükleri yapan cezasını çeker.

Onlar, Allah’la beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar; haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymazlar²⁶ ve zina etmezler.²⁷ Kim bunları yaparsa zaten (ağır) bir günaha [esâmen] girmiş olur.

26 Krş. Cin, 72/18; İsrâ,17/33 27 Krş. İsrâ, 17/32

Ve onlar Allah ile beraber başka bir ilâh'a tapmazlar. Allah'ın haram kıldığı canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır bir ceza ile karşılaşır.

Onlar ki, Allah ile birlikte başka bir tanrıya kulluk etmezler; kısas, ırza tecavüz, meşrû müdafaa gibi haklı bir gerekçeye dayanmadıkça, Allah’ın kutsal ve dokunulmaz kıldığı bir cana kıymazlar ve asla evlilik dışı veya sapıkça ilişkilere yönelmezler. Zira çok iyi bilirler ki, her kim bunları yaparsa, günahının cezasını çekecektir!Şöyle ki:

(Rahmân’ın kulları) Onlar ki; Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarmazlar.
Hakk’lı olmadıkça, Allah’ın haram kıldığı Can’a kıymazlar.
Zina etmezler.
Kim bunları yaparsa, günah işliyordur.

Allah'a dua ederken araya başka tanrı sokmazlar, [1] haklı bir gerekçe olmadan, Allah'ın yasak ettiği cana kıymazlar, zina etmezler. Zina suçunu işleyen, cezasını da çeker.

İnananlar Allah ile beraber başka ilahlara yalvarmazlar. Bütün beklentileri sadece Allah’tandır. Cahil insanların yaptıkları gibi kendilerine Allah dışında bir takım dostlar, bir takım yardımcılar edinmezler. Allah’a ait sıfatları başkalarında görmezler. Haksız bir şekilde cana kıymazlar. Zina etmezler. Kim yasalarımıza uymazsa onu mutlaka cezalandırırız.

68,69. Onlar, Allah ile birlikte başka bir ilaha yalvarmazlar; Allah’ın haram (saygın) kıldığı cana haksız yere kıymazlar; zina yapmazlar. Bunu yapan kişi, kıyamet günü azabı katlanan ve içinde alçaltılmış olarak [ebedî] kalacağı bir ceza ile karşılaşacaktır.

(Bunlar,) Allah ile beraber başka bir ilâha yalvarmayan, haksız yere Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen (kimselerdir.) Kim de bunları yaparsa o, (günâhının) cezâsını bulur.

Ve onlar ki, Allah’la beraber, asla birtakım düzmece tanrılara yalvarıp yakarmazlar; ve hukukî bir gerekçe olmadıkça ⁵² Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar ve zina etmezler. Çünkü [bilirler ki,] bunlardan herhangi birini işleyen kimse, ⁵³ bir kötülüğe bulaşmış olmakla [kalmayacak],

52 Bkz. 6. sure, 148. not.53 Lafzen, “bunu [zâlike] işleyen/yapan kimse”; yani ayette sözü geçen üç tür günahtan herhangi birini işleyen kimse. (Zinâ ... Devamı..

Ve Rahmanın kulları, Allah ile beraber başka bir ilaha dua ile yalvarıp yakarmazlar. Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır bir cezaya uğrar. 2/163, 16/51, 17/22- 32- 33- 39

Yine onlar ki: Allah’la beraber bir başka ilâha yalvarıp yakarmazlar; meşru ve haklı bir gerekçeye dayanmaksızın[³¹⁵⁷] Allah’ın dokunulmaz kıldığı cana kıymazlar; zina da etmezler! Zira, her kim bunları yaparsa günaha batmış olur.

[3157] Krş: 6:151; 17:33.

Onlar ki; Allah ile beraber başka bir ilaha tapmazlar!.. Allah’ın haram kıldığı cana, haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. (İşte Rahmanın has kulları, Rablerinin emir ve yasaklarına böyle uyarlar. Diğer kullar onları örnek almalıdırlar. Çünkü) Kim bunları yaparsa, cezasını bulur.

Onlar, Allah ile beraber başka bir ilâha kulluk etmeyen, haksız yere, Allah’ın haram kıldığı cana kıymayan ve zina etmeyen kimselerdir. Kim bunları yaparsa ağır bir kötülükle buluşur.

Ve onlar ki, Allah ile beraber başka bir tanrıya dua etmezler ve Allah'ın haram kıldığı nefsi öldürmezler bihakkın olan müstesna, ve zinada bulunmazlar ve her kim bunu yaparsa büyük bir cezaya uğrar.

Onlar, Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın muhterem kıldığı bir canı haksız yere öldürmezler. Zina etmezler. Kim de bunları yaparsa günahının cezasını bulur.

Ve onlar Allah ile beraber başka tanrıya yalvarmazlar. Allah'ın haram ettiği canı haksız yere öldürmezler ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur.

Ve şunlardır ki: "Allâh'la berâber diğer bir ilâha 'ibâdet itmezler. Hak ile (hüküm ile) olmaksızın Allâh'ın harâm iylediği nefsi katl iylemezler ve zinâya yaklaşmazlar. Bunları işleyen günâha mülâkî olur.

Onlar, Allah ile beraber başka bir ilahı yardıma çağırmazlar. (Kur’ân’ın) Haklı (saydığı) bir sebep[1] yoksa Allah’ın dokunulmaz kıldığı canı öldürmezler; zina da etmezler. Kim bunları yaparsa doğal yapısından uzaklaşma cezasına çarptırılır[2].

[1] Bunlar kısas (Bkz. Bakara 2/178), savaşta vuruşma anı (Bkz. Muhammed 47/4) ve terör (Bkz. Mâide 5/33) suçlarıdır. [2] Ayette esâm şeklinde geçen إ... Devamı..

Onlar, Allah ile beraber başka bir ilaha yalvarmazlar. Allah'ın haram kıldığı cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa ağır cezaya uğrar.

Onlar Allah ile beraber başka bir tanrıya yalvarmazlar, Allah'ın haram kıldığı bir cana haksız yere kıymazlar ve zina etmezler. Kim bunları yaparsa cezasını bulur.

Onlar Allah'ın yanında bir başka ilaha yakarmazlar/davet etmezler. Allah'ın saygıya layık kıldığı canı haksız yere almazlar. Zina etmezler. Bunları yapan, cezaya çarpılır.

daħı anlar kim olamazlar Tañrı-y-ıla ayruķ Tañrı [195a] daħı depelemezler nefsi kim ḥarām eyldi Tañrı illā ḥaķk-ıla daħı zinā eylemezler. daħı her kim eyler ise anı göre cezāsını.

Daḫı ol kişiler ki Tañrı Ta‘ālā bile özge ma‘būda ṭapmazlar. Daḫı öldür‐mezler ol nefsi ki Tañrı Ta‘ālā ḥarām itdi, illā ḥaḳḳ‐ıla. Zinā daḫı eylemezler.Daḫı kim ki anı işlese yaman cezā görür.

Onlar Allahla yanaşı başqa bir tanrıya ibadət etməz, Allahın haram buyurduğu cana nahaq yerə qıymaz (onu öldürməz), zina etməzlər. Hər kəs bunu (bu işləri) etsə, cəzasını çəkər.

And those who cry not unto any other god along with Allah, nor take the life which Allah hath forbidden save in (course of) justice, nor commit adultery and whoso doeth this shall pay the penalty;

Those who invoke not, with Allah, any other god, nor slay such life as Allah has made sacred except for just cause, nor commit(3128) fornication; - and any that does this (not only) meets punishment.

3128 Here three things are expressly condemned: (1) false worship, which is a crime against Allah; (2) the taking of life, which is a crime against ou... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.