20 Mayıs 2024 - 12 Zi'l-ka'de 1445 Pazartesi

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 65. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Hepsini Göster/Gizle


Tercihinizin bir sonraki oturumda hatırlanması için giriş yapmalısınız.

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Cemil Said (1924)
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Kur'an Yolu (Diyanet İşleri)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Emrah Demiryent Meali
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
İsmail Yakıt
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Çakır Meali
Mehmet Çoban Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Orhan Kuntman Meali
Osman Fırat Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleyman Tevfik (1927)
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.
 
 

Velleżîne yekûlûne rabbenâ-srif ‘annâ ‘ażâbe cehennem(e)(s) inne ‘ażâbehâ kâne ġarâmâ(n)

Ve öyle kişilerdir onlar ki Rabbimiz derler, savuştur cehennem azabını bizden; şüphe yok ki onun azabı daimidir.

Onlar, "Ya Rabbi, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü cehennem azabı devamlıdır (ve çok şiddetli bir kahırdır;" şeklinde Allah’a yönelirler.)

Ve onlar ki, “Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır; çünkü onun azabı gerçekten pek korkunç ve süreklidir!” derler.

Onlar:
“Rabbimiz Cehennem azâbını üzerimizden uzaklaştır. Cehennem azâbı mahvedicidir, kaçınılmazdır.” diyenlerdir.

Onlar: "Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizden sav. Şüphesiz onun azabı devamlıdır" derler.

'Rabbimiz, cehennem azabını bizden geri çevir; gerçekten, onun azabı ödenmesi kaçınılmaz bir borç (veya sürekli bir acıdır) derler.

Onlar ki, şöyle derler: “- Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını sav, muhakkak ki onun azabı devamlı bir helâktır.

Onlar ki: “Bizden Cehennem azabını çevir! Doğrusu onun azabı, kendisinden kurtuluş olmayan bir helakettir.

Şöyle derler: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Doğrusu onun azabı devamlıdır.”

«Ey Tanrımız! Cehennem azabını bizden kaldır!» derler; onun azabı sonsuzdur !

Onlar, şöyle yakarırlar: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı ebedi bir felakettir!

65, 66. "Yâ Rabbî cehennem ’azâbını bizden uzak it, o ’azâb-ı ebedîdir ve orası pek fenâ ikâmetgâhdır. "dirler.

65,66. Onlar, "Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır; doğrusu onun azabı sürekli ve acıdır. Orası şüphesiz kötü bir yer ve kötü bir duraktır" derler.

Onlar, şöyle diyenlerdir: “Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır, gerçekten onun azabı sürekli bir helâktir!”

“Ey rabbimiz, derler; bizi cehennem azabından uzak tut; çünkü onun azabı bitip tükenme bilmez.

Ve şöyle derler: Rabbimiz! Cehennem azabını üzerimizden sav. Doğrusu onun azabı gelip geçici değil, devamlıdır.

Ve onlar şöyle derler, "Rabbimiz, cehennem cezasını bizden çevir. Onun cezası korkunçtur."

Onlar ki, şöyle derler: Cehennem azabını üzerimizden sav! Doğrusu onun azabı geçici bir şey değildir.

Ve onlar ki ya rabbenâ, derler, sav bizlerden Cehennem azâbını,cidden onun azâbı belâyi mübremdir

65-66. Ve (onlar şöyle) derler: “Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzaklaştır. Doğrusu onun azabı çok şiddetli ve süreklidir. Orası ne kötü bir ikamet yeri, ne kötü bir makamdır!”

Onlar: “Rabbimiz Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Kuşkusuz onun azabı sürekli bir yok oluştur.” derler.

Onlar ki: «Ey Rabbimiz, derler, bizden cehennem azabını sav. Gerçek onun azâbı daimî bir helâkdir».

Ve onlar ki: “Rabbimiz! Cehennem azâbını bizden uzaklaştır! Çünki onun azâbı devamlıdır” derler.

Onlar “Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzak tut. Zira cehennemin azabı çok ağırdır.”

o kimseler ki şunu derler: "Ey çalabımız! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Çünkü Cehennem azabı sonu olmıyan bir azaptır.

«— Ey Rabbimiz! Cehennem azabını bizlerden defet. Cehennem azabı daimî bir işkencedir» derler.

Onlar, “Rabbimiz! Bizden cehennem azabını uzak tut! Muhakkak ki onun azabı yapıştı mı bırakmaz [ğarâmen]” derler.

Onlar, “Rabbimiz! Cehennem azabını bizden geri çevir. Şüphesiz onun azabı sürekli ve şiddetlidir” derler.

Onlar ki, “Ey Rabb’imiz!” diye yalvarırlar, “Cehennem azâbını bizden uzaklaştır; çünkü onun azâbı çok korkunçtur!”

-“Rabbimiz! Bizden Cehennem azabını sav!” diyorlar.
Onun azabı, kaçınılmaz bir cezadır.

" Ya Rab yakma cezasını kaldır üstümüzden, biz bu acılara dayanamayız " diye diye dua ederler.

Bütün içtenlikleriyle şöyle derler. "Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Doğrusu cehennemin azabı sürekli ve acıdır."

Şöyle derler: “Rabbimiz! Cehennem azabını bizden uzak tut! Şüphesiz ki onun azabı sargındır.

Ve onlar: “Ey Rabbimiz! Cehennemin asla gelip geçici olmayan azabını bizden uzaklaştır.” derler.

Ve onlar ki, “Ey Rabbimiz!” derler, “Cehennem azabını bizden uzaklaştır; çünkü onun çektireceği azap, gerçekten, pek korkunç, pek yaralayıcı olacaktır;

Ve şöyle dua ederler: “Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut, çünkü onun azabı çok şiddetli” 2/23, 15/43- 44, 21/101...103, 78/21...25

Ve onlar “Rabbimiz!” derler, “Cehennem azabını bizden uzak eyle! Çünkü onun azabı oldum olası[³¹⁵⁵] pek zorlayıcı, pek şedittir:

[3155] “Oldum olası”, kâne yardımcı fiilinin bu bağlamdaki en uygun açılımı.

Onlar ki; "Ey Rabbimiz, bizden cehennem azabını uzaklaştır" diye dua ve niyaz ederler. Gerçekten cehennem azabı sürekli ve çok acıdır.

Ve onlar ki, "Ey Rabbimiz!" derler, "Cehennem azabını bizden uzaklaştır; çünkü onun çektireceği azap, gerçekten, pek korkunç olandır.

Ve onlar ki: «Ey Rabbimiz! Bizden cehennem azabını defet!» derler. Şüphe yok ki, O'nun azabı, bertaraf olmayan bir hüsrândır.

65, 66. “Ey Ulu Rabbimiz, derler, cehennem azabını bizden uzaklaştır. Zira onun azabı tahammülü zor, ömür tüketen bir derttir. Ne kötü bir varış yeri, ne fena bir yerleşim yeridir orası! ”

Rabbimiz, cehennemin azabını bizden uzaklaştır, doğrusu onun azabı sargındır derler.

Ve şunlardır ki: "Yâ Rabbî! Bizden 'azâb-ı cehennemi sarf ve def' it, tahkîk cehennem 'azâbı şedîd ve dâimdir."

Onlar şöyle derler: “Ey Sahibimiz! Cehennem azabını bizden uzaklaştır. Onun azabı çekilmezdir.

Onlar:-Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzaklaştır, çünkü onun azabı süreklidir, derler.

Onlar “Rabbimiz, Cehennem azabını bizden uzak tut,” derler. “Çünkü onun azabı, kurtuluşu olmayan bir azaptır.

Ve şöyle yakarırlar: "Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut! Doğrusu, onun azabı inatçı ve yapışkandır."

daħı anlar kim eydürler “iy çalabumuz! döndür bizden cehennem 'aźābın bayıķ anuñ 'aźābı oldı hemįşe.”

Daḫı ol kişiler ki eydürler: İy Çalabumuz, gider bizüm üstümüzden ṭamu‘aẕābını. Taḥḳīḳ anuñ ‘aẕābı yaman ġarīmdür, hīç gitmez.

Və belə deyərlər: “Ey Rəbbimiz! Cəhənnəm əzabını bizdən sovuşdur. Şübhəsiz ki, onun əzabı həmişəlikdir!

And who say: Our Lord! Avert from us the doom of hell; lo! the doom thereof is anguish;

Those who say, "Our Lord! avert from us the Wrath of Hell, for its Wrath is indeed an affliction grievous,- (3125)

3125 This is a prayer of humility: such a person relies, not on any good works which he may have done, but on the Grace and Mercy of Allah: and he sho... Devamı..


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.