24 Eylül 2021 - 17 Safer 1443 Cuma

ANA SAYFA | SURELER  | AYET KARŞILAŞTIRMA |KUR'AN'DA ARA! |FİHRİST | DOWNLOAD | MOBİL
Kullanıcı : Şifre :   Şifremi Unuttum    KAYDOL
Furkân Suresi 62. Ayet

Ayeti DinleMeal Ekle/Çıkar

Arapça Metin
Türkçe Transcript
Abdulbaki Gölpınarlı Meali
Abdullah-Ahmet Akgül Meali
Abdullah Parlıyan Meali
Ahmet Tekin Meali
Ahmet Varol Meali
Ali Bulaç Meali
Ali Fikri Yavuz Meali
Bahaeddin Sağlam Meali
Bayraktar Bayraklı Meali
Besim Atalay Meali (1965)
Cemal Külünkoğlu Meali
Diyanet İşleri Meali (Eski)
Diyanet İşleri Meali (Yeni)
Diyanet Vakfı Meali
Edip Yüksel Meali
Elmalılı Hamdi Yazır Meali
Elmalılı Meali (Orijinal)
Erhan Aktaş Meali
Hasan Basri Çantay Meali
Hayrat Neşriyat Meali
İlyas Yorulmaz Meali
İsmayıl Hakkı Baltacıoğlu
İsmail Hakkı İzmirli
Kadri Çelik Meali
Mahmut Kısa Meali
Mahmut Özdemir Meali
Mehmet Okuyan Meali
Mehmet Türk Meali
Muhammed Esed Meali
Mustafa Çavdar Meali
Mustafa İslamoğlu Meali
Ömer Nasuhi Bilmen Meali
Suat Yıldırım Meali
Süleyman Ateş Meali
Süleymaniye Vakfı Meali
Şaban Piriş Meali
Ümit Şimşek Meali
Yaşar Nuri Öztürk Meali
Eski Anadolu Türkçesi
Satır Altı Meal (1534)
Bunyadov-Memmedeliyev
M. Pickthall (English)
Yusuf Ali (English)
Tercihinizin hatırlanması için
giriş yapmalısınız.

Meallerdeki sıralama bir tercih sıralaması değil alfabetik sıralamadır. Ziyaretçilerimiz takip etmek istedikleri mealleri sol sütundan seçerek ilerleyebilirler. Tercihlerinin hatırlanması için "Tercihimi Hatırla" tıklanmalıdır.

Vehuve-lleżî ce’ale-lleyle ve-nnehâra ḣilfeten limen erâde en yeżżekkera ev erâde şukûrâ(n)

Ve öyle bir mabuttur o ki anıp ibret almaya niyetlenen, yahut şükretmeyi dileyen kimse için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca gelmek üzere halketmiştir.

O, gece ile gündüzü birbiri ardınca (getirip dengeyi) kılandır; öğüt alıp-düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için (bunlar birer ayet ve mucizedir).

O öyle bir Allah'tır ki, anıp ibret almak isteyen, yahut şükredip ibadet etmeyi dileyen kimseler için, geceyi ve gündüzü birbiri ardınca gönderen O'dur.

İbadetlerini vaktinde eda edemeyerek, daha sonra hatırlayıp yerine getirmek, ilmî ve amelî bir çalışma yapmak isteyenler veya Allah'ın lütfuna ihsanına daha çok şükretmek isteyenler için O, gece ile gündüzü birbirinin yerine telâfi zamanları olarak kullanılır şekilde düzenleyendir.*

Öğüt almak veya şükretmek isteyen(ler) için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren de O'dur.

O, gece ile gündüzü birbiri ardınca kılandır; öğüt alıp-düşünmek isteyenler ya da şükretmek isteyenler için.

Düşünüp ibret almak yahut şükretmek istiyenler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren yine O'dur.

Gece ve gündüzü de, ibret almak ve şükretmek isteyenler için peşpeşe yaratan O’dur.

Ders almak veya şükretmek isteyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren de O'dur.

Öğüt almak, ya da şükür kılmak isteyen bir kimse için gece ile gündüzü birbirine arda yapan O

O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir.

İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren O'dur.

O, öğüt almak isteyen ve çok şükredici olmayı dileyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca getirendir.

İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren de O'dur.

O, geceyi ve gündüzü birbirini izler yaptı; öğüt almak veya şükretmek isteyenler için...

İbret almak veya şükretmek dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren O'dur.

Yine odur ki tezekkür etmek veya şükreylemek istiyenler için gece ile gündüzü birbirine halef kılmıştır.

Ve O, öğüt almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü art arda izletendir.

O, iyice düşünüb ibret almak arzusunda bulunan kimseler, yahut şükretmek dileyenler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getirendir.

O (Rahmân), ibret almak isteyen veya şükretmek isteyen kimse için gece ile gündüzü birbiri ardınca getirendir.

O Allah ki, düşünmek veya şükretmek isteyen birisi için, biri diğerini takip eden geceyi ve gündüzü yaratmıştır.

O Allah ki gece ile gündüzü biribirinin ardısıra getirdi, Allah’ını anmak isteyenler ansınlar, övmek istiyenler de övsünler diye.

Tanrı/nın san/atını hatırlamayı veya nimetine şükretmeyi isteyenler için geceyi, gündüzü birbiri ardınca yaratan O/dur.

Hatırlayıp kendine gelmeyi veya şükretmeyi dileyen kimseler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren de O'dur.

O Allah ki, öğüt alıp Yüce Yaratıcıya kul olmayı arzu eden yâhutO’na şükretmek isteyen kimseler için, gece ile gündüzün mükemmel bir sistem hâlinde birbiri ardınca gelmesini sağlamıştır. İşte bütün bu ayetlerden ibret alan kullar:

Düşünüp ibret almak veya şükretmek isteyen kimse için Gündüz’ü ve Gece’yi birbiri ardınca gelecek şekilde yapan da O’dur.

(Gerçeği) hatırlamak isteyen veya şükretmek isteyen için gece ile gündüzü birbirinin peşine getiren de O’dur. [*]*

İbret almak veya şükretmek¹ isteyenler için gece ile gündüzü birbiri ardınca değiştirip duran da O (Allah)’tır.*

Ve, hatırda tutmak isteyen, yani 49 şükretmek isteyen kimseler için [varlığına, birliğine işaret olmak üzere] geceyle gündüzün birbiri ardınca gelmesini sağlayan da O'dur.

İbret nazarıyla bakmak veya nimetlerin hakkını vermek isteyenler için gece ile gündüzü birbiri ardınca getiren yine O’dur. 6/96, 17/12, 27/86, 13/19, 87/9- 10

Ders almak, ardından[3151] şükretmek isteyen kimseler için geceyi ve gündüzü birbirinin peşine takan da O’dur.*

Ve O, o (Hâlık-ı Kerîm)dir ki, tefekkür eden veya şükürde bulunmak isteyen kimse için geceyi ve gündüzü birbiri ardınca gelmekte kılmıştır.

Tefekkür ederek ders almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü peş peşe getiren O'dur. [14, 33; 7, 57; 36, 40; 3, 190]

Ve O, öğüt almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü, birbirini izler yaptı.

İsteyen kullanacağı bilgiler edinsin, isteyen de teşekkür etsin diye gece ile gündüzü arka arkaya getiren otur.

İbret almak veya şükretmek isteyenler için gece ile gündüzü birbiri ardına getiren de O'dur.

Öğüt almak yahut şükretmek isteyen için gece ile gündüzü birbirinin ardınca getiren de yine Odur.

Geceyle gündüzü, öğüt almak isteyenlerle şükretmek isteyenler için, birbirini izler hale getiren O'dur.

daħı ol oldur kim eyledi giceyi daħı gündüzi biribiri ardınca gelici aña kim diledi kim endįşe eyleye yā diledi şükr eylemek.

Daḫı Tañrı Ta‘ālā gice‐y‐ile gündüzi biri biri ardınca gelici eyledi. Kimdilese ögütlensün ve kim dilese şükr eylesün.

(Allahın qüdrətini həmişə) yada salmaq və (ne’mətlərinə) şükür etmək istəyənlər üçün gecəni və gündüzü bir-birinin ardınca gətirən də Odur!

And He it is Who hath appointed night and day in succession, for him who desireth to remember, or desireth thankfulness.

And it is He Who made the Night and the Day to follow each other: for such as have the will(3122) to celebrate His praises or to show their gratitude.*


Designed by ÖFK
En iyi 1024 x 768 pikselde görüntülenir.