3 Haziran 2023 - 14 Zi'l-ka'de 1444 Cumartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 67. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Seç/Sil


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velleżîne iżâ enfekû lem yusrifû velem yakturû vekâne beyne żâlike kavâmâ(n)

Ve öyle kişilerdir onlar ki yoksullara bir şey verince ne israf ederler, ne de az verirler, ikisinin ortasını bulurlar.

Onlar infak edip (harcadıkları) zaman, ne israf edip savururlar, ne de (cimrilik edip) kısarlar; her ikisi arasında (kıvamında) orta bir yol tutan (hayırda harcayan, israftan kaçınan kimselerdir).

Ve onlar ki, harcadıkları zaman, ne saçıp savururlar, ne de cimrilik yaparlar bu ikisi arasında dengeli bir yol tutarlar.

Onlar, Allah yolunda karşılık beklemeden, gönüllü harcarlarken, insanların ihtiyaçlarını görürken meşru harcama sınırını aşmazlar, ölçüyü kaçırmazlar, cimrilik etmezler. İhtiyaç görme, muhtacı rahatlatan, vereni sıkıntıya sokmayan, israf ile cimrilik arasında dengeli bir harcamadır.

bk. Tefsîru Ebissuûd, 6/229.

Onlar harcadıkları zaman ne israf ne de cimrilik ederler. (Harcamaları) bu ikisi arasında dengeli olur.

Onlar, harcadıkları zaman, ne israf ederler, ne kısarlar; (harcamaları,) ikisi arasında orta bir yoldur.

Onlar ki, harcadıkları zaman israf etmezler, sıkılık da yapmazlar; ve harcamalar bu ikisi arası ortalama olur;

Onlar ki, harcama yaptıkları zaman, ne israf ederler ne de tamamıyla kısarlar. O arada, orta bir kıvamda harcama yaparlar.

Onlar mallarını harcadıklarında israfa gitmezler, cimrilik de yapmazlar. Bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar.

Harcadıkları zaman, ne israf ederler, ne de kısarlar; ikisinin arasında olurlar

Onlar, harcadıkları zaman, saçıp savurmadıkları gibi, cimrilik de etmezler. İkisi arasında doğru olanı yaparlar. 

Bkz. 17/29

Nafaka virdikleri vakit ne hasîs ne müsrifdirler, i’tidâli muhâfaza iderler.

Onlar, sarfettikleri zaman ne israf ederler ne de cimrilik, ikisi arasında orta bir yol tutarlar.

Onlar, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası dengeli bir harcamadır.

Yine o iyi kullar, harcama yaptıkları zaman ne saçıp savururlar ne de cimrilik ederler; harcamaları bu ikisi arasında mâkul bir dengeye göre olur.

(O kullar), harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.

Onlar verirken savurganlık ve cimrilik yapmaz, ikisi arasında dengeli harcarlar.

Ve onlar ki, harcadıklarında ne israf ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.

Ve onlar ki infak ettikleri vakıt israf etmezler, hısset de yapmazlar, ikisi arası denk giderler

Onlar, (Allah yolunda) bir harcama yapacakları zaman ne israf ederler ne de cimrilik; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.

Onlar, infak¹ ettikleri zaman israf da cimrilik de etmezler. Bu ikisi arasında bir denge kurarlar.

1 – Harcadıkları.

Onlar ki harcadıkları vakit ne israf, ne de sıkılık yapmazlar; (harcamaları) ikisi arası ortalama olur.

Hem onlar ki, harcadıkları zaman ne isrâf ederler, ne de cimrilik ederler;(harcamaları) bu (ikisi)nin arasında orta bir yol da olur.

Onlar fakirlerin ihtiyaçları için harcadıklarında, ne aşırı gidip varlıklarını tüketirler, nede eli sıkılık yaparak cimri davranırlar. İkisi arasında orta yolu izlerler.

o kimseler ki başkaları için harcarken ne savururlar, ne de kısarlar, belki ikisinin ortasını bulurlar.

Onlar mallarını harcettikleri zaman israfta, darlıkta bulunmayıp itidali iltizam ederler.

Onlar, (Allah için) harcama yaptıkları zaman ne israf/ savurganlık ederler, ne de cimrilik yaparlar. İkisi arasında orta yol tutanlardır.²⁵

25 Krş. İsrâ, 17/29

Onlar harcadıkları zaman ne israf ederler, ne de kısarlar; (harcamaları) ikisi arasında ılımlı bir tutum içinde olur.

Onlar ki, Allah yolunda bir harcama yaptıklarında, ne kendilerini ve ailelerini muhtaç duruma düşürecek şekilde her şeylerini harcayıpsavurganca davranırlar, ne de mala mülke aşırı bir tutkuyla bağlanıp cimrilik ederler; bu ikisi arasında orta bir yol tutarlar.

Onlar harcadıkları zaman israf da etmediler; cimrilik de etmediler; ikisi arasında bir kıvamda oldular.

Böylesi saygın müminler, harcarken har vurup harman savurmazlar, cimrilik de etmezler, daima orta yolu bulurlar,

İnananlar harcadıkları zaman, ne israf ederler, ne de cimrilik! Harcamaları bu ikisinin arasında dengelidir. Onlar Allah’ın kendilerine helal yoldan verdiği nimetleri haram yollarda harcayarak israf etmezler. Helal yoldan gelen nimetleri Allah’ın koyduğu yasalar çerçevesinde hakkı olanlarla paylaşarak cimrilik etmezler. Şunu bilin ki helal yoldan kazanılanları haram yollarda harcamak, helal olan şeylerden yasamıza göre insanların hakkını vermemek kötülüktür. İnananlar kötülükten kaçarak yasamıza uygun davranırlar.

Onlar infak ettikleri zaman israf da etmezler, cimrilik de yapmazlar; ikisi arasında orta bir yol tutarlar. [*]

“Saçıp savurmak” kişiyi savurduğu şeylere bir süre sonra muhtaç duruma düşürebilir. Benzer mesajlar: İsrâ 17:27, 29.

(O kullar), harcama yaparlarken saçıp savurmaz¹ ve cimrilik de etmez, ikisi arasında orta bir yol tutarlar.

1 İsraf: her hangi bir şeyde sınırı aşmak demektir. Bu sınırın; Allah ve Rasûlü tarafından belirlenmesi gerekir. Buna göre; ölmeyecek kadar yemek bir ... Devamı..

Ve onlar ki, başkaları için harcadıkları ⁵¹ zaman, ne saçıp savururlar, ne de cimrilik yaparlar; bu ikisi arasında her zaman bir orta yol bulunduğunu [bilirler].

51 Enfeka fiili (ve nefekah ismi) Kur’an’da genellikle bu anlamda kullanılmaktadır.

Ve onlar, harcama yaptıklarında ne israf ederler ne de cimrilik. Zaten ikisinin ortası dengeli ve ölçülü bir yol tutarlar. 6/141, 7/31, 9/60, 17/26- 27

Ve onlar ki, infak ettikleri zaman ne düşüncesizce saçıp savururlar ne de pintilik ederler; zaten bu ikisi arasındaki bir yol dengeli bir tavırdır.[³¹⁵⁶]

[3156] Harcama ahlâkıyla ilgili bu dengeli tavrın dile geldiği bir başka âyet için bkz: 17:29. “Düşüncesizce saçıp savurmak”, veren el iken alan el du... Devamı..

Onlar ki, harcama yaptıkları zaman, ne saçıp savururlar, ne de cimrilik yaparlar. İkisinin arası bir yol tutarlar.

Onlar, infaklarında ne israf ne de cimrilik edenlerdir. Onların harcamaları, bu ikisi arası bir dengedir.

Ve onlar ki, infakta bulundukları zaman ne israfta ve ne de darlık göstermekte bulunmuş olmazlar, Bunun arasında mutedil bir halde bulunmuş olurlar.

Rahman'ın o has kulları, harcamalarında ne israf eder, ne de eli sıkı davranırlar; bu ikisinin arasında bir denge tuttururlar.

Masraf, mutlaka gerekli bir durum veya ihtiyaç yahut tamamlayıcı güzellik için olur. Bu sınırın ötesi israftır.

Ve harcadıkları zaman, ne israf ederler ne de cimrilik ederler; harcamaları, bu ikisinin arasında dengeli olur.

İnfâk iyledikleri zamân isrâf itmezler ve imsâk da iylemezler ve bunu ikisi arasında kâim olurlar.

Rahmanın kulları, harcadıkları zaman ne savurganlık yapar ne de cimrilik ederler. Harcamaları ikisinin arasında olur.

Onlar, harcadıkları zaman, israf etmedikleri gibi, cimrilik de etmezler. İkisi arasında doğru olanı yaparlar.

Onlar harcadıklarında ne saçıp savururlar, ne de cimrilik ederler; ikisi arasında orta bir yol tutarlar.

Onlar harcama yaptıkları zaman ne savurganlığa saparlar ne de cimrilik ederler. O ikisi arasında bir dengededir bu!

daħı anlar kim ķaçan nafaķa eylediler isrāf eylemediler daħı ķatı dutmadılar daħı oldı anuñ arasında orta.

Daḫı ol kişiler ki ḳaçan mālların ḫarc eyleseler, isrāf eylemezler, baḫīllıḳ daḫıeylemezler. İki[si] arasında ‘adl‐ile doġru yol dutarlar.

Onlar (mallarını) xərclədikdə nə israfçılıq, nə də xəsislik edər, bu ikisinin arasında orta bir yol tutarlar.

And those who, when they spend, are neither prodigal nor grudging; and there is ever a firm station between the two;

Those who, when they spend, are not extravagant and not niggardly, but hold a just (balance) between those (extremes);(3127)

3127 In ordinary spending, this is a wise rule. But even in charity, in which we give of our best, it is not expected that we should be extravagant, i... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.